...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

To nie płeć warunkuje sukces

Kobiety stanowią ponad połowę naszego społeczeństwa i są dużo lepiej wykształcone niż mężczyźni. W Polsce odsetek kobiet w przedziale wiekowym 26-65 lat z wykształceniem wyższym wynosi powyżej 38% i jest o ponad 10 punktów procentowych wyższy niż mężczyzn. To ogromny potencjał, niestety często jednak niewykorzystany.

 

Według „Global Gender Gap Report 2022” World Economic Forum, w zarządach polskich spółek zasiada jedynie 24,7% kobiet, a luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami wynosi w Polsce średnio 8,69%.

Eksperci zgodnie podkreślają, że pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na rozwój zawodowy kobiet i opóźniła osiągnięcie równości płci. Przez wiele miesięcy kobiety musiały łączyć pracę zawodową z obowiązkami domowymi i opiekuńczymi. Część kobiet straciła pracę lub musiała zrezygnować z zatrudnienia na rzecz opieki nad dziećmi. Według przewidywań potrzeba ponad 130 lat, żeby nastąpiła równość płci.

Stereotypy przeszkodą na drodze do kariery

Wśród największych przeszkód na drodze do równości i rozwoju kobiecych karier są krzywdzące stereotypy. Kobiety zbyt często postrzegane są przez pryzmat macierzyństwa, ograniczonej dostępności oraz emocjonalnego podejścia do spraw zawodowych.

Znacznie trudniej jest im się wspinać po szczeblach kariery. Wyzwania, z którymi mierzą się w życiu zawodowym, bardzo często wynikają z kulturowych norm i przyzwyczajeń. Warto dodać, że stereotypami nie kierują się wyłącznie mężczyźni. Niestety kobiety także podążają tym tropem myślenia, a szkoda, bo powinny wzajemnie się wspierać na drodze do sukcesu.

To, w jaki sposób myślimy, warunkuje także, z jakiego miejsca pochodzimy i w jakim środowisku dorastamy. Już na wczesnym etapie rozwoju, dzieci uczą się tego, jak funkcjonuje świat, jak jest postrzegany, jakie mamy wzorce do naśladowania. Nigdy nie należy postrzegać samego siebie przez pryzmat trudnej przeszłości, statusu materialnego, czy opinii, które krążą wśród społeczeństwa. Od naszego punktu widzenia najwięcej zależy.

Mentoring jako skuteczne narzędzie do rozwoju zawodowego

Według raportu „Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji”, tylko 19% kobiet w Polsce jest zadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej, a 29% boi się zmiany pracy.

Z moich obserwacji oraz doświadczeń w roli mentorki i trenerki mentalnej wynika, że często ograniczeniem do podejmowania zawodowych wyzwań i spełniania biznesowych marzeń, jest brak wiary we własne możliwości i przekonanie, że nie jesteśmy wystarczająco dobre.

Jestem osobą, która mocno wspiera kobiety w rozwoju zawodowym. Pracuję nad ich odwagą, skłonnością do podejmowania decyzji, dzielę się swoimi doświadczeniami z młodszymi koleżankami. Pomagam im uwierzyć w swoje możliwości, wsłuchać się w siebie i odkrywać swoje naturalne predyspozycje. Paradoksalnie, jesteśmy doskonałymi partnerkami, matkami, wspaniale zarządzamy swoimi rodzinami, a w biznesie brakuje nam odwagi. Często boimy się porażki oraz oceny innych.

Uważam, że inicjatywy promujące kobiety na stanowiskach menadżerskich, które przejawiają przedsiębiorcze postawy i nie obawiają się wyzwań, są bardzo ważne. Promowanie biznesowej sprawczości może zachęcić inne kobiety do działania na tym polu, odważenia się na wypłynięcie na nieznane wody, podjęcia ryzyka i wyjścia ze swojej strefy komfortu.

Kobiety ważnym ogniwem w gospodarce

Z danych Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn wynika, że dzięki wyrównaniu szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Unii Europejskiej do 2050 r. powstałoby 10,5 miliona dodatkowych miejsc pracy. Tymczasem, według badań Międzynarodowej Organizacji Pracy aż 50% potencjału kobiet w skali globalnej pozostaje niewykorzystana.

W Polsce aktywnych zawodowo jest tylko 64% kobiet, to mniej niż średnia dla całej UE. Większa aktywność zawodowa płci żeńskiej to konkretne zyski dla państwa i społeczeństwa, ponieważ udział w rynku pracy ma bezpośrednie przełożenie na PKB. Na chwilę obecną wkład kobiet w PKB naszego kraju wynosi jedynie 39%. Jeśli udałoby nam się dogonić Szwecję, która ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia – 81%, nasz produkt krajowy brutto wzbogaciłby się rocznie o 83 miliony dolarów.

Większość polskich przedsiębiorstw ma trudności w pozyskaniu pracowników z odpowiednimi kompetencjami, co stanowi barierę rozwojową. Remedium na niedobór specjalistów, których w Polsce brakuje ok. 150 tys., jest wzrost aktywności zawodowej kobiet.

Warto wykorzystać kobiecy potencjał

W kobietach drzemie ogromny potencjał, a dzięki konkretnym działaniom można ten obszar usprawnić i zagospodarować. Szczególnej uwadze polecam wszelkie programy dedykowane kobietom, inicjatywy mentoringowe oraz wsparcie koleżanek, które dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, na przykład w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, czy poprzez spotkania networkingowe. Zawsze warto czerpać z takich możliwości. Poza tym łatwiej uwierzyć w swoje możliwości, kiedy mamy wokół siebie wspierające osoby, które motywują nas do działania i rozwoju. Dlatego, jeśli tylko na horyzoncie pojawiają się możliwości, to powinnyśmy z nich skorzystać.

Większy udział kobiet na rynku pracy i w świecie biznesu przyniesie same korzyści. Zarówno w skali makroekonomii, jak i personalnie – zmieni życie poszczególnych osób i wpłynie na losy kolejnych pokoleń.

Każdy z nas rodzi się z ogromnym potencjałem, który warto w sobie odkryć i go wykorzystać. Wystarczy wyjść ze stery komfortu, poszukać wsparcia oraz inspiracji płynących z doświadczeń innych. Jak mawiał Zig Ziglar – amerykański pisarz i mówca motywacyjny „Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał”.

Martyna Ślosarek

Właścicielka innowacyjnej firmy działającej na terenie całej Polski w zakresie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii z ponad 16 letnim doświadczeniem w branży energetycznej, administracji państwowej, start-up’ach  oraz strategy consultingu. Absolwentka studiów doktoranckich Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Ekonomia, studiów podyplomowych oraz licznych szkoleń i kursów. Na co dzień buduje #FirmęMarzeń, będącą absolutnym urzeczywistnieniem jej pragnień biznesowych, jedną z najszybciej rozwijających się organizacji z sektora OZE w kraju oraz jako Trener mentalny Akademii Jakuba B. Bączka, Chief Happiness Officer oraz Konsultant Kryzysowy wzmacnia wiarę innych osób we własne możliwości, daje konkretne metody i narzędzia pracy nad własnym rozwojem, pomaga odnaleźć mocne strony oraz uczy, jak korzystać z wewnętrznego potencjału.

 

Autorka jest członkinią Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, w ramach której kobiety zyskują przestrzeń do rozwoju i promocji swoich biznesów, a także mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który jest realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy.

 

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet to fundacja, której celem jest wspieranie kobiet w budowaniu i rozwijaniu ich biznesów. W SPK wierzymy, że wyposażając kobiety w ekspercką wiedzę i kontakty sprawimy, że będą sprawcze i niezależne finansowo. Kompleksowo wspieramy przedsiębiorczość kobiet poprzez: rozwijanie kobiecej społeczności zawodowej, mentoring, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych oraz popularyzowanie inwestowania przez kobiety. Mamy aż 50 000 obserwatorek w mediach społecznościowych! Zapraszamy także Ciebie https://www.linkedin.com/company/fundacja-przedsiebiorczosci-kobiet W naszej społeczności działa też wyjątkowy Klub, realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy. To Klub Mentorek, który zrzesza 150 kobiet posiadających bogate doświadczenie zawodowe, którym chętnie się dzielą. Skorzystaj z wiedzy naszych mentorek - zapraszamy do lektury ich tekstów.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet