...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wyniki badania 4 dniowego tygodnia pracy w A4BEE

Podczas gdy na światowej scenie 4 dniowy tydzień pracy pracy nabiera coraz większego rozmachu, polski startup technologiczny przedstawia wyniki swojego eksperymentalnego, 9 miesięcznego projektu badawczego na ten temat.

Wszystko wskazuje na to, że czterodniowy tydzień pracy nadchodzi wielkimi krokami. Jednak, aż do dziś, łatwiej było znaleźć raczej teoretyczne rozważania na ten temat, niż wiarygodne dane. Po 9 miesiącach testów 4-dniowego tygodnia pracy ㅡ wspieranych przez badaczy i psychologów ㅡ startup technologiczny A4BEE dzieli się swoimi wnioskami i rekomendacjami.

W czasie trwania testu liczba spotkań zmniejszyła się o 10%, a samopoczucie pracowników wzrosło o 35,7%.

Karolina Marzantowicz, Chief of Growth w A4BEE

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

  • Ideą czterodniowego tygodnia pracy jest osiągnięcie tych samych wyników w krótszym czasie, tak aby ludzie mieli więcej możliwości rozwijanie innych zainteresowań, spędzania czasu z bliskimi i zajęcia się swoimi prywatnymi sprawami.
  • Pracownicy, którzy pracują w systemie czterodniowego tygodnia pracy, oceniają, że poprawiła się ich ogólna jakość życia, a samopoczucie wzrosło o 35,7%.
  • Ilość spotkań w firmie zmalała o 10%
  • Odpowiedzialność za wyniki, a nie za przepracowane godziny, oznacza, że nie ma potrzeby obniżania ani wynagrodzeń, ani świadczeń. Jest to znacząca zmiana w sposobie myślenia o pracy i podejścia do niej, a także wstęp do standaryzacji krótszego i bardziej elastycznego tygodnia pracy.
  • Pracownicy mają zróżnicowane potrzeby i oczekiwania, którym należy wyjść naprzód. Dlatego wdrażanie skróconego tygodnia pracy powinno się odbywać stopniowo, przy jednoczesnym monitorowaniu wpływu tych zmian na organizacje.
  • Pracownicy najbardziej cenią elastyczne warunki pracy oraz otwartą, pełną zaufania kulturę pracy i łączą te wartości z chęcią większego zaangażowania się w działania firmy. Stworzenie tych warunków powinno być priorytetem dla pracodawców.

Według nowych badań przeprowadzonych przez A4BEE, dobre samopoczucie pracowników wzrosło o 36%, a jakość pracy o 2,7%. TUTAJ zobaczysz pełne wyniki badania: http://a4bee.com/4days-work-week/ (raport do pobrania od piątku 13.05.2022)

W ciągu ostatnich dwóch lat wiele mówiło się o potencjalnych korzyściach płynących z wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy. Popularne stały się stwierdzenia, że wprowadzenie jako normy 32 godzin, zamiast dotychczasowych 40 godzin, może poprawić samopoczucie pracowników bez obniżania wydajności firmy.

Od wielu lat badania wskazują, że wydajność pracy spada wraz ze wzrostem liczby przepracowanych godzin. W marcu 2020 r. firma Gallup przeprowadziła badanie dotyczące liczby dni, które amerykańscy pracownicy przepracowują w tygodniu. Tylko 5% z nich stwierdziło, że pracuje cztery dni w tygodniu, 84% – że pięć dni, a aż 11%, że sześć dni.

W 2021 roku organizacja A4BEE postanowiła sprawdzić te liczby i rozpoczęła próbny test połączony z dogłębnymi badaniami nad czterodniowym tygodniem pracy. Na potrzeby tego badania, czterodniowy tydzień pracy został zdefiniowany jako 32-godzinny tydzień pracy bez utraty produktywności, wynagrodzenia i świadczeń.

Najważniejszą rzeczą było poznanie perspektywy różnych pracowników A4BEE, aby uzyskać pełny obraz tego, jakie mają oczekiwania i jakie widzą zagrożenia związane ze skróconym tygodniem pracy. Podczas samego badania przyjrzeliśmy się różnym obszarom, aby zrozumieć, jak się czują i jakie mają przemyślenia. Wszystko po to, by znaleźć odpowiedź na pytanie, jak czterodniowy tydzień pracy wpływa na ludzi w naszej firmie.

Iwona Ignaś, badaczka A4BEE

Badanie zostało oparte na podstawach projektowania zorientowanego na użytkownika. Zakres badania oraz hipotezy do weryfikacji zostały opracowane w formie interaktywnych warsztatów, w których wzięło udział ponad 67% pracowników firmy.

Podczas warsztatów analizowano zarówno 6-godzinny, jak i 4-dniowy tydzień pracy — pozwoliło nam to stwierdzić, że 4-dniowy tydzień pracy byłby bardziej wartościowy dla naszych pracowników. Na potrzeby badania przyjęliśmy, że taki tryb pracy oznacza pracę przez 4 dni w tygodniu przy tej samej liczbie zadań oraz przy zachowaniu tego samego wynagrodzenia i świadczeń.

Rekrutacja do badania polegała na dobraniu jak najbardziej zróżnicowanej grupy. Grupa badana była reprezentatywna dla populacji wszystkich pracowników A4BEE. Próg wejścia stanowiły staż pracy w firmie dłuższy niż 3 miesiące oraz praca na min. 90% etatu. Grupa została podzielona według następujących kryteriów:

  • dział w firmie (R&D, Consulting, Back office),
  • wiek (30 lat i mniej oraz powyżej 30 lat),
  • liczba spotkań w tygodniu.

W ten sposób powstały niewielkie podgrupy, z których do grupy badawczej wylosowano 30% pracowników. Grupa kontrolna została utworzona poprzez dopasowanie stanowisk pracy lub zakresu obowiązków osób z grupy badawczej i była tej samej wielkości. Osoby w grupie kontrolnej pracowały w normalnym pięciodniowym tygodniu pracy.


źródło: A4BEE

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF