...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

#BriefNa2023 Pawła Sołtysa dla czytelników Briefu

Paweł Sołtys, prezes Radia 357, dziennikarz ekonomiczny, był jurorem i członkiem kapituły 12 edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie, a Radio 357 patronem mediowym.

Na przełomie 2022 i 2023 rozmawiam z ekspertami z różnych dziedzin związanych z biznesem, z marketingiem, z komunikacją marketingową…

 

Paweł Sołtys, prezes Radia 357, dziennikarz ekonomiczny, był jurorem i członkiem kapituły 12 edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie, a Radio 357 patronem mediowym.

● Radio 357 jest największym medialnym projektem na świecie, finansowanym przez społeczność.

● Zespół Radia 357 najgłębiej jak tylko można docenia wartość ocen swoich słuchaczy – bo czy może być coś bardziej cennego dla każdego człowieka wykonującego z pasją swoją pracę, niż wsparcie własnymi odbiorców przy pomocy własnych pieniędzy.

● Radio jest medium wyjątkowym na tle wszystkich innych mediów zarówno ATL, jak i tym bardziej, że BTL – mówi się często o radiu, że jest to teatr wyobraźni.

● Radio 357 swój rodowód wywodzi z tradycji kultowego Programu Trzeciego Polskiego Radia – popularnej Trójki – i jest to duża satysfakcja, że tę tradycję udało się przenieść do nowych czasów i nowej technologii.

● Wielki to honor dla Briefu i #50Kreatywnych, że radio 357 było patronem mediowym 12. edycji rankingu.

● W nadchodzącym, niełatwym zapewnia na roku bardzo potrzebna będzie nam odporność i nauczenie się spokojnego reagowania na to co się wydarzy.

Grzegorz Kiszluk