...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Restrukturyzacja i powrót do biur w Wirtualnej Polsce Media

Wirtualna Polska Media przeprowadziła przegląd prowadzonych projektów oraz redukcję zatrudnienia w wybranych obszarach. Pozwoli to spółce na ograniczenie kosztów oraz skoncentrowanie się na strategicznych projektach wydawniczych, reklamowych i technologicznych. Menadżerowie spółki wracają do pracy stacjonarnej.

Proces restrukturyzacji i zwolnień objął 120 pracowników Wirtualnej Polski Media, co stanowiło 10% zatrudnionych. Proces był prowadzony zgodnie z obowiązującym prawem i konsultowany z Radą Pracowników. Zakończy się w środę, 22 maja.

Wszystkie osoby objęte tym procesem otrzymały propozycję dodatkowego wynagrodzenia, ponad to, co wynikałoby z ich obecnych umów i obowiązujących przepisów oraz możliwość uczestnictwa
w szkoleniach dotyczących aktywnego poszukiwania pracy.

Decyzja o restrukturyzacji była niezbędna dla zapewnienia długoterminowej stabilności oraz konkurencyjności WP Media. Celem spółki jest skoncentrowanie się na projektach o największym potencjale wzrostu. Warto podkreślić, że mimo podjętych działań restrukturyzacyjnych w niektórych, mniej perspektywicznych obszarach, w innych inwestycje są zwiększane oraz prowadzone są związane z nimi rekrutacje. Tam, gdzie to było możliwe, pracownikom zaproponowano przeniesienie na inne stanowisko. Dzięki wsparciu z Wirtualnej Polski Holding, część osób otrzymała propozycję przejścia do innych spółek w grupie.

Zmiany stanowią część długoterminowej wizji rozwoju WP Media, która konsekwentnie dąży do zwiększenia efektywności oraz dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. Brak realizacji zakładanych celów biznesowych, wynikający ze spowolnienia gospodarczego oraz rosnąca dominacja globalnych platform technologicznych spowodowały konieczność zmian w priorytetach, w tym redukcji zatrudnieniamówi Joanna Pawlak, prezes zarządu WP Media.

Jednocześnie zarząd spółki podjął decyzję o powrocie od 1 lipca 2024 do pracy w pełni stacjonarnej wszystkich menadżerów. Pozostali pracownicy nadal będą korzystać z modelu pracy hybrydowej, zakładającego możliwość pracy 3 dni w biurze i 2 dni zdalnie.

 

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz
e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl
i totalmoney.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w kwietniu 2024 roku z produktów internetowych WP korzystało prawie 21 mln Polaków.

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF