...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wystartował PFR Biznest FIZ

PFR Ventures ogłasza nabór do PFR Biznest FIZ – pierwszego w Polsce funduszu funduszy (Fund of Funds), mającego na celu wsparcie aktywności inwestycyjnej Aniołów Biznesu, którzy inwestują w innowacyjne spółki na wczesnym etapie rozwoju. Podmioty zarządzające oraz Aniołowie Biznesu już teraz mogą zapoznać się z zasadami naboru. Aplikacje będą przyjmowane od 4 do 19 IX 2017 r. Fundusz jest kolejnym instrumentem finansowym dedykowanym młodym innowacyjnym przedsiębiorcom, wdrażanym w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Fundusz PFR Biznest FIZ jest częścią tworzonej przez PFR Ventures, największej w Europie Środkowo Wschodniej, platformy funduszy VC, której aktywa wynoszą ponad 2,2 mld zł, a łącznie ze środkami prywatnymi ponad 3,7 mld zł. Fundusz będzie dysponował kwotą 258 mln zł.

„Uruchamiając fundusz PFR Biznest, Polski Fundusz Rozwoju buduje kompletny rynek pozyskiwania finansowania dla przedsiębiorców. Jego kształt został wypracowany w wyniku otwartych konsultacji rynkowych, w których udział wzięło blisko 300 osób oraz analizy porównawczej z najlepszymi programami tego typu w UE. Widzimy ogromny potencjał do aktywizacji tzw. Aniołów Biznesu w Polsce. Tego typu inwestorzy dają olbrzymią wartość dla młodych innowacyjnych firm, ponieważ poza kapitałem, przekazują im swoje unikalne doświadczenie lub kontakty biznesowe” – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Uruchomienie PFR Biznest FIZ jest ważnym elementem tzw. Planu Morawieckiego w ramach programu Start in Poland. Na dojrzałych rynkach to właśnie Aniołowie Biznesu stanowią dominującą grupę inwestorów na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstw – nawet do 70% wartości inwestycji ogółem. W Polsce rynek Aniołów Biznesu dopiero się tworzy i ich udział w finansowaniu startupów jest kilkukrotnie niższy. Uruchomienie PFR Biznest FIZ przyczyni się do zwiększenia aktywności inwestycyjnej Aniołów Biznesu.

Aniołowie Biznesu pełnią ważną rolę w ekosystemie finansowania innowacji, gdyż wypełniają lukę między środkami pozyskanymi od rodziny i przyjaciół, a finansowaniem pozyskanym od funduszy venture capital, dlatego chcemy wspierać i popularyzować ich działalność. Aniołowie Biznesu, dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają spółkom tzw. smart money, znacząco zwiększając szanse na ich komercyjny sukces. W ciągu najbliższych lat chcemy kilkukrotnie zwiększyć liczbę aktywnych Aniołów Biznesu w Polsce oraz wielkość udzielanego przez nich finansowania” – powiedział Maciej Ćwikiewicz, wiceprezes PFR Ventures.

W ramach PFR Biznest FIZ utworzone zostaną fundusze koinwestycyjne, o kapitalizacji od 5 do 30 mln zł, współpracujące z Aniołami Biznesu. Inwestycje w spółki będą dokonywane w proporcji 50:50. Połowa środków pochodzić będzie od funduszy koinwestycyjnych utworzonych przez PFR Biznest FIZ oraz przez wybranych Aniołów Biznesu lub przez podmioty zarządzające. Druga połowa to prywatne środki Aniołów Biznesu. Podobne fundusze działają na szeroką skalę na Zachodzie i są zarządzane m.in. przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Współpraca z funduszami koinwestycyjnymi pozwoli Aniołom Biznesu na zwiększenie skali inwestycji i współpracę przy takich działaniach jak due diligence czy nadzór nad inwestycjami. Inwestowanie grupowe pozwoli rozłożyć ryzyko na więcej podmiotów oraz zwiększyć efektywność pozyskiwania i wymiany wiedzy eksperckiej, podnosząc jakość decyzji biznesowych i tym samym szanse spółek na odniesienie sukcesu. Fundusze koinwestycyjne pomogą dobrać do danej inwestycji Aniołów Biznesu posiadających odpowiednie doświadczenie, a także będą wspierać ich w wyszukiwaniu, preselekcji oraz analizie projektów. Ponadto Aniołowie Biznesu mogą liczyć na pomoc w zawarciu transakcji, zarządzaniu, a następnie – w zależności od zaangażowania – na preferencyjny podział zysku z inwestycji” – powiedział Marcin Nowak, manager inwestycyjny w PFR Ventures odpowiedzialny za fundusz PFR Biznest FIZ.

Młode innowacyjne firmy otrzymają dostęp do finansowania w postaci inwestycji kapitałowej (np. objęcie udziałów/akcji) lub quasi-kapitałowej (np. pożyczka zamienna na udziały) w wysokości ok. 500 mln zł. Inwestycje w pojedyncze firmy wyniosą do
4 mln zł.

Pośrednicy finansowi już teraz mogą zapoznać się z warunkami PFR Biznest FIZ zamieszczonymi na stronie internetowej PFR Ventures. Spotkania informacyjne odbędą się 21 i 29 sierpnia 2017 r. w Warszawie. Więcej informacji można uzyskać pod bezpłatnym numerem infolinii 800 800 120 lub poprzez formularz kontaktowy online na stronie PFR Ventures.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF