...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Przy śniadaniu o Strategii Lean

Eksperci DPC, najbardziej doświadczonej firmy wdrożeniowej na polskim rynku, podczas śniadania prasowego zorganizowanego w budynku Zebra Tower w Warszawie wyjaśniali dziennikarzom główne założenia Strategii Lean. Jest ona obecnie jedną z najbardziej znanych i najszerzej wykorzystywanych w praktyce koncepcji zarządzania przedsiębiorstwami, niezależnie od wielkości czy branży.

Na śniadaniu prasowym zorganizowanym przez firmę DPC pojawili się dziennikarze reprezentujący cały wachlarz mediów – od informacyjnych, przez branżowe, po dedykowane pracownikom działów HR. Tematyka spotkania miała bowiem charakter uniwersalny – prawidłowo wdrażana i konsekwentnie realizowana Strategia Lean wpływa na wszystkie procesy w organizacjach, niezależnie od ich wielkości, branży czy przyjętego modelu biznesowego. Proponowane podejście można z powodzeniem wykorzystywać zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.  

W charakterze prowadzących spotkanie wystąpili partnerzy DPC – Tomasz Bereźnicki oraz Piotr Rybotycki. Tomasz Bereźnicki posiada niemal 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań Strategii Lean we współpracy z szeregiem przedsiębiorstw z różnych branż m.in. BZ WBK, Raiffeisen Polbank, Deutsche Bank, PLL Lot, P&G. Piotr Rybotycki przez lata piastował kierownicze stanowiska w firmach transportowo-kolejowych, takich jak: PKP Intercity, DB Schenker Rail czy Koleje Śląskie. 

Śniadanie prasowe rozpoczęła gra symulacyjna, wprowadzająca gości w świat Lean. Proste ćwiczenie oparte o technikę 5S miało charakter praktyczny – jego reguły łatwo można zastosować w rzeczywistości, wprowadzając ład i porządek na swoim stanowisku pracy, chociażby dziennikarskim biurku. Następnie Tomasz Bereźnicki i Piotr Rybotycki wyjaśnili, na czym polega Strategia Lean. Jej wdrożenie w danym przedsiębiorstwie ma charakter czteroetapowy:

  1. Warsztaty strategiczne – czyli refleksja na temat realizacji celów strategicznych firmy, przeprowadzana w formie warsztatów z udziałem kadry zarządzającej (top management firmy lub obszaru).
  2. Ocena potencjału – czyli analiza stanu obecnego w celu uzyskania porozumienia co do poziomu efektywności procesów w firmie lub wybranym obszarze i oceny potencjału co do rozwoju organizacji (rekomendacja zmian)
  3. Kierunki rozwoju – czyli warsztaty obejmujące opracowanie planu wdrożenia zmian (usprawnień) na bazie rekomendacji wypracowanych w fazie Oceny Potencjału.
  4. Wdrożenie i utrzymanie zmian – czyli działania pozwalające na wdrożenie, rozwijanie i utrzymanie nowych standardów: procesów, zarządzania (przywództwa) oraz doskonalenia.

Powyższe podejście zostało zilustrowane przykładami wdrażania Strategii Lean w konkretnych przedsiębiorstwach. Pierwsze z nich, evo ENERGY, to niewielka firma świadczące kompleksowe usługi w obsłudze inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Jej współpraca z konsultantami DPC pokazuje, że Strategię Lean z powodzeniem realizować można w małych przedsiębiorstwach, zaś umiejętność wyznaczania celów strategicznych staje się kluczowa wraz z rozwojem organizacji i umacnianiem się jej pozycji na rynku. FRISTA, druga z firm współpracujących z DPC, korzysta z usług konsultingowych w niestandardowym modelu abonamentowym, wdrażając Strategię Lean przy niewielkim zaangażowaniu konsultantów (coaching i mentoring) i dużej aktywności własnej kadry kierowniczej. Z kolei ARRIVA, prywatny operator na rynku usług transportowych, jest przykładem organizacji od podstaw zbudowanej na koncepcji sprawnego i efektywnego zarządzania procesami w myśl Strategii Lean.

Jak podkreśla Tomasz Bereźnicki, misją DPC jest edukacja w zakresie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami i potrzeby zmiany w relacjach pomiędzy pracownikami różnych szczebli. – Zależało nam, aby dziennikarze osobiście mogli przekonać się, co tak naprawdę oferuje Strategia Lean i jak szerokie jest jej zastosowanie. To nie jest kolejna, niejasna teoria, ale zbiór praktycznych działań owocujących konkretnymi, satysfakcjonującymi wynikami. Pragniemy całkowicie zmienić tradycyjne postrzeganie funkcjonowania przedsiębiorstw, zachęcić ich pracowników do ciągłego uczenia się, doskonalenia swoich umiejętności i eksperymentowania – przekonuje Tomasz Bereźnicki, prezes DPC.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF