...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Co piąty konsument z Polski zrezygnował z danej marki ze względu na jej nieetyczne lub antyspołeczne działanie

Sustainable Brands Poland oraz Ipsos przeprowadzili badanie na reprezentatywnej grupie polskich konsumentów w wieku 16-74. Podstawowym celem była diagnoza stanu świadomości polskich konsumentów w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz związanych z nim wartości i zachowań – ze szczególnym naciskiem na spójność między deklarowanymi intencjami a realnymi działaniami. Podstawowe wnioski wskazują, że aż co piąty konsument w Polsce odwrócił się od firmy lub brandu za nieetyczne lub antyspołeczne zachowanie, a jednocześnie aż 68% z nas uważa, że posiada realny wpływ na działanie brandów.

Zrównoważony rozwój to nie tylko kwestie związane z ekologią, czy społeczną odpowiedzialnością biznesu. To również więcej, niż rekompensowanie szkód wywołanych przez działanie biznesu. To przede wszystkim sposób odpowiedzialnego działania brandów we wszystkich obszarach wpływających na ich funkcjonowanie jako organizacji. Dotyczy to produktów końcowych w szerokim spektrum – od produkcji i łańcucha dostaw, przez podejście do kwestii społecznych i pracowniczych, po same produkty i usługi, będące emanacją wartości marek i podążających za nimi konsumentów. 

Platforma Sustainable Brands funkcjonuje już w 20 krajach, jednocząc największe brandy, które chcą dzielić się wiedzą lub czerpać wiedzę z zakresu zrównoważonej transformacji marki. W Polsce organizacja zaczęła swoją działalność, a pierwszym przedsięwzięciem będzie zalożycielska konferencja Shaping Behaviors for Impact ’22, na której przedstawione zostaną główne wnioski z badania Socio-Cultural Trend Tracker 2022 z Ipsos oraz odbędą się panele dyskusyjne z CEO i CMO m.in. Microsoft, Orange, Veolia, a także pokazane zostaną case study – Siemens oraz Clovin. 

– Sustainable Brands dysponuje całą paletą autorskich rozwiązań audytorskich i narzędzi wspomagających zrównoważoną transformację brandów i ich wpływ na zmianę zachowań i postaw konsumentów. Nasza globalna platforma opiera się również na wiedzy firm, zgromadzonych w unikalnej w swojej skali i misji wspólnocie światowych oraz lokalnych marek. Naszą ambicją jest stać się dla nich partnerem i think-tankiem wspierającym ich w podróży transformacyjnej, również w regionie CEE.

– mówi Tomasz Pawlikowski, współzałożyciel Sustainable Brands Poland.

Badanie Socio-Cultural Trend Tracker 2022 zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 2 001 polskich konsumentów, w wieku 16-74. Głównym celem było sprawdzenie gotowości konsumentów do podjęcia działań w obszarze 9 Zachowań Zrównoważonego Stylu Życia, zdefiniowanych przez Brands For Good (link: https://sbbrandsforgood.pl/9-kluczowych-zachowan-zrownowazonego-stylu-zycia). Dodatkowo, zebrano także ocenę zrównoważonych działań wśród 214 największych Brandów z 15 sektorów: sklepy budowlane i wyposażeniowe, higiena osobista, kosmetyki, bankowość, finanse i ubezpieczenia, telekomunikacja, sklepy online, napoje, napoje alkoholowe, sklepy odzieżowe, energia i paliwa, elektronika, medycyna bez recepty, produkty tytoniowe, przekąski, żywność.  

– Bardzo cenimy sobie współpracę z Sustainable Brands i cieszymy się, że Polska dołącza do listy krajów, w których wspólnie realizujemy badanie Socio-Cultural Trend Tracker. Jego metodologia wyróżnia się na tle wielu innych badań dotyczących zrównoważonego rozwoju, co najmniej na kilka sposobów. Po pierwsze, definiujemy obszar sustainability szeroko, uwzględniając w nim również kwestie społeczne, np. te związane z równością płci albo przejawami społeczeństwa obywatelskiego. Inne badania nierzadko zawężają zrównoważony rozwój do kwestii ekologicznych – które są oczywiście bardzo ważne, ale bynajmniej nie wyczerpują tematu. Po drugie, ta szeroka perspektywa została przełożona na model 9 Zachowań Zrównoważonego Stylu Życia, które stanowią analityczny szkielet naszego raportu i pozwalają na formułowanie klarownych, konkretnych wniosków. Po trzecie, zrównoważone zachowania badamy nie tylko poprzez ogólne deklaracje zgody lub niezgody na nie, ale również pytając o bardzo szczegółowe „mikro-akcje”, czyli codzienne zachowania – na pozór małe i nieznaczące, ale z doniosłymi konsekwencjami w skali społecznej. Po piąte wreszcie, szeroka definicja próby pozwala nam analizować sytuację nawet w takich podgrupach jak Generacja Z czy osoby w wieku emerytalnym. Podsumowując, Ipsos realizuje globalnie wiele badań na temat zrównoważonego rozwoju i nasi eksperci są autorami licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych na ten temat. Doskonale znając temat, gorąco polecamy raport z Socio-Cultural Trend Trackera jako lekturę świeżą i inspirującą.

– tłumaczy Mateusz Głowacki, Dyrektor badań ilościowych w Ipsos Poland.

Wybrane wnioski z badania Sustainable Brands i Ipsos:

  1. Jeden na pięciu konsumentów zrezygnował z marki i jej produktów za nieetyczne lub antyspołeczne działanie. 
  2. Zdecydowana większość konsumentów (68%) wierzy, że ma wpływ na działania marek.
  3. Ponad 3/4 deklaruje, że pozostanie lojalna wobec marek, które pozwolą im żyć w lepszy i bardziej zrównoważony sposób
  4. Zgodnie z wynikami badania aż 97% Polaków zwraca uwagę na zrównoważony i odpowiedzialny rozwój – tyle z nas deklaruje, że przynajmniej od czasu do czasu stara się zachowywać w sposób, który chroni planetę, jej mieszkańców i zasoby. 
  5. Chronić środowisko może każdy z nas i tego też oczekujemy od firm i marek. Jednak blisko 1/3 z badanych uważa, że przerasta to ich możliwości, a tylko biznes, państwo i instytucje mają ich zdaniem systemową moc sprawczą, żeby wprowadzać zmiany na lepsze.
  6. Jednym z kluczowych wniosków jest wskazanie, że w Polsce liderkami zrównoważonego rozwoju są kobiety – to one najczęściej podejmują działania związane ze zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwojem i to one częściej deklarują, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają takie działania podejmować i wdrażać. 
  7. Dwie największe bariery w postępowaniu w sposób zrównoważony to: „Nie wiem jak zacząć” oraz „To nie jest mój priorytet”. 
  8. Jednocześnie aż 61% konsumentów deklaruje ograniczenie zużycia wody oraz marnotrawstwa żywności jako działań, które podejmą w ciągu 12 miesięcy. 
  9. 54% z nas planuje jeść więcej owoców, warzyw i produktów roślinnych (głównie ze względu na korzyści zdrowotne). Jednocześnie połowa z nas planuje kupować więcej trwalszych produktów, kosztem tych jednorazowych oraz kupować produkty z recyklingu. 

Rejestracja na konferencję Shaping Behavior for Impact ’22: https://sbbrandsforgood.pl/shaping-behaviors-for-impact22 

Metryczka badania

Okres badawczy: Lipiec-sierpień 2022

Badana Grupa: 2001 osób, obywatele polscy, stanowiący reprezentatywny przekrój społeczeństwa.

Przedział wiekowy: 16-74

Metoda badawcza: kwestionariusz online

***

O Sustainable Brands Poland

Jesteśmy częścią światowej organizacji zajmującej się szeroko zakrojonymi wyzwaniami zrównoważonej transformacji. Zrównoważone Marki są domem dla globalnych, regionalnych i lokalnych społeczności innowatorów biznesowych – optymistów, wizjonerów i odważnych osób z całego świata – które kształtują przyszłość światowej gospodarki. Ponieważ dzisiejsze krajobrazy gospodarcze, społeczne i środowiskowe zmieniają się jeszcze szybciej, chcemy angażować myślących przyszłościowo liderów i dać im narzędzia, aby wykorzystali szansę na tworzenie nowych, lepszych sposobów na wspólne życie na naszej planecie. Od 2006 roku naszym celem jest inspirowanie, angażowanie i dawanie narzędzi dzisiejszym liderom biznesu i Markom do prosperowania w bliższej i dalszej perspektywie, i przewodzenia w drodze do zrównoważonej, bogatej przyszłości. Robimy to, oferując aktualności i opinie od ekspertów i praktyków, dostęp do wydarzeń na żywo i online, uczestnictwo w grupach wymiany wiedzy między członkami, dostęp do rozbudowanej biblioteki, wskazówek i rozwiązań opartych na naszych unikalnych metodologiach i nie tylko. Wszystko zaprojektowane, aby pomóc profesjonalistom w zakresie tworzenia i kreowania Marki, realizowania działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania. Pomagamy przedsiębiorcom prospołecznym i wspierającym ich ekosystemom partnerów odkrywać, współtworzyć i skutecznie wykorzystywać nowe możliwości opłacalnej innowacji i transformacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Razem stawiamy czoła zrównoważonej transformacji w jej stale rosnącej złożoności.

Sebastian Nowak