...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Niemal ćwierć miliona Europejczyków przeszkolonych przez Cisco w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w ciągu ostatniego roku

Cisco poinformowało, że w ciągu ostatniego roku przeszkoliło 224 000 mieszkańców Europy w zakresie cyberbezpieczeństwa, z czego niemal 29 000 w Polsce. Oznacza to, że cel trzyletniego planu, który Cisco ogłosiło w 2023 roku, został osiągnięty w 90 proc. już teraz. Firma nie poprzestaje na tym – w ciągu najbliższej dekady, w ramach Cisco Networking Academy, aż 2,6 miliona Europejczyków ma podnieść swoje kwalifikacje.

„Chociaż dziś świętujemy to osiągnięcie, mamy jeszcze wiele do zrobienia”, skomentowała Pastora Valero, wiceprezes Cisco ds. Government Affairs. „Pozostajemy zaangażowani w ciągłą współpracę z rządami w celu zwiększenia wysiłków na rzecz edukacji odpowiednich specjalistów. Będziemy ściśle współpracować, aby nasze działania niosły jak najwięcej dobrego i aktualizować nasze programy szkoleniowe. W ten sposób sprostamy zmieniającemu się krajobrazowi technologii i zagrożeniom cyberbezpieczeństwa”.

Inicjatywa Cisco bezpośrednio odnosi się do zapotrzebowania firm oraz organizacji na specjalistów posiadających odpowiednie umiejętności i przyczynia się do wzmocnienia odporności cyfrowej w Europie. Strategia ta jest zgodna z Rokiem Umiejętności Unii Europejskiej i celami Europejskiej Dekady Cyfrowej 2030, aby zwiększyć umiejętności cyfrowe obywateli.

W czasach, gdy świat stoi w obliczu niedoboru blisko 4 milionów specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, a tylko 3 proc. organizacji jest gotowych na współczesne zagrożenia w tym obszarze, wysiłki Cisco stanowią realną pomoc w walce z największymi wyzwaniami dla dzisiejszych organizacji. Braki kadrowe w obszarze cyberbezpieczeństwa to problem deklarowany przez 86 proc. uczestników badania Cisco Cybersecurity Readiness Index 2024.

„Oczywiste jest, że znajdujemy się w kluczowym momencie dla bezpieczeństwa naszego regionu, w erze wyrafinowanych cyberataków i rosnących niedoborów osób posiadających odpowiednie umiejętności” – ostrzega Oliver Tuszik, prezes Cisco w regionie EMEA. „Każdy, kogo możemy wyposażyć w wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa lub powitać w gronie pracowników zajmujących się bezpieczeństwem informacji, przybliża nas ku bezpieczniejszej i solidniejszej cyfrowej Europie”.

Zaangażowanie Cisco we wzmacnianie gotowości cyfrowej

Od ponad 25 lat Cisco podejmuje ambitne działania i współpracuje w celu wzmocnienia pozycji obywateli i specjalistów posiadających odpowiednie umiejętności cyfrowe. Cisco Networking Academy to kluczowa inicjatywa edukacyjna Cisco, zapewniająca dostęp do cyfrowej edukacji ponad 20 milionom uczniów na całym świecie, wspomagając ich w rozpoczęciu i rozwoju kariery.  Aby sprostać szybko zmieniającym się wymaganiom z dziedziny cyberbezpieczeństwa, program Cisco Networking Academy jest na bieżąco dostosowywany na bazie strategicznych sojuszy z instytucjami edukacyjnymi, rządami i firmami.

Działania Cisco w regionie

Uznając ogromną wartość różnorodności w miejscu pracy, Cisco inicjuje i bierze udział w wielu inicjatywach mających na celu zlikwidowanie nierówności zatrudnienia w branży nowych technologii, takich jak WomenRockIT lub Girls in ICT oraz inicjatyw krajowych, takich jak Rethinking Digital w Hiszpanii. W ciągu ostatnich 6 lat udział kobiet wśród uczestników Cisco Networking Academy wzrósł o 6 punktów procentowych. Obecnie kobiety stanowią 27 proc. ogółu osób uczestniczących w programie.

Platforma „Skills For All” uruchomiona w 2021 r. jest świadectwem zaangażowania Cisco w demokratyzację edukacji cyfrowej. Oferuje ona samodzielne, bezpłatne kursy z zakresu cyberbezpieczeństwa i innych krytycznych dziedzin technologii. Dzięki innowacyjnemu formatowi, Cisco skutecznie obniża bariery wejścia, umożliwiając każdemu zdobycie wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa, niezależnie od jego pochodzenia.

W październiku 2023 r. miało miejsce wydarzenie Cisco Networking Academy European CyberCup, learnathon, podczas którego 30 000 uczestników z całej Europy wzięło udział w kursach cyberbezpieczeństwa dla początkujących. Uczestnicy dowiedzieli się, jak chronić dane osobowe i prywatność w Internecie i mediach społecznościowych, jednocześnie odkrywając możliwości zatrudnienia w branży cyberbezpieczeństwa.

Polska i Ukraina

W Polsce w minionym roku (od maja 2023) z kursów Cisco Networking Academy w obszarze cyberbezpieczeństwa skorzystało 29 000 osób.

W ramach inicjatywy StartIT #Cisco4Ukraine uruchomionej w 2023 roku, Cisco przeszkoliło ponad 9 000 ukraińskich uchodźców w zakresie umiejętności cyfrowych. Program umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa i programowania opracowany przez Cisco Networking Academy miał na celu pomóc ukraińskim uchodźcom ze wszystkich środowisk zdobyć umiejętności i zwiększyć ich szanse na rynku pracy.

Ponadto, przy współpracy z ukraińskim rządem, kursy cyberbezpieczeństwa Cisco dla początkujących ról technicznych zostały zintegrowane z Diia.Osvita, krajową platformą e-gov, przyspieszającą transformację cyfrową.

Patrząc w przyszłość

Bezpłatne, niezależne od dostawców programy szkoleniowe Cisco zapewniają, że uczniowie ze wszystkich grup demograficznych mają szansę zdobyć niezbędne umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa, potwierdzając przekonanie Cisco, że edukacja jest prawem, a nie przywilejem.

Cisco deklaruje gotowość do utrzymania dotychczasowego tempa, dążąc do przeszkolenia 250 000 osób w Europie w zakresie umiejętności cyberbezpieczeństwa do połowy 2025 roku.

Materiały dodatkowe:

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF