...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Płatności Cyfrowe 2019 – coraz częściej sięgamy po rozwiązania bezgotówkowe

Raport „Płatności Cyfrowe 2019” Izby Gospodarki Elektronicznej przygotowywany przez serwis GoMobi.pl na podstawie badania zrealizowanego przez Mobile Institute, już po raz czwarty sprawdza, jak wygląda podejście Polaków do nowoczesnych metod płatności. Raport stanowi solidną bazę wiedzy dla branży e-commerce. Pokazuje w jaki sposób firmy mogą dostosować swoje funkcjonalności z zakresu płatności, aby odpowiadać na potrzeby współczesnych konsumentów. Nowoczesne metody płatności stają się coraz bardziej popularne wśród Polaków. Dane pozyskane w badaniu „Płatności Cyfrowe 2019” na grupie 2400 internautów pokazują̨, że z roku na rok coraz chętniej sięgamy po takie rozwiązania, które zastępują tradycyjne gotówkowe transakcje. Partnerami raportu są: VISA, Przelewy24.pl i Nest Bank.

Rosnąca popularność zakupów internetowych

Dokładnie połowa polskich internautów deklaruje, że zdarza im się kupować w Internecie, wykorzystując do tego celu komputer stacjonarny lub laptop. W stosunku do zeszłego roku jest to wynik wyższy aż o 9 p.p. Co więcej, jeszcze szybciej rośnie penetracja smartfonów – są one wykorzystywane w procesie zakupowym przez 35% badanych. Ponownie mówimy tu o wzroście w stosunku do 2018 roku – w tym wypadku aż o 12 p.p. W przypadku kupowania za pomocą tabletu, również utrzymuje się tendencja wzrostowa – takie ich wykorzystywanie deklaruje 20% badanych (w roku ubiegłym – 13%).

Zakupy w sklepach stacjonarnych są oczywiście nadal popularne wśród konsumentów, jednak w tegorocznym badaniu wskazało na nie 64% internautów, czyli 8 p.p. mniej niż w ubiegłym roku. Wpływ na to mogą mieć coraz bardziej popularne zakupy spożywcze, urodowe, sportowe i hobbystyczne online.

– Rezultaty badania są ściśle skorelowane z nawykami płatniczymi klientów serwisu Przelewy24 – pokazują one rosnący udział kart, szybkich przelewów czy BLIKa w rynku e-płatności. Coraz częstszy wybór urządzeń mobilnych do finalizowania transakcji udowadnia, że Polacy są otwarci na nowinki technologiczne, a ich wymagania w zakresie szybkich i wygodnych płatności stale rosną. Wysoki poziom zainteresowania nowoczesnymi metodami płatności generuje duże zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania, a ich wdrażanie stanowi kluczowe usprawnienie w każdym serwisie internetowym oferującym sprzedaż produktów i usług. Konsumenci ceniący elastyczność i różnorodność wyboru będą czerpać korzyści i obdarzać zaufaniem najbardziej intuicyjne i bezpieczne rozwiązania płatnicze. Rynek e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie, a indywidualne i praktyczne podejście do procesu transakcji jest tym, czego oczekują kupujący – mówi Magdalena Grablewska, Marketing Manager Przelewy24.

Siła e-zakupów transgranicznych

Widoczny jest też wzrost zainteresowania polskich konsumentów zakupami towarów spoza Polski. Jak mówi Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej: Z raportu wynika, że trend zakupów transgranicznych przez Internet jest już wyraźny. Internauci kupują w sklepach zagranicznych i porównując do lat ubiegłych, robią to coraz chętniej. Za zakupy najczęściej płacą kartą płatniczą. Na tę formę wskazało 31% respondentów. Popularny jest również PayPal oraz Revolut, a już 1/5 badanych posiada rachunek prowadzony w obcych walutach, służący między innymi do transakcji cross-border, podczas gdy nadal w niektórych krajach płaci się za takie zakupy głównie za pobraniem. Wyniki pokazują, że Polacy szukają produktów za granicą. To wyraźny sygnał dla naszego e-commerce, po pierwsze, żeby urozmaicić ofertę, a po drugie – wyjść do konsumenta międzynarodowego.

Nowości w tegorocznym badaniu 

Badanie „Płatności Cyfrowe” co roku uzupełniane jest o nowe pytania, które odpowiadają na aktualne potrzeby rynku oraz – stale pojawiające się – nowe metody płatności. Wśród takich nowych elementów znalazły się płatności Orlen Pay, czyli transakcje dokonywane telefonem na stacjach Orlen, z których korzysta już 15% badanych. Tegoroczna edycja pogłębiła także temat bankowości oraz oceny funkcjonowania tego obszaru. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że już jedna piąta Polaków korzysta z konta walutowego, czyli rachunku prowadzonego w obcych walutach. Warto tez zaznaczyć, że większość badanych ocenia usługi świadczone przez banki dobrze lub bardzo dobrze (55%). Nieco mniejszy entuzjazm konsumentów wzbudza zjawisko tzw. otwartej bankowości, będącej wynikiem dyrektywy PSD2. W tym kontekście 46% badanych zadeklarowało, że woleliby nie udostępniać swojego konta zewnętrznym podmiotom, a zdaniem 52% korzystanie z usług bankowych poprzez platformy nienależące do banku może nie być czymś bardzo użytecznym. Z drugiej strony, 35% nie ma jeszcze zdania w tym temacie, a 13% uznaje, że takie rozwiązania będą użyteczne dla konsumentów. Wyniki badania wskazują, że badani nie do końca są gotowi na otwartą bankowość. Jednak już wkrótce przyjdzie im się z nią zmierzyć. Pierwsze tego typu rozwiązania mogą pojawić się jeszcze w tym roku – Aktualnie zgodę KNF na świadczenie usług AIS (Account Information System) lub PIS (Payment Initiation service) otrzymały cztery banki, dwa podmioty mające status krajowej instytucji płatniczej i jeden podmiot wyłącznie w zakresie usługi AIS. Już to zestawienie wskazuje, że pierwsze rozwiązania zaproponują̨ swoim klientom banki, które będą̨ korzystać z możliwości, jakie daje dyrektywa PSD2. My w Nest Banku również chcemy ten kierunek eksplorować. Nest Bank jako pierwszy bank w Polsce już w sierpniu udostępnił swoim klientom „Agregator finansów” – centrum finansów w bankowości internetowej, pozwalające pobierać dane z innych banków. Korzystając z możliwości, jakie daje PSD2, chcemy ten moduł zautomatyzować. Polscy klienci obawiają̨ się̨ przekazywania danych bankowych do innych podmiotów lub nie mają jeszcze wiedzy w tym zakresie. Z drugiej strony wielu klientów już to robi – chociażby w branży pożyczkowej. Wydaje się̨, że kluczem jest po prostu korzyść. Jeżeli zostanie klientowi zaproponowana wartościowa usługa, przezwycięży to obawy związane z przekazywaniem danych. – mówi Marcin Kusznier, Dyrektor Departament Bankowości Elektronicznej w Nest Bank.

Opinia na temat wycofania gotówki

Pomimo rosnącej popularności nowoczesnych, cyfrowych metod płatności nadal 62% Polaków jest przeciwnych wycofaniu gotówki z obiegu (61% w roku ubiegłym). Głównymi argumentami jakie są wskazywane w tym kontekście są: brak gotowości ze strony naszego kraju oraz zagrożenie wyeliminowania osób w podeszłym wieku, które nie wiedzą, jak płacić bezgotówkowo (po 33% wskazań). 

Po więcej informacji i danych na temat płatności cyfrowych, zapraszamy na stronę Izby Gospodarki Elektronicznej, gdzie znajduje się raport  https://eizba.pl/wp-content/uploads/2019/11/PLATNOSCI_CYFROWE_2019.pdf.

Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego przez Mobile Institute metodą CAWI – responsywnych ankiet internetowych. Badanie przeprowadzone zostało w dniach 21.10 – 4.11.2019 roku. Zebrano 2400 odpowiedzi. Dane są reprezentatywne dla internautów w Polce pod względem struktury płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF