...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Prognozy inflacyjne w górę

W wywiadzie dla serwisu Business Insider Polska prezes resortu Adam Glapiński przewiduje, że blisko połowę inflacji w 2022 roku odpowiadać będą ceny energii, a jego szczytowy wzrost cen będzie miał miejsce w czerwcu.

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że Bank centralny dysponuje nowymi, przybliżonymi prognozami wskaźników makroekonomicznych na najbliższe dwa lata. Przewidywania zostały sporządzone 20 grudnia 2021 r. i mają tylko charakter wstępny.

Spostrzeżenia Biznes Insider

Ze wstępnych prognoz NBP wynika, że w przyszłym roku średnioroczna inflacja wyniesie 7,6 proc. wobec 5,1 proc. w 2021 r. 

Bisnes Insider

Dziennikarze serwisu podkreślili, że z ostatniej projekcji inflacji zaprezentowanej przez analityków Banku centralnego na początku listopada 2021 roku, wynika, że w przyszłym roku średnioroczna inflacja wyniesie 5,8 proc. Jednak jak zakłada serwis najnowsza prognoza (choć wstępna) będzie istotnie wyższa.

Prognozy NBP

W opinii Narodowego Banku Polskiego maksymalny poziom inflacji będzie miał miejsce w czerwcu 2022 roku. Wyniesie ona 8,3 proc., a następnie będzie się stopniowo obniżać — do 6,2 proc. w grudniu 2022 r.

W artykule BI – Adam Gapliński przyznaje, że prognoza bierze pod uwagę zatwierdzony przez prezesa URE wzrost taryf na energię elektryczną i gaz dla gospodarstw domowych.

W prognozie uwzględniono także wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej w zakresie cen energii oraz w zakresie cen żywności (obniżki stawki VAT na żywność do 0 proc. w okresie od lutego do lipca 2022 r.). Dodatkowo portal wskazał, że w prognozie nie uwzględniono ewentualnych dalszych zmian stóp procentowych NBP.

Decyzja Prezesa URE dotycząca taryf na energię elektryczną i gaz została podjęta w ślad za rekordowym wzrostem cen energii elektrycznej, gazu i  emisji CO2 na rynku europejskim i krajowym. Rachunki za energię elektryczną i gaz dla gospodarstw domowych od 2022 r. wzrosną przeciętnie odpowiednio o ok. 24 proc. i 54 proc. Jedynie w I kwartale 2022 r. wzrost tych cen będzie słabszy ze względu na działanie tarczy antyinflacyjnej. W całym 2022 r. znacząco wyższe będą również ceny opału i energii cieplnej, a także ceny żywności.

Adam Gapliński

Czynniki powyższe powodują, że średnioroczna inflacja CPI (consumer price index — wskaźnik cen konsumpcyjnych — red.) w 2022 r. wyniesie 7,6 proc., czyli więcej niż przewidywane 5,1 proc. w 2021 r. Maksymalny poziom inflacji CPI będzie miał miejsce w czerwcu 2022 r. (8,3 proc.), a następnie będzie ona się stopniowo obniżać — do 6,2 proc. w grudniu 2022 r.

Adam Gapliński

Inflacja odpowiada za wzrost cen energii

W przesłanych odpowiedziach dla serwisu prezes NBP podkreślił, że blisko połowę inflacji w 2022 r. odpowiadać będą ceny energii. Dodał, że roczna dynamika CPI cen energii może wzrosnąć do 27 procent w czerwcu 2022 roku. Gapliński stwierdził, że w warunkach szybkiej odbudowy aktywności gospodarczej i bardzo niskiego bezrobocia wzrost cen energii będzie podwyższał inflację. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, podnoszą koszty działalności przedsiębiorstw i ustalane przez nie ceny pozostałych dóbr i usług oraz stymulując dalszy wzrost oczekiwań inflacyjnych i płac. W efekcie wysoka inflacja już obejmuje większość grup towarów i usług, i proces przenoszenia wysokich wzrostów cen na pozostałe grupy towarów i usług może się utrwalać.


Źródło/ Biznes Insider/TVN24.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF