...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Optymistycznie o wpływie AI na komunikację i biznes

Jak się okazuje, liderzy komunikacji odpowiedzialni w przedsiębiorstwach za PR, reklamę i marketing podchodzą do sztucznej inteligencji z zaskakująco dużą dozą zaufania i optymizmu. Ogólnoświatowe badanie wśród liderów w obszarze PR klienta, marketingu i reklamy przeprowadzone przez MSL we współpracy z Publicis.Sapient wykazało, że specjaliści od komunikacji coraz częściej pełnią rolę propagatorów i popularyzatorów AI w strukturach firmy. Wyniki badań zostały opublikowane w formie wspólnego raportu zatytułowanego: Powered by AI: Communications and Marketing in the Algorithm Age.

Skąd ten entuzjazm?

Dla zdecydowanej większości respondentów (83%) znajomość technologii AI jest kwestią priorytetową,
a więcej niż 2 na 3 ankietowanych uważa się za swego rodzaju ekspertów w tej dziedzinie. Zdaniem dyrektora generalnego MSL, Guillaume’a Herbette’a „aktywne zainteresowanie liderów komunikacji sztuczną inteligencją to krok w bardzo pożądanym kierunku, który może stać się punktem wyjścia do opracowywania i wdrażania nowych kreatywnych rozwiązań i zastosowań tej technologii zarówno w pracy dla klienta jak i w kampaniach. Daje to także partnerom agencji możliwość przedstawiania własnych, inspirowanych technologią rozwiązań, które pozwoliłyby w większym stopniu oddziaływać na interesariuszy w każdym sektorze.”

W wielu przypadkach liderzy komunikacji zdobywali wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji na własną rękę, a nie dzięki organizowanych przez firmę programom szkoleniowym mimo, że zdecydowana większość z nich jest zdania, iż kształcenie pracowników w tym zakresie jest konieczne – aż 84% uważa także, że programy szkoleniowe i edukacyjne z zakresu AI są niezbędne firmom, które chcą aspirować do tytułu liderów rynku. Tym bardziej dziwi fakt, że pracodawcy zaledwie 29 % respondentów inwestują w kształcenie pracowników w zakresie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Liderzy komunikacji odnoszą się z entuzjazmem nie tylko do potencjału jaki niesie ze sobą sztuczna inteligencja, ale także wpływu jaki może mieć na przyszłość branży komunikacyjnej. 55% respondentów z całego świata deklaruje pozytywny stosunek do AI, z czego 38% ma, co do tego rodzaju rozwiązań technologicznych mieszane uczucia. Oznacza to, że aż 90% wykazuje umiarkowany optymizm, jeśli chodzi o wpływ sztucznej inteligencji na przyszłość przemysłu komunikacyjnego. Respondenci z Chin (78%), Indii (73%), Brazylii (66%), Stanów Zjednoczonych (65%), Włoch (51%) i Francji (48%) pozytywnie odnoszą się do perspektywy branży komunikacyjnej opartej na sztucznej inteligencji, podczas, gdy większość ankietowanych z Polski (57%), Niemiec (52%) i Wielkiej Brytanii (47%) jest zdania, że tego rodzaju zmiany będą miały zarówno pozytywne jak i negatywne następstwa.

Czarne scenariusze przewidujące całkowite zastąpienie ludzi przez maszyny wyposażone w sztuczną inteligencję istnieją od lat jednak jedynie niewielka część respondentów obawia się, że ich miejsca pracy zostaną zajęte przez roboty. Mniej niż 20% liderów komunikacji wymienia utratę pracy jako główne zmartwienie związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Jednocześnie, kwestia ta nie pozostaje bez znaczenia dla dalszego rozwoju technologicznego opartego na sztucznej inteligencji.

Według Rasheda Haqa, światowego lidera w obszarze sztucznej inteligencji i wiceprezesa grupy Publicis.Sapient, liderzy komunikacji przy pierwszym zetknięciu ze sztuczną inteligencją często nie do końca rozumieją jakie podejście przyjąć. Haq wskazuje na konieczność ścisłej współpracy pomiędzy specjalistami od komunikacji, a kierownictwem odpowiedzialnym za innowacje. „Dyrektorzy ds. technologii mają zwykle określoną wizję (a często nawet szczegółowe plany) dotyczącą obecnej i przyszłej roli AI w firmie” – mówi Haq. „Postaraj się więc opracować kilka konkretnych i praktycznych propozycji zastosowań sztucznej inteligencji zgodnych z Twoją strategią komunikacyjną i priorytetami. Podziel się nimi ze swoim CIO w celu dodatkowej weryfikacji, a następnie stwórz plan komunikacyjny pokazujący w jaki sposób wykorzystanie nowych technologie przyniesie korzyści biznesowe nie tylko w zakresie marketingu i komunikacji, ale w perspektywie całej firmy. AI to nie chwilowy trend, ale uniwersalna technologia, która zmieni oblicze każdej firmy, w tym również waszych największych konkurentów” – dodaje.

Eksperci z MSL i Publicis.Sapient zgodnie twierdzą, że rozwój sztucznej inteligencji doprowadzi
do powstania przepaści między czerpiącymi z rozwiązań opartych na AI, a tymi, którzy zupełnie
je zignorują. „Przepaść ta będzie szybko rosnąć, a firmy i jednostki, które nie zareagują odpowiednio wcześnie będą musiały ponieść konsekwencje swoich decyzji. Liderzy komunikacji powinni podjąć działania, aby zrozumieć i odpowiednio przygotować się na nadchodzącą rewolucję w obszarze sztucznej inteligencji, jej wpływ na działalność biznesową oraz sposób w jaki procesy komunikacyjne, które nadzorują będą musiały ewoluować” – twierdzi Herbette.

Przewidywania dotyczące sztucznej inteligencji w komunikacji

Według przeprowadzonego badania liderzy komunikacji spodziewają się, że z czasem ich firmy zaczną wykorzystywać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w takich obszarach jak komunikacja i HR do celów marketingowych, badawczych, strategicznych i szkoleniowych. W oparciu o wyniki badań, wiedzę specjalistyczną i analizę trendów eksperci z MSL i Publicis.Sapient opracowali 11 prognoz dotyczących wpływu AI na rolę specjalistów od komunikacji w nadchodzących latach.

AI pozostanie dla specjalistów od komunikacji kwestią priorytetową.

Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w relacjach międzyludzkich. W dłuższej perspektywie doprowadzi to do zmiany zachowań społecznych związanych z konsumpcją informacji, które komunikacja musi odzwierciedlać. Specjaliści od komunikacji już dostrzegają potrzebę zdobywania wiedzy fachowej
z zakresu sztucznej inteligencji, która z czasem będzie coraz większa.

AI wpłynie na zmianę relacji pomiędzy specjalistami od komunikacji, a ekspertami w dziedzinie technologii informatycznych.

Komunikacja i IT, które od zawsze funkcjonowały jako dwa odrębne działy połączą siły, aby rozwijać, opracowywać i obsługiwać kolejne zastosowania AI. Specjaliści od komunikacji będą przewodzić tej zmianie w relacjach, a przedstawiciele obu obszarów nawiążą współpracę w zakresie rozwiązań komunikacyjnych opartych na technologii

AI pomoże specjalistom od komunikacji lepiej wykonywać swoje obowiązki.

Zastosowanie sztucznej inteligencji pozwoli na bardziej dogłębną i dokładniejszą analizę rynku oraz zachowań konsumentów, co umożliwi ekspertom w zakresie komunikacji tworzenie bardziej ekspresyjnych komunikatów dla marek i interesariuszy. W epoce rozproszonej uwagi wprowadzanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji zapewni przewagę nad konkurencją.

AI uczyni przeprowadzane pomiary bardziej pewnymi.

Rozwiązania oparte na sztucznej technologii pozwolą marketerom na dokładniejszą ocenę skuteczności kampanii. Dzięki bardziej precyzyjnym i efektywnym narzędziom będą oni mogli szybciej i lepiej dostosowywać komunikaty, a także rozpoznawać najlepiej funkcjonujące platformy i najbardziej wartościowe treści, aby odpowiednio przekierowywać inwestycje wspierając te, które przynoszą największe korzyści.

AI sprawi, że praca ekspertów od komunikacji stanie się znacznie ciekawsza.

Sztuczna inteligencja wpłynie na codzienne funkcjonowanie specjalistów od komunikacji pozwalając ograniczyć czas jaki poświęcają na rutynowe czynności takie jak monitorowanie, przygotowywanie raportów, przeglądanie wiadomości i analizowanie nastrojów. Dzięki temu będą oni mogli skupić się na przydatnych informacjach, przełomowych, kreatywnych rozwiązaniach i bardziej ukierunkowanych strategiach.

Dzięki AI marki będą funkcjonować w sposób bardziej precyzyjny i transparentny.

W miarę jak pod wpływem technologii relacje pomiędzy markami, a konsumentami stają się bardziej przejrzyste, marki będą musiały przywiązywać coraz większą wagę do odpowiedniego pozycjonowania.
Z czasem zaczną budować swoją osobowość tak, aby odpowiadała zaawansowanemu technologicznie rynkowi, interesariuszom i konkurentom, którzy z pewnością zauważą wszelkie niezgodności. Trudniejsze stanie się odbieganie od potwierdzonego faktami stanu rzeczywistego.

AI wpłynie na zmianę relacji między marką, a konsumentem.

Dostępność zaawansowanych rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego skłoni coraz więcej marek do korzystania z technologii opartych na sztucznej inteligencji takich jak np. chatboty przy wchodzeniu
w relacje z klientami. Zapewniając szybkie i rzetelne wsparcie przez całą dobę sztuczna inteligencja sprawi, że obsługa klienta wzniesie się na nowy poziom. Zadaniem marek będzie znalezienie skutecznych sposobów na wyłapanie wymagających indywidualnego podejścia, skomplikowanych kwestii, którymi sztuczna inteligencja nie będzie w stanie odpowiednio się zająć.

AI pociągnie za sobą dalszy rozwój hiperpersonalizacji.

Marketerzy będą tworzyć zindywidualizowaną komunikację za pośrednictwem platform, z których korzystają ich klienci. Funkcje takie jak spersonalizowane powiadomienia push uczynią ścieżkę konsumenta bardziej atrakcyjną, jednolitą i wyjątkową.

AI zmieni podejście do kwestii etyki.

Rosnące wykorzystanie technologii opartych na sztucznej inteligencji sprawi, że w centrum zainteresowania znajdą się takie kwestie etyczne jak ochrona danych czy bezpieczeństwo konsumentów. Spodziewamy się, że specjaliści od komunikacji będą tworzyć i wprowadzać nowe normy etyczne odpowiadające potrzebom ery algorytmów.

AI doprowadzi do zmian w strukturach agencji komunikacji i zespołów odpowiedzialnych
za komunikację.

Sztuczna inteligencja przejmie obowiązki niektórych pracowników, wzbogaci pracę innych a także zrewolucjonizuje sposób w jaki zespoły odpowiedzialne za komunikację wykonują swoją pracę oraz wpłynie na zmianę relacji między nimi. Procesy pracy i relacje pomiędzy zespołami i ich członkami będą ulegać stopniowym zmianom stając się kluczowym czynnikiem sukcesu.

AI nie zastąpi ludzi, a jedynie zmieni pełnione przez nich role z korzyścią dla ich sprawności i inteligencji.

Stosowanie w miejscu pracy rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję ma więcej pozytywnych niż negatywnych stron. Uzyskana dzięki nim wiedza pozwoli lepiej zrozumieć interesariuszy, rynki
i wykonywaną pracę pozwalając zaoszczędzić czas i poprawiając wydajność oraz produktywność.

 

Po pełen raport zapraszamy na:

https://mslgroup.com/insights-thought-leadership/powered-by-ai


Źródło: informacja prasowa MSL 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF