...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

SAPR prezentuje Program Działań na 2021 rok

plan dzialan

Dwa programy szkoleniowe dedykowane dla pracowników agencji członkowskich, rozwój Think Tanku PR, publikacje poradnikowe i nowy konkurs branżowy – to tylko niektóre z punktów Programu Działań Stowarzyszenia Agencji Public Relations (SAPR) na 2021 rok. Stowarzyszenie w tym roku także m.in. przedstawi standardy branży usług PR, zamierza zorganizować kongres branżowy, promować sektor usług PR w ośrodkach regionalnych oraz rozwinąć współpracę z uczelniami. Program Działań SAPR na 2021 rok został ogłoszony zaledwie trzy miesiące po powstaniu Stowarzyszenia i jest efektem pracy grup roboczych tej organizacji powołanych w październiku ub. r.

SAPR to obecnie społeczność 27 agencji z całego kraju, ponad 400 konsultantów PR, z których kilkadziesiąt zaangażowało się bezpośrednio w prace Stowarzyszenia – w grupach roboczych, grupach wykonawczych, czy już na rzecz działań, jakie planujemy na ten rok. Dodam, że wiele z tych planów już jest realizowanych. Dzięki temu chcemy wnieść poważny impuls ożywienia na polskim rynku usług PR. Taki impuls jest bowiem bardzo potrzebny i oczekiwany.

prof. Dariusz Tworzydło, Prezes Zarządu SAPR

Think Tank PR  powołany razem ze Stowarzyszeniem w październiku 2020 – ma się rozwinąć w bieżącym roku jako intelektualny hub i centrum idei branży PR. Po ubiegłorocznym badaniu nastrojów w sektorze usług PR, w tym roku planowane są badania dotyczące ewolucji produktów PR oraz tego, jak w oczach Klientów zmienia się postrzeganie komunikacji PR. Rozwinięty zostanie również projekt badawczy pełniący funkcję „Barometru nastrojów” w polskim PR, zwłaszcza sektora usług i relacji agencje-Klienci. Wiedza analityczna i raporty będą skierowane głównie do agencji członkowskich, ale częścią wyników SAPR będzie się dzielił także z Klientami tych agencji, a w zakresie wniosków szerszych – również z całą branżą PR w Polsce oraz jej interesariuszami.

Program Szkoleniowy SAPR skupi się na treściach zwiększających wiedzę i kompetencje pracowników agencji członkowskich Stowarzyszenia. Na ich potrzeby jeszcze przed wakacjami uruchomione zostaną dwa kursy. Jeden z nich – „ePR & Digital” to kompleksowy cykl zajęć pogłębiających kwalifikacje i umiejętności w zakresie cyfrowych technik i know-how stosowanych we współczesnym PR. Obejmie m.in. takie dziedziny jak Social Media, SEM i SEO, czy planowanie kampanii on-line. Drugi kurs („3PR – PRogram PRaktyków PR”) dostarczy pracownikom agencyjnym wiedzę na temat metodologii w najważniejszych dziedzinach PR oferowanych Klientom jako usługi konsultacyjne – takich jak komunikacja kryzysowa, strategie komunikacji, storytelling, czy Brand PR.

Program SAPR 2021
Źródło: SAPR

Program obu kursów jest nieprzypadkowy. Został skonfigurowany na podstawie szerokich badań wśród pracowników agencji.

Jeszcze w ub. r. przeprowadziliśmy badanie, w którym wzięło 216 pracowników firm członkowskich. Wskazali nam, jakich szkoleń najbardziej potrzebują i oczekują. Nasze oba kursy są wręcz matematyczną odpowiedzią na te potrzeby. Do zajęć zaangażowani też będą eksperci z zewnątrz – zwłaszcza w kursie „ePR & Digital”.

Karolina Borkowska, Członek Zarządu SAPR

Zapowiedziała też, że po wakacjach być może kursy te zostaną udostępnione również w formule otwartej dla PR-owców spoza agencji członkowskich SAPR.

Zarówno Think Tank, jak i nasze szkolenia skupiają się na dostarczeniu ekskluzywnej wiedzy profesjonalnej i rynkowej przede wszystkim pracownikom i managerom agencji członkowskich szukającym odpowiedzi na wyzwania współczesnej sceny usług PR. Priorytetem SAPR jest bowiem działanie na rzecz swych członków. Nie chcemy być klubem prezesów, a organizacją która dostarcza konkretne benefity całej społeczności konsultantów naszych agencji PR – od praktykantów po osoby zarządzające. Nie mamy wątpliwości, że wzrost standardów i kompetencji w naszej społeczności bardzo pozytywnie będzie procentował także dla Klientów agencji i ogólnie wpływał korzystnie na cały rynek usług PR 

Adam Łaszyn, Wiceprezes SAPR

Standardy Profesjonalne Branży Usług PR to kolejny projekt, który w bieżącym roku zostanie zrealizowany przez SAPR. Będzie to kompleksowy przewodnik zasad i najlepszych praktyk w relacjach agencja-Klient, agencja-media, agencja-agencja, wewnątrz firm PR, w kontaktach z innymi interesariuszami, etc. Katalog ten obejmie też standardy wobec nowych wyzwań, przed jakimi w tych relacjach dziś stajemy świadcząc usługi PR – takich jak kwestie trollingu, fake news, czy pracy zdalnej.

Książka o roboczej nazwie „Jak współpracować z agencją PR?”. To pozycja podręcznikowa, swoista „instrukcja obsługi agencji PR” przygotowywana już przez ekspertów SAPR, która adresowana będzie do klientów agencji oraz do firm PR, które się rozwijają. Jej celem będzie pokazanie kluczowych elementów dotyczących relacji agencja-klient, m.in. form i obszarów współpracy, jej zasad, podejścia strategicznego, jak i sposobów rozliczeń, ale też kultury tej współpracy oraz dobrych praktyk. Planowane są także kolejne publikacje SAPR o takim praktycznym wymiarze dla rynku usług PR.

Kongres PR i nowy konkurs branżowy. Sytuacja pandemiczna wciąż ogranicza wiele działań zarówno public relations, jak i środowiskowych. Ale SAPR planuje w tym roku wypełnić luki w zakresie zarówno środowiskowego spotkania uzupełniającego Kongres w Rzeszowie, jak i dotyczące nowej, świeżej formuły nagród branżowych promujących najlepsze praktyki, zjawiska oraz zespoły polskiego świata PR i jego interesariuszy.

Współpraca z PSPR i partnerstwo z uczelniami. Społeczność pracowników i managerów SAPR tworzy m.in. wiele osób czynnych naukowo na uczelniach oraz społecznie w innych organizacjach. To zatem naturalny obszar współpracy Stowarzyszenia w realizacji takich projektów jak Think Tank, program szkoleniowy, standardy branżowe, czy publikacje. Szczególną rolę odgrywa tu Partnerstwo z PSPR.

Większość osób tworzących władze Stowarzyszenia jak i wielu pracowników agencji członkowskich to jednocześnie członkowie PSPR, podobnie jak wielu pracowników Klientów, dla których pracują agencje SAPR. Oczywista jest zatem nasza kooperacja z PSPR jako organizacją wręcz organicznie tworzącą z SAPR zręby budowanego ekosystemu branży PR w Polsce. Już realizuje się to np. przy wspólnym tworzeniu realnych podstaw samoregulacji naszej branży. Myślę, że 2021 rok przyniesie tu ważny postęp.

  Szymon Sikorski, Członek Zarządu SAPR

Ważnym elementem naszych działań jako Stowarzyszenia będzie też w tym roku Promocja Sektora Usług PR w Regionach. Większość agencji członkowskich SAPR jest z ośrodków regionalnych i całemu naszemu Stowarzyszeniu zależy, by Klienci w całej Polsce, wiedzieli że usługi PR na najwyższym krajowym poziomie standardów mogą uzyskać właśnie od firm regionalnych będących blisko ich otoczenia. Planujemy cykl spotkań w tej sprawie w kilku miastach Polski.

Szymon Sikorski, Członek Zarządu SAPR


Źródło: Informacja prasowa SAPR

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF