...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Raport – Rynek akceleracji w Polsce

Spółka Akces NCBR wraz z firmą Antal w marcu 2024 r. opublikowały kompleksowy raport dotyczący Rynku akceleracji w Polsce. Uwaga twórców Raportu skupiła się przede wszystkim na wyzwaniach, z którymi mierzą się obecnie polskie startupy, programach akceleracyjnych dostępnych na rodzimym rynku oraz prognozach dotyczących przyszłości akceleracji w Polsce. Materiał został opracowany z myślą o młodych polskich innowatorach, przedsiębiorcach i naukowcach.

Rynek akceleracji w Polsce rozwija się obecnie bardzo dynamicznie, a młodzi przedsiębiorcy szukają różnych rozwiązań by wesprzeć swoje biznesy i osiągnąć sukces. Spółka Akces NCBR jako krajowy akcelerator, którego głównym celem jest wspieranie młodych przedsiębiorców i naukowców w rozwoju ich innowacyjnych pomysłów, podjęła się przygotowania raportu kompleksowo zajmującego się
tą tematyką.

Jak podkreśla Adam Iwan, Prezes Zarządu Akces NCBR –  Raport Rynek akceleracji w Polsce to kompendium wiedzy o akceleracji i rynku polskich startupów. Tworząc
go chcieliśmy przekazać wiedzę dotyczącą m.in. sposobów finansowania i metod wsparcia startupów (granty, akceleracja, venture building czy aniołowie biznesu) oraz samego procesu akceleracji w Polsce.
Liczymy, że publikacja ta pozwoli młodym, polskim innowatorom rozwijać swoje pomysły i zachęci ich do działania.

W Raporcie wnikliwie omówiono rynek startupów w Polsce. Przeanalizowano ścieżki rozwoju startupów i ich charakterystykę. Odniesiono się do ich głównych potrzeb – szczególnie tych dotyczących wsparcia finansowego, edukacji biznesowej oraz umiędzynarodowienia oferowanych przez nie produktów i rozwiązań. Ważnym elementem raportu jest również akceleracja. Autorzy przeanalizowali obecny rynek wsparcia polskich startupów oraz wskazali główne programy akceleracyjne w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz zaprognozowano przyszłość akceleracji startupów w Polsce

W obliczu dynamicznego rozwoju startupów, elementem nieodzownym stają się strategiczne decyzje dotyczące skalowania biznesu. Niezwykle ważne jest utrzymanie równowagi między szybkim wzrostem a zachowaniem elastyczności operacyjnej. W tym kontekście, kluczowe znaczenie nabiera budowanie silnych podstaw w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, technologią i finansami. Wierzymy, że przekazane Państwu opracowanie będzie stanowiło przydatny materiał i wspomoże Państwa w prowadzonej działalności – podkreśla Artur Skiba, Prezes Antal.

W części końcowej Raportu przedstawiono główne wnioski wynikające
z przeprowadzonych badań i analiz. W podsumowaniu podkreślono, że kluczowe znaczenie dla rozwoju akceleracji w Polsce ma kompleksowe wsparcie dla całego rodzimego ekosystemu startupowego. Niezbędnymi elementami do tego jest przede wszystkim: finansowanie, mentoring biznesowy, uproszczenie procedur oraz promocja innowacyjnych rozwiązań.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z całością Raportu!

Raport: Raporty / Akces NCBR (akces-ncbr.pl)

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF