...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Zdalne nastroje i relacje, czyli dojrzałość w hybrydzie

praca zdalna nastroje i relacje

Niby koniec roku, ale od stycznia masowo wdrożony, nie do końca z własnej woli, tryb zdalny, będzie trwał dalej.

Część firm już zdecydowała, że w przyszłości przejdzie całkowicie na model zdalny lub hybrydowy. A gdyby pokusić się o stwierdzenie, że to nie decyzja, ale pewnego rodzaju dojrzałość? Praca zdalna to efektywny model biznesowy. Jednak aby taką efektywność uzyskać, warto zadbać o kilka elementów.

Często firmy, nawet jeśli wspierają rozwój pracy zdalnej, nie posiadają odpowiednich systemów i procedur wewnętrznych. Do tego, jeszcze na początku tego roku praca zdalna postrzegana była głównie jako benefit, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy objawiła się pod postacią przymusowego „home office’u”. To sprawia, że nie możemy mówić o jej skalowanym modelu, a jedynie o „radzeniu sobie” w trudnej sytuacji.

Właściwie wdrożony model zdalny wspiera nie tylko produktywność pracowników, ale pozwala również firmom na optymalizację kosztów związanych z utrzymaniem biur i dostępem do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Wpływa też pozytywnie na przewagę konkurencyjną organizacji i daje największą wartość, jaką możemy dziś zapewnić sobie i pracownikom, czyli wybór.

Wszyscy zderzyliśmy się z tym, że efektywna praca zdalna, to nie ilość przepracowanych godzin, ale wypracowany rezultat. Po miesiącach eksperymentów większość z nas już wie, że wdrażając pracę zdalną należy ustalić, które stanowiska są w pełni zdalne, które częściowo, a które powinny pozostać w tradycyjnym modelu pracy. Wiemy, że niezbędna jest adaptacja procedur i procesów. Zdajemy sobie też sprawę z konieczności zupełnie innego zarządzania komunikacją. I w końcu dochodzimy do tego, że zmiany wymaga postawa i tym samym kompetencje menedżerów. Jeśli myślisz o kontynuacji zarządzania zespołami rozproszonymi lub wdrażaniu pracy hybrydowej, to wszystkie te aspekty wymagają ponownej rewizji. Metoda „One size fits all” nie zadziała.

Możesz mieć najlepsze systemy, narzędzia i aplikacje, a jednak to pozytywne relacje i zaufanie są kluczowymi aspektami pracy zdalnej.  I choć niektórzy mogą stwierdzić: „przebywam w pracy, aby pracować, a nie przyjaźnić się z ludźmi”, to podczas pracy zdalnej, to właśnie aspekt relacji i komunikacji wpłynie bezpośrednio na jakość wykonywanych zadań, identyfikację z celami biznesowymi oraz na poczucie przynależności do zespołu. Poczucie dążenia do realizacji wspólnego celu, stały kontakt oraz otwartość na dialog zostanie z kolei odzwierciedlone w motywacji i zaangażowaniu naszych pracowników – czyli w tym, czego większość liderów chciałaby widzieć więcej.

Oto kilka kluczowych aspektów, które powinniśmy wziąć pod uwagę w kontekście dojrzałych relacji:

  • Według Instytutu Gallupa, jeśli masz „przyjaciela w pracy”, będziesz bardziej zaangażowany i Twoje samopoczucie ulegnie znacznej poprawie.
  • Budowanie relacji z innymi (szczególnie w innych działach) może pomóc Ci stać się bardziej centralnym łącznikiem w organizacji.
  • Pozytywne relacje z przełożonymi, wpływają na wyższy poziom zadowolenia z pracy.

Utrzymywanie stabilnych relacji w zdalnej organizacji wymagać będzie zatem otwartości na nowe praktyki komunikacyjne i behawioralne. Tymi aspektami zajmują się eksperci RemoteSchool.Net, platformy rozwojowej dla firm i profesjonalistów, którzy wierzą w efektywność zdalnego modelu pracy. Jak dobrze opanowaliśmy sztukę zdalnego zarządzania? Jak radzimy sobie w budowaniu zdalnych zespołów? Jak nasi pracownicy ufają nam i angażują się w pracę?  Na te pytania odpowie raport z drugiej edycji badania Remote School „Digital Leadership – przywództwo i satysfakcja w modelu zdalnym”.

Do niedawna uznawaliśmy pracą zdalną jako niewinną modę, która przeminie i słuch o niej zaginie. Dziś statystyki wyraźnie pokazują, że w większości firm zostanie ona wdrożona na stałe. Jeśli chcesz wiedzieć, jak poradziliśmy sobie w pierwszym etapie przymusowej pracy zdalnej, tutaj możesz pobrać Raport z pierwszego badania, które odbyło się w lipcu tego roku. Dziś Remote School zaprasza do dalszej, pogłębionej refleksji nad efektywnością praktyk komunikacyjnych i ogólnego zadowolenia z pracy w trybie zdalnym w naszych organizacjach. Już teraz możesz wziąć udział w badaniu i pomóc zidentyfikować kluczowe obszary, które będą robiły różnicę i gwarantowały efektywność w stylu zarządzania i rozwoju naszych biznesów. Najważniejsze to trzymać rękę na pulsie. Więc, nawet jeśli dziś dajemy radę, to warto zadbać o dobrą kondycję na przyszłość. Udział w badaniu możesz wziąć tutaj: II – ga edycja badania „Digital leadership – przywództwo i satysfakcja w modelu zdalnym”.

 

 

 

Psycholog biznesu, ekspert ds. komunikacji, autorka modelu komunikacji "Myślenie pytaniami”. Od ponad 15 lat pracuje z właścicielami i zarządami firm oraz kadrą menedżerską. Angażuje się w projekty z jasno zdefiniowanym celem i określonymi wskaźnikami. Efektywność to dla niej suma wyniku finansowego i satysfakcji pracowników. W swoim dorobku ma ponad 6 tysiący godzin szkoleniowych, 2,5 tysiące godzin konsultacji, wdrożone zmiany w ponad 100 firmach. Mówi się o niej, że zadaje pytania, na które należy i jednocześnie najtrudniej odpowiedzieć. Obserwując zmiany na rynku i efektywność biznesową wielu przedsięwzięć uruchomiła platformy współpracy międzysektorowej na pozornie banalnych przestrzeniach - spod jej rąk wyszedł największy turniej biznesowy w Polsce Beach Volleyball Business Cup oraz unikatowy projekt CSR, adresowany do młodzieży z domów dziecka, którego ambasadorami była m.in. Iwona Guzowska. W jego realizację zaangażowało się ponad 10 firm, które z tego doświadczenia wyniosły długofalowe korzyści wizerunkowe i biznesowe. Doświadczenie zdobyte w trakcie kilkuletniego pobytu we Francji traktuje, jako lekcję różnorodności, szacunku i otwartości na siebie i inne kultury.

Monika Reszko