Decyzja po posiedzeniu RPP

logo nbp

Ostatnie tegoroczne spotkanie Rady Polityki Pieniężnej przyniosło kolejne decyzje o zaostrzeniach.

Po środowym posiedzeniu RPP zdecydowała o podniesieniu referencyjnej stopy procentowej o pół punktu procentowego. Co oznacza rekordowy poziom 1,75%, najwyższy od 2015 roku. Według wyliczeń ekspertów oznacza to wzrost raty kredytu średnio o kolejne 90 złotych miesięcznie. A w stosunku do października tego roku, może to być w zależności od szacunków między 300 a 400 złotych.

W efekcie poszczególne stopy procentowe kształtują się następująco:

▪ stopa lombardowa 2,25%
▪ stopa depozytowa 1,25%
▪ stopa redyskontowa weksli 1,80%
▪ stopa dyskontowa weksli 1,85%

W tym samym czasie Prezes NBP wziął udział w dorocznym spotkaniu przedstawicieli środowiska bankowego. W swoim wystąpieniu odniósł się do sytuacji na rynku kredytów, sugerując, że banki powinny zwiększyć czujność i ograniczyć udzielanie kredytów.

„(…) w celu uniknięcia kolejnych wyzwań związanych z portfelem kredytów hipotecznych, banki powinny teraz uważnie monitorować wysoką aktywność na rynku mieszkaniowym i zwiększyć czujność w ocenie zdolności kredytowej klientów chcących sfinansować zakup mieszkania. Tym bardziej, że niektóre banki ze szczególną intensywnością koncentrują swoją aktywność właśnie w tym segmencie kredytów. Z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki taka tendencja nie cieszy” Adam Glapiński, prezes NBP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF