...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Cloud Technologies przejdzie na główny rynek GPW. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt.

Cloud Technologies, spółka koncentrująca się na sprzedaży cyfrowych danych na rynku marketingu internetowego, przejdzie na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 10 listopada Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła Prospekt Cloud Technologies, który spółka złożyła 8 sierpnia br. Przeniesieniu notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

Cloud Technologies to dynamicznie rosnąca spółka działająca w segmencie DataTech. Stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych o zainteresowaniach użytkowników Internetu oraz autorską technologię do integracji i zarządzania danymi, czyli Data Management Platform (DMP). Spółka dostarcza wysokiej jakości dane do targetowania reklam cyfrowych, których odbiorcami są globalne domy mediowe i agencje marketingu online. Dane gromadzone i przetwarzane przez Cloud Technologies pozwalają marketerom na personalizację kampanii reklamowych. Jak wynika z prognoz firmy badawczej eMarketer, w tym roku już 2/3 globalnych budżetów reklamowych trafi właśnie do kanałów cyfrowych, co generuje rosnący popyt na wysokiej jakości dane o Internautach.

– Przejście na główny rynek GPW jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii rozwoju na lata 2021- 2023, której celem jest osiągnięcie przez Cloud Technologies pozycji jednego z wiodących graczy na globalnym rynku sprzedaży danych. Cel ten chcemy osiągnąć przez dynamiczny rozwój organiczny, jednak jesteśmy również otwarci na akwizycje, czego przykładem jest zakończone w lipcu objęcie 100% udziałów w hiszpańskiej spółce TL1. Dynamicznie się rozwijamy i jesteśmy dobrze przygotowani do dalszej globalnej ekspansji. Przejście na główny rynek GPW zwiększy naszą ekspozycję na rynku oraz pozwoli poszerzyć grono inwestorów, zwłaszcza instytucjonalnych, a także zagranicznych – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Spółka posiada skalowalny, globalny model biznesowy, a działalność Cloud Technologies koncentruje się na strategicznym segmencie sprzedaży danych o zasięgu międzynarodowym i dużym potencjale wzrostu. W 2021 roku spółka wygenerowała 17,8 mln skonsolidowanej EBITDA. W pierwszej połowie 2022 r. Cloud Technologies wypracowało bardzo dobre wyniki: wskaźnik EBITDA sięgnął blisko 10 mln zł (+40% r/r), a zysk netto przekroczył 5,9 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 170% r/r. Ponad 80% przychodów Cloud Technologies w segmencie sprzedaży danych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest rozliczana w dolarach.

– Nasze przychody w II kwartale 2022 w strategicznym segmencie sprzedaży danych wzrosły o 45,9% r/r i wyniosły 8,3 mln zł co jest rekordowym wynikiem w historii spółki. Drugi kwartał tego roku był najlepszym drugim kwartałem na przestrzeni ostatnich 5 lat pod względem zysku netto oraz wartości wskaźnika EBITDA. Dynamika sprzedaży danych w ostatnich miesiącach utrzymuje się na wysokim poziomie, pomimo rosnącej bazy odniesienia i niepewnej sytuacji makroekonomicznej– dodaje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy i członek zarządu Cloud Technologies.

Jednym z elementów strategii rozwoju na lata 2021- 2023 jest także skup akcji, prowadzony w ramach programu motywacyjnego. Dotychczas, czyli do 30 czerwca 2022 r., w ramach skupu akcji spółka nabyła 44,9 tys. akcji z maksymalnej liczby 250 tys. akcji, przeznaczając na ten cel 1,4 mln zł z maksymalnej kwoty 15 mln zł. Podczas ostatniego NWZ, które odbyło się 7 listopada, podjęto uchwałę rozszerzającą dotychczasową formę skupu akcji. Dzięki niej zarząd spółki będzie mógł nabywać akcje jak dotychczas, czyli podczas sesji giełdowej w ramach transakcji zawartych na rynku zorganizowanym oraz również w formie transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, czyli w formie zaproszenia do składania ofert.

O Spółce:

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Firma została założona przez Piotra Prajsnara w 2011 roku, a na giełdzie zadebiutowała w tym samym dniu co Facebook – 18 maja 2012 roku, zasilając grono spółek notowanych na rynku NewConnect. Prowadzi działalność w segmencie DataTech specjalizując się w Big Data marketingu i monetyzacji danych z internetu. Jest jedną z najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w Europie, była wyróżniona w rankingach DeloitteTechnology Fast 50 CE 2017, Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2017 oraz FT 1000 2018, prestiżowego rankingu najszybciej rozwijających się spółek europejskich według Financial Times. Cloud Technologies została wyróżniona tytułem Spółki Roku 2021 przez organizatorów gali “Byki i Niedźwiedzie 2021”, organizowanej przez Parkiet. W tym roku została nagrodzona za najlepsze sprawozdanie z działalności dla spółek notowanych na NewConnect w konkursie “The Best Annual Raport 2021” Instytutu Rachunkowości i Podatków.

Cloud Technologies stworzyło jedną z największych na świecie hurtowni danych o zainteresowaniach użytkowników Internetu oraz autorską technologię do integracji i zarządzania danymi, czyli Data Management Platform (DMP). Dane gromadzone i przetwarzane przez Cloud Technologies pozwalają marketerom na personalizację kampanii reklamowych w Sieci oraz rozbudowywanie rozwiązań klasy Business Intelligence w firmach (Data enrichment). Precyzyjne targetowanie odbiorców przekłada się nawet na kilkukrotny wzrost efektywności prowadzonych kampanii marketingowych.

Dodatkowych informacji udzielają:

Kamil Melcer

InnerValue Investor Relations

k.melcer@innervalue.pl

+48 731 810 571

Mateusz Gorczyński

InnerValue Investor Relations

m.gorczynski@innervalue.pl

+48 533 120 960

Sebastian Nowak