...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Rusza konkursowy program Audi Digital Innovation

Marka Audi rozpoczyna program Audi Digital Innovation, którego głównym obszarem będzie konkurs Digital Customer Experience. Celem projektu jest wyszukiwanie i wspieranie innowacyjnych polskich rozwiązań z obszaru digital, które mogą poprawić doświadczenia konsumenta na wszystkich jego punktach styku z marką. Program startuje 5 grudnia 2016 i realizowany jest we współpracy z Business Link Poland.

Do programu Audi Digital Innovation – Digital Customer Experience zostaną zaproszone projekty, które usprawniają komunikację z konsumentami, badają czego konsumenci oczekują i szukają oraz przede wszystkim te rozwiązania, które poprawiają doświadczenie konsumenta we wszystkich punktach styku z marką. Program skierowany jest do przedstawicieli polskich firm i startup’ów, które dysponują innowacyjnymi pomysłami lub rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia we współpracy z marką Audi. Opis programu Audi Digital Innovation dostępny jest na stronie www.innowacjeaudi.pl

Najważniejsze obszary Digital Customer Experience, w których Audi we współpracy z Business Link Poland będzie szukać innowacyjnych rozwiązań to: Real-time Customer Service – szybsza i lepiej dopasowana do oczekiwań obsługa klientów, Digital Customer Care – dodatkowa opieka nad klientem z wykorzystaniem możliwości Internetu, User Experience – rozwiązania polepszające doświadczenia konsumenta z produktem i usługą oraz rozwiązania z obszaru komunikacji umożliwiające dialog z konsumentem i dające marce świadomość jego potrzeb.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, których całkowity koszt wdrożenia to 500.000 zł netto, a projekt nie był i nie będzie w całym okresie trwania konkursu przedmiotem wdrożenia, ani nie był prezentowany w innych konkursach. Rejestracji można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej konkursu pod adresem www.audi.blpoland.com.

Projekty będą oceniane przez kapitułę konkursu, która przy wyborze najlepszych zgłoszonych projektów będzie brała pod uwagę: zgodność projektu z tematyką konkursu; innowacyjność pomysłu; etap rozwoju, na jakim znajduje się projekt, przydatność i realna możliwość wdrożenia projektowanego rozwiązania w strukturach marki Audi w ciągu najbliższego roku; kompetencje i doświadczenie zespołu, świadomość kierunku rozwoju firmy oraz koszty wdrożenia projektu.

W pierwszym etapie konkursu Kapituła Konkursowa wybierze maksymalnie 5 zgłoszonych projektów, które otrzymały najwyższą ocenę od wszystkich jej członków i które zostaną zaproszone do drugiego etapu konkursu. Finał drugiego etapu konkursu odbędzie się w dniu 09.02.2017 r. podczas Business Mixera. W czasie wydarzenia finaliści będą mieć możliwość 3 minutowej prezentacji przed członkami Kapituły Konkursu, która wybierze zwycięzcę.

Zwycięskie rozwiązanie dostanie możliwość wdrożenia projektu we współpracy z marką Audi. Dodatkowymi nagrodami dla zwycięzcy będą: voucher uprawniający do bezpłatnego skorzystania z opcji coworkingu w Business Link PGE Narodowy przez okres 2 miesięcy oraz prezentacja zwycięskiego projektu w magazynie „Business in Brief” oraz na Brief.pl.

Digital Customer Experience, czyli rozwój i polepszanie doświadczeń konsumenta z marką jest dla Audi jednym z najważniejszych obszarów rozwoju.

– Digital Customer Experience to suma  doświadczeń jakie konsument ma z marką we wszystkich możliwych kanałach kontaktu i punktach styku, z wykorzystaniem techniki oraz Internetu, przez cały okres trwania jego relacji z marką. Rozwój techniki wpływa na zmiany w oczekiwaniach konsumentów i właśnie technika  może dać na nie najlepszą odpowiedź. Audi wychodząc na przeciw nowym wyzwaniom tworzy program dla nowoczesnych rozwiązań z obszaru digital, które mają na celu poprawę relacji marki z konsumentami – mówi o programie Wojciech Usak, dyrektor marketingu Audi.

Program Audi Digital Innovation realizowany we współpracy z Business Link Poland startuje 5 grudnia 2016 roku. Zgłoszenia zbierane będą do 4 stycznia 2017 roku. Podsumowanie akcji zostanie ogłoszone 9 lutego 2017 roku, podczas Business Mixera zorganizowanego w Business Link Poland PGE Narodowy, na którym zaprezentują się wybrane innowacyjne projekty z obszaru Digital Customer Experience.

::

Fot. Informacja prasowa

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF