...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Zmiany w Zarządzie TUW PZUW

Rada Nadzorcza TUW PZUW powołała od 17 czerwca 2024 roku w skład zarządu Towarzystwa Andrzeja Jarczyka. Od tego dnia pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do uzyskania tej zgody, Andrzej Jarczyk będzie pełnił obowiązki Prezesa Zarządu. Dodatkowo od 2 września 2024 roku w skład zarządu TUW PZUW został powołany Maciej Rudziński.

Andrzej Jarczyk

Z polskim rynkiem ubezpieczeniowym związany od blisko 30 lat. W tym czasie przeszedł przez wszystkie szczeble kariery w branży – od agenta ubezpieczeniowego, szefa departamentów sprzedaży, po funkcję prezesa zarządu. Posiada olbrzymie doświadczenie w zarządzaniu towarzystwami ubezpieczeniowymi na życie oraz majątkowymi, spółkami pośrednictwa ubezpieczeniowego i brokerskimi.

Obecność w Zarządzie TUW PZUW oznacza powrót menadżera do struktur Grupy PZU, w których pracował w latach 1998-2007 – m.in. na stanowisku dyrektora biura sprzedaży w PZU SA.

W latach 2007-2010 pełnił rolę Prezesa Zarządu spółek Grupy Generali w Polsce, a w latach 2010-2017 stał na czele Zarządu Uniqa. W ostatnich latach z pozycji członka zarządu wspierał rozwój m.in. firm Bacca i Promesa PLUS Broker. Do swoich osiągnięć zalicza także wiele innowacyjnych projektów rynkowych, np. ogólnopolski standard płatności terminalowych TubaPay.

Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz na Uniwersytecie w Bochum. Jest również absolwentem studiów menadżerskich Eurekans Management Development Program prowadzonych przez Uniwersytet Edynburski, University of Chicago w Barcelonie i INSEAD France.

 

Maciej Rudziński

Od początku swojej kariery związany z rynkiem bankowym w segmencie bankowości korporacyjnej. Specjalista bankowości korporacyjnej z 24 letnim doświadczeniem, a od 20 lat menedżer, odpowiedzialny za zespoły sprzedażowe oraz produktowe, zespoły analityków kredytowych oraz analityków danych w centrali, odpowiedzialnych za obsługę klientów bankowości korporacyjnej, szczególnie średnich i dużych korporacji.

Był związany z mBankiem (BRE Bank S.A.) i Citi Bankiem Handlowym S.A. Od początków Alior Banku stworzył i zarządzał Centrum Biznesowym, przechodząc przez różne stanowiska, aby ostatecznie zająć stanowisko Dyrektora Departamentu Dużych Firm. W PKO Banku Polskim kierował Departamentem Klienta Korporacyjnego.

Maciej Rudziński jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył program AMP Advanced Management Program zatwierdzony przez IESE Business School University of Navarra, oraz liczne szkolenia poświęcone rozwijaniu kompetencji menedżerskich, analizie finansowej i kredytowej, skutecznym technikom sprzedaży i umiejętności negocjacyjnych, prowadzonych m. in. przez ICAN INSTITUTE, Harvard Institut,  Akademę Strategicznego Przywództwa.

 

Skład Zarządu TUW PZUW przedstawia się obecnie następująco:

  1. Jakub Sajkowski – członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu
  2. Aneta Zawistowska – członek zarządu
  3. Jakub Papuga – członek zarządu
  4. Grzegorz Krawiec – członek zarządu
  5. Andrzej Jarczyk – od 17 czerwca 2024 roku p.o. prezesa zarządu
  6. Maciej Rudziński – od 2 września 2024 roku członek zarządu.

 

TUW PZUW jest największym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Ubezpiecza klientów korporacyjnych, w tym przedsiębiorstwa i podmiotylecznicze, samorządy i instytucje publiczne, a także instytucje kościelne.

Wyznacznikiem wiarygodności Towarzystwa jest przyznany przez międzynarodową agencję Standard & Poor’s rating na wysokim poziomie A-. TUW PZUW jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, które legitymuje się ratingiem tej prestiżowej agencji.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF