...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Stłuc termometr?

konsumenci

Przedstawiciele polskich firm nie wierzą, że konsument w czasach pandemii się zmienia i nie zamierzają swojej wiedzy na ten temat weryfikować – wynika z badania Kantar Global Business Compass.

Badanie Kantar Global Business Compass to projekt, który ma na celu określenie, jak firmy radzą sobie w sytuacji pandemii i jest biznesową wersją projektu Covid Barometer, który Kantar realizuje globalnie wśród konsumentów od początku pandemii. Kantar zwrócił się tym razem z pytaniami do swoich klientów, przedstawicieli firm zarówno globalnych jak i lokalnych. Łącznie przebadaliśmy 4500 respondentów, w 70 krajach w połowie 2020 roku. W Polsce przeprowadziliśmy 94 wywiady. Próby badawczej z całą pewnością nie należy traktować jako reprezentatywnej, jednak niektóre obserwacje porównawcze mogą coś powiedzieć o specyfice podejścia przedstawicieli firm w Polsce w stosunku do tych z innych państw.

Podzielany niepokój

55% przedstawicieli biznesu w Polsce jest zaniepokojonych wynikami firm w 2020 roku. Głównie obawiają się recesji, skutków finansowych, a także opóźniania ważnych decyzji biznesowych. Ponad 80% przedsiębiorców deklaruje, że ich firmy ucierpiały z powodu lockdownu na początku pandemii, obecnie ten wskaźnik nieco spadł, ale cały czas 68% respondentów stwierdza, że skutki pandemii są dotkliwe dla ich firm.

Badani w Polsce nieco niżej oceniają finansową pomoc państwa niż średnio we wszystkich badanych państwach, 21% pozytywnych ocen w Polsce vs 29% globalnie. A większa ich liczba (32%) uważa, że pomoc państwa jest niewystarczająca (20% globalnie).

Otwartość na zmiany w modelu biznesowym i redukcje w inwestycjach

Polscy przedstawiciele firm, znacznie częściej niż globalni, podejmowali działania zmierzające do zmiany produkcji na lepiej dostosowaną do nowych warunków rynkowych, 44% w Polsce vs 19% globalnie. Ponad połowa z nich wykorzystała nowe rozwiązania e-commerce (56%). Jest to wynik porównywalny z globalnym. Jednak znacznie częściej niż globalnie firmy w Polsce zdecydowały się wstrzymać inwestycje (51% w Polsce vs 40% globalnie) lub zredukować aktywność marketingową (62% w Polsce vs 37% globalnie).

Niewystarczające zainteresowanie konsumentem

Mimo odczuwanych skutków biznesowych pandemii, przedstawiciele firm w Polsce znacznie rzadziej niż globalnie interesują się nowymi zachowaniami konsumenckimi i zmianami wzorców konsumpcji (49% w Polsce i 74% globalnie). Paradoksalnie, tylko 67% respondentów z Polski uważa, że zwyczaje konsumenckie zmieniają się pod wpływem pandemii, globalnie uważa tak 90% badanych. Brak wiedzy o konsumencie i relatywnie niższa niż na świecie chęć do zdobycia o nim wiedzy to jak „zbicie termometru” by poradzić sobie z wysoką gorączką.

Biznes w Polsce jest przygotowany na zmiany i nie brakuje tu odważnych posunięć, jednak zdecydowanie częściej tej pozytywnej energii powinna towarzyszyć wiedza i analiza postaw konsumenckich.


Źródło: Informacja prasowa Kantar

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF