...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Silna Marka Polski, warunkiem wejscia na rynek w Arabii Saudyjskiej (i nie tylko…) Antoni Mielniczuk, dziennikarz i przedsiębiorca, gościem Grzegorza Kiszluka w Telewizji Biznesowej (wideo)

Arabia Saudyjska jako kierunek biznesowy: - Fascynujący, dynamicznie rozwijający się kraj. - Rola Arabii Saudyjskiej jako otwartego rynku na technologiczne innowacje i startupy. - Szanse dla polskich firm technologicznych w ekspansji na rynek arabski.

Rozwój osobisty i biznesowy:
– Znaczenie odwagi w podejmowaniu wyzwań, jak np. nauka języka arabskiego.
– Znaczenia ciągłego rozwoju i poszerzania horyzontów, nawet poza sferę biznesu.

Innowacje i perspektywy biznesowe:
– Opis różnorodnych inwestycji i projektów rozwojowych prowadzonych w Arabii Saudyjskiej.
– Znaczenia technologii internetowych, produkcji żywności oraz innowacyjnych rozwiązań.

Wizja przyszłości:
– Roli edukacji, współpracy międzynarodowej i otwartości na nowe technologie w dalszym rozwoju Arabii Saudyjskiej.
– Perspektywy dalszej współpracy między Polską a Arabią Saudyjską w dziedzinie technologii i biznesu.

Historia relacji Polski z Arabią Saudyjską:
– Polak jako pierwsza osoba opisująca Arabię Saudyjską w XIX wieku.
– Polska jako dziewiąty kraj uznający Arabię Saudyjską w XX wieku.

Wyzwania związane z wizerunkiem Polski w Arabii Saudyjskiej:
– Brak powszechnej wiedzy o Polsce poza jej członkostwem w UE.
– Potrzeba opracowania strategii wizerunkowej Polski.

Propozycje rozwoju wizerunku Polski w Arabii Saudyjskiej:
– Analiza istniejących marek regionów Polski.
– Zbieranie danych dotyczących udziału firm polskich w eksporcie.
– Rozważenie organizacji wydarzeń startupowych między Polską a Arabią Saudyjską.

Współpraca w celu poprawy wizerunku Polski:
– Deklaracja możliwości zaangażowania Telewizji Biznesowej i projektu Brief for Poland w propagowanie działań mających na celu poprawę wizerunku Polski.
– Potencjalna współpraca z ministerstwem polityki zagranicznej w promocji Polski w Arabii Saudyjskiej.
– Chęć udziału w organizacji wydarzeń promujących Polskę w Arabii Saudyjskiej.

Grzegorz Kiszluk