...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wysokie podwyżki stóp procentowych

Wzrost stóp procentowych

Dlaczego Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na podniesienie stóp procentowych? Jak wpłynie to właścicieli kredytów?

W najnowszym komunikacie RPP z trzeciego listopada możemy przeczytać o decyzji podniesienia stóp procentowy o 0,75 %, tj. do poziomu 1,25 %. Zmiana ta dotknie wszystkich posiadaczy kredytów w polskich złotych.

Według wyliczeń ekspertów Expandera zmiany w przypadku kredytu hipotecznego na 330 tys. zł rozłożonego na 25 lat wyniosą około stu złotych miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że zmiany dotkną nas również z innych stron. Wzrosną miesięczne opłaty w przypadku kart kredytowych, kredytów na samochód oraz pożyczek gotówkowych.
Jeszcze jednym aspektem podwyżek jest wysokość kredytu, jaki uda nam się uzyskać po zmianach. Według wyliczeń przeprowadzonych przez Expander dostępna kwota kredytu spadnie o około cztery procent.

W komunikacie z dnia trzeciego listopada znajdziemy również informacje skąd taka decyzja rady i jakich efektów należy się spodziewać.

Obserwowany w bieżącym roku istotny wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, a także przedłużające się globalne zaburzenia podażowe spowodowały podwyższenie prognoz inflacji na najbliższe kwartały na świecie i w Polsce. Przy oczekiwanej kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz korzystnej sytuacji na rynku pracy tworzyłoby to ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 3 listopada 2021 r.

Co istotne w trakcie wczorajszej konferencji Adam Glapiński (Prezes NBP) zaznaczył, że te decyzję nie mają wpływu na aktualny poziom inflacji. A ich celem jest w obniżenie jej do celu NBP (dwa i pół procent) w nadchodzących kwartałach.


Źródło: Rada Polityki Pieniężnej 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF