...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Polacy są dumni z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

28 finał WOŚP zebarana kwota_

W ostatnią niedzielę została oficjalnie ogłoszona kwota zebrana podczas 28. Finału WOŚP.

Po raz kolejny został pobity rekord wysokości zebranych środków, udało się zebrać 186 133 610,66 zł.

Firma Inquiry zrealizowała po 28. Finale badanie opinii Polaków na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z sondażu Inquiry wynika, że o WOŚP słyszeli praktycznie wszyscy w Polsce. Jednocześnie ideę WOŚP popiera 79 proc. dorosłych Polaków, przy czym 67 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie popieram”. Przeciwnego zdania jest zdecydowana mniejszość, 11 proc. badanych, a 9 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pozytywnie oceniają częściej kobiety (84 proc.) niż mężczyźni (74 proc). Wiek również ma znaczenie – nieco częściej WOŚP popierają osoby w wieku powyżej 55 lat (83 proc.), w pozostałych grupach wiekowych poparcie wynosi od 75 proc (osoby w wieku 35-44 lata) do 80 proc. (osoby w wieku 25-34 lata).

Trzeba przy tym podkreślić, że prawie połowa badanych (48 proc.) deklaruje, że oni sami lub ktoś z ich najbliższej rodziny miał okazję korzystać w szpitalu lub przychodni ze sprzętu z naklejką WOŚP.

Zdaniem badanych Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to: „Fundacja zbierająca pieniądze na sprzęt medyczny”, „Zbiórka pieniędzy która jest przeznaczona na sprzęt”, „Pomoc dla chorych dzieci i szpitali” ale też „Wspaniała inicjatywa, aby pomagać”, „Cudowna idea, która powinna trwać w nieskończoność” czy „Światełko do nieba”. Tylko nieliczni respondenci mieli negatywne skojarzenia z WOŚP, takie jak: „Kontrowersje”, „Kiedyś spontaniczna akcja, teraz komercja pana Owsiaka”, „…jedna z wielu organizacji „charytatywnych” pozostająca poza wszelką kontrolą”.

W czasie 28. Finału działania fundacji najczęściej wspierane były poprzez wrzucenie pieniędzy do puszki (zadeklarowane przez 59 proc. badanych), oglądanie finału WOŚP w telewizji (37 proc.), śledzenie finału WOŚP na Facebooku (27 proc.) oraz przekazanie darowizny pieniężnej (przelewu) (20 proc.) czy działania na Facebooku przez udostępnianie postów, zmianę zdjęcia profilowego lub polubienie (18 proc.). Tylko co piąty badany zadeklarował, że nie uczestniczył w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w żaden sposób.

Warto zauważyć, że WOŚP jest ceniona przede wszystkim za ratowanie życia i zdrowia pacjentów (74 proc. wskazań), dodatkowo 69 proc. badanych jest dumnych, że taka akcja charytatywna ma miejsce w Polsce. WOŚP została uznana za najlepszą akcję charytatywną w Polsce przez 64 proc. respondentów.

Agencja Inquiry zapytała też o stosunek Polaków do wsparcia WOŚP przez instytucje państwowe. Większość badanych (70 proc.) uważa, że instytucje państwowe powinny wspierać WOŚP, 17 proc. jest przeciwna takiemu wparciu (częściej to się zdarza wśród mężczyzn), natomiast 13% nie ma zdania.

Osoby, które popierają wsparcie instytucji państwowych dla WOŚP, uzasadniają to następująco: „WOŚP wyręcza państwo w jego podstawowych obowiązkach”, „Akcja robiąca super promocję naszego Państwa na całym świecie winna być wspierana przez instytucje państwowe”, „Jeżeli nie stać państwa na nowy sprzęt medyczny to chociaż instytucje państwowe jako przedstawiciele państwa powinny brać udział w tego typu akcjach”.


Źródło: informacja prasowa Inquiry 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF