...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Sztuczna inteligencja programuje kampanię DOOH na ekranach Jet Line

Na cyfrowych ekranach sieci MORE w Jet Line trwa kampania lodów Monte Zott, która opiera się o algorytmy machine learning i jest zaprogramowana tak, aby spoty wyświetlały się na ekranach tylko wtedy, gdy pogoda spełni określone warunki.

 

Cel jest jasny: chodzi o optymalne wykorzystanie budżetu w założonym planie mediowym. Sztuczna inteligencja pilnuje efektywnego rozłożenia emisji spotów w czasie i miejscu. Dążymy do pełnej automatyzacji procesu zakupu, do realizowania kampanii przez integrację z platformami DSP i SSP i w efekcie do rozliczania kampanii Digital OOH walutą CPM na podstawie wiedzy o rzeczywistej widowni każdego spotu z osobna.

Andrzej Słomka, dyrektor zarządzający, dyrektor sprzedaży i marketingu Jet Line

Dostarczamy marketerom to, czego potrzebują: jakościowe i wartościowe dane o ich cyfrowej komunikacji out of home. System, z którym pracujemy, analizuje dane inteligentnie i elastycznie. Dzięki temu efektywnie zarządzamy spotami w ramie czasu przewidzianej mediaplanem. Na podstawie predykcji liczby wyświetleń i widowni proponujemy działania i rozliczamy efekty, a liczą się tylko emisje zrealizowane w konkretnie opisanych warunkach.

Beata Chojecka – Kuczek, zastępca dyrektora sprzedaży Jet Line

W kampanii Monte Zott oprogramowanie zarządzające ekranami jest połączone ze źródłem danych o temperaturze powietrza. Dzięki temu proces emisji jest zautomatyzowany. Na podstawie danych z serwerów meteo, odświeżanych co kilkanaście minut, system podejmuje decyzję o wyświetleniu spotu lub o jego wstrzymaniu tak, aby spoty były emitowane tylko wtedy, gdy temperatura przekracza 20 stopni Celsjusza.

To, czy określone kryteria są spełnione, może być rozpatrywane dla pojedynczego ekranu w każdej lokalizacji z osobna lub dla wszystkich ekranów w wybranym mieście. Reklama lodów
może być emitowana w niektórych dzielnicach Warszawy lub Wrocławia albo pojawić się w całych Katowicach, o ile temperatura przekroczy tam ustaloną wartość.

Różnicowanie ekspozycji zależnie od zadanych kryteriów to wyróżnik Digital OOH. Kryterium może stanowić nie tylko pogoda jak w przypadku Monte Zott, ale też widownia mierzona przez system ARA, natężenie ruchu, pora dnia, poziom natężenia alergenów czy pyłu w powietrzu.


źródło: Jet Line

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF