...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

W 41 proc. polskich firm pracownicy nie są przygotowani na nowy sposób fakturowania

4 na 10 przedsiębiorstw nie jest gotowych na nowy sposób fakturowania lub w ogóle nie ma wiedzy na temat Krajowego Systemu e-Faktur, wynika z raportu WEBCON „Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?”. Największym wyzwaniem w związku ze zmianami wprowadzanymi przez Ministerstwo Finansów okazują się dostosowanie procedur i narzędzi w zakresie fakturowania (42 proc.) oraz przeszkolenie pracowników (37 proc.).

 

Za kilkanaście miesięcy polscy przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się z radykalną zmianą w sposobie wystawiania dokumentów księgowych. 26 proc. firm wskazuje, że nie jest przygotowana na wynikające z tego zmiany, natomiast 15 proc. nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o stan przygotowań do KSeF. Jednocześnie już 59 proc. przedsiębiorców deklaruje, że jest gotowa na KSEF, wynika z raportu krakowskiego producenta systemów elektronicznego obiegu dokumentów WEBCON. 

 

 

Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach, najmniej przygotowane na KSeF są małe firmy. Wśród nich 48 proc. ankietowanych zapewnia o swojej gotowości. Wśród dużych przedsiębiorstw ten odsetek wynosi 65 procent. Z raportu wynika również, że firmy wystawiające większe ilości faktur są zasadniczo lepiej przygotowane (74 proc. firm wystawiających powyżej tysiąca dokumentów miesięcznie) niż te, które faktury wystawiają sporadycznie (jedynie 45 proc. firm wystawiających do 10 faktur w miesiącu). 

 

– Mimo nadchodzących zmian wiele z polskich firm nie podjęło jeszcze żadnych kroków, aby przygotować się do wdrożenia KSeF. Warto jednak zacząć opracowywać strategię digitalizacji w tym zakresie. Nie tylko ze względu na zbliżający się obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, ale również z uwagi na korzyści, jakie przynosi cyfryzacja dokumentów księgowych. Przyspieszenie procesowania faktur, wyeliminowanie zagubień, czy obniżenie kosztów archiwizacji, to tylko niektóre z nich

– podkreśla Łukasz Wróbel, Wiceprezes WEBCON.

 

Większa firma, większe wyzwania

Polskie przedsiębiorstwa wskazały także wyzwania związane z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur przez Ministerstwo Finansów. Największym jest dostosowanie procedur i narzędzi w zakresie fakturowania (42 proc.) oraz przeszkolenie pracowników (37 proc.). Podium zamykają, ex aequo, koszty przejścia na nowy typ fakturowania oraz przejście z faktur drukowanych na elektroniczne (po 31 proc.). 

 

 

Wielkość firmy ma wpływ na to, jak wdrożenie KSeF odbierają przedsiębiorcy. 41 proc. mikrofirm zwraca uwagę na wyzwanie, jakim jest dostosowanie procedur i narzędzi w organizacji. W grupie dużych przedsiębiorstw ten odsetek wyniósł 47 proc. Przeszkolenie pracowników jest wyzwaniem dla 33 proc. mikroprzedsiębiorstw i aż dla 47 proc. dużych firm. Przejście z dokumentów papierowych na cyfrowe wersje faktur będzie trudne jedynie dla 24 proc. firm wystawiających do 10 dokumentów, ale w przypadku firm wystawiających ponad tysiąc faktur będzie to wyzwaniem dla 42 proc. firm. 

Dostosowanie narzędzi i procedur związanych z KSeF to duże wyzwanie dla 52 proc. przedsiębiorstw, które wewnętrznie prowadzą dokumentację księgową. Firmy zlecające to zadanie na zewnątrz podchodzą do tej kwestii bardziej optymistycznie (35 proc. wskazań). 

 

Z naszego badania wynika, że polskie firmy mają jeszcze wiele do zrobienia w kwestii przygotowania się do obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.Badaliśmy nie tylko stopień świadomości polskich przedsiębiorców dotyczących zmian związanych z KSeF, ale również ich nastawienie do wyzwań, które stawia przed nimi reforma systemu fakturowania. W mojej opinii wdrożenie obowiązku korzystania z KSeF i narzędzi do e-fakturowania jest szansą na przyspieszenie procesu cyfryzacji polskich firm

– podkreśla Łukasz Wróbel, Wiceprezes WEBCON.

 

 

 

 

***

WEBCON jest największym polskim producentem oprogramowania low-code i jednym z największych dostawców systemów obiegów dokumentów w Polsce (pod względem przychodów za rok 2020 według zestawienia Computerworld TOP200). Od 2006 roku krakowska firma konsekwentnie realizuje strategię opartą na trzech filarach takich jak rozwój organiczny, ekspansja międzynarodowa i budowa kanału partnerskiego. Z flagowego produktu WEBCON BPS korzysta obecnie ponad 850 firm reprezentujących różne branże na 5 kontynentach. Wśród nich są m.in. Siemens Finance, Mitsubishi Electric, Tauron, LPP, Echo Investment, Intersport, Nowy Styl, Warbud, Pratt& Whitney Canada czy MAN. 120 pracowników WEBCON pracuje w głównej siedzibie w Krakowie oraz w oddziale w Seattle w USA. Firma dostarcza swoje rozwiązania bezpośrednio, poprzez własną sieć sprzedaży oraz rozwija międzynarodową sieć partnerską, która skupia ponad 70 integratorów systemów IT dostarczających aplikacje dla swoich klientów za pomocą platformy WEBCON BPS.

Funkcjonalność, wiarygodność i rozpoznawalność firmy potwierdzili analitycy globalnego rynku IT. WEBCON jako pierwszy polski dostawca pojawił się w raporcie agencji Forrester „Now Tech: Digital Process Automation, Q4 2021”, plasując się w międzynarodowym gronie 43 wiodących dostawców technologii do digitalizacji procesów biznesowych. 

Sebastian Nowak