...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Direct mailing nie odchodzi do lamusa

Direct mailing

Choć rynek tradycyjnych przesyłek listowych od lat sukcesywnie się kurczy, jeden z jego segmentów może pochwalić się pokaźnym wzrostem. Mowa o przesyłkach reklamowych. Najnowszy „Raport o stanie rynku pocztowego” opublikowany przez UKE podaje, że ich ilość w 2019 roku zwiększyła się o ponad 11 proc. Niesłabnącą popularność direct mailigu potwierdzają eksperci zajmujący się organizacją korespondencji masowej dla firm i instytucji.

Raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej publikowany jest każdego roku pod koniec maja i prezentuje stan polskiego rynku pocztowego w roku poprzednim. Jest on najbardziej rzetelnym odzwierciedleniem aktualnych trendów rynkowych, ponieważ opiera się na danych ilościowych i finansowych pozyskanych bezpośrednio od firm figurujących w Rejestrze Operatorów Pocztowych. Dane te odnoszą się do poszczególnych segmentów rynku, a w ramach nich do kliku kategorii usług m.in.: przesyłek kurierskich, przesyłek listowych, ale też usług komercyjnych, takich jak przesyłki reklamowe.

Coraz popularniejsze przesyłki reklamowe

 Rynek przesyłek marketingowych nigdy nie rozwinął się w Polsce tak, jak w krajach Europy Zachodniej, a przecież skuteczność tej formy komunikacji z klientami jest znacznie wyższa niż komunikacji elektronicznej. Oczywiście można by długo rozpisywać się nad przyczynami takiego stanu rzeczy, ale faktem jest, że ten produkt pocztowy będzie jeszcze długo funkcjonował na rynku i może utrzymać tendencję wzrostową.

Janusz Konopka, prezes firmy Speedmail, która jest największym w Polsce alternatywnym operatorem pocztowym

Raport UKE podaje że, w ubiegłym roku wzrósł zarówno wolumen wysyłanych przesyłek reklamowych (o 11,7 proc.), jak i wysokość przychodów uzyskanych z realizacji tej usługi (o 22,1 proc.). Pokazuje to wyraźnie, że taka forma promocji jest wciąż bardzo istotna dla wielu firm i branż. Największymi zaletami direct mailingu od lat pozostają: duże możliwości personalizacji przesyłki, dłuższa żywotność i większy zasięg materiału drukowanego, wysoka mierzalność, możliwość lepszego skupienia uwagi na przekazie czy większa interakcja z klientem. Dziś ta forma kontaktu może dobrze sprawdzić się np. w branży retail i zachęcaniu do ponownego odwiedzania sklepów i galerii. Forma drukowana jest też skuteczniejszą metodą docierania do starszego klienta.

Czy pandemia wpłynęła znacząco na direct mailing?

Pandemia wywarła przede wszystkim olbrzymi wpływ na rozwój usług kurierskich, spowodowany gwałtownym wzrostem zainteresowania zakupami on-line. Jeśli chodzi o przesyłki marketingowe to w pierwszych miesiącach pandemii ich ilość wyraźnie spadła. Było to spowodowane zamknięciem wielu sklepów i galerii handlowych, które najczęściej korzystają z tej formy promocji. Ogólny trend jest jednak wznoszący. Raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej mówi, że w 2019 roku, a więc jeszcze przed wybuchem pandemii, liczba przesyłek kurierskich wzrosła o blisko 20 proc., a przesyłek marketingowych o ponad 11 proc.

Obecnie możemy zauważyć ponownie rosnące zainteresowanie direct mailingiem. Szczególnie chętnie korzystają z niego, odmrażające swą działalność sieci handlowe, butiki, sklepy odzieżowe, drogerie. Stosując taką formę promocji, przesyłają one klientom kupony rabatowe, gazetki reklamowe z aktualnymi produktami, próbki towarów. Podstawowym celem jest to, by zachęcić do ponownych odwiedzin w sklepie czy galerii. Ciekawym przykładem jest wykorzystanie direct mailingu przez e-commerce i zachęcanie tym sposobem do zakupów on-line.

Janusz Konopka, Prezes Zarządu Speedmail

Potencjał kurczącego się rynku

Jak zauważa raport UKE, obecnie najszybciej rozwijającym się segmentem rynku pocztowego są usługi kurierskie, które m.in. ze względu na eksplozję handlu e-commerce, biją kolejne rekordy. Ilość przesyłek kurierskich wzrosła w ubiegłym roku o ponad 19 proc., a przychody branży zwiększyły się o ponad 11 proc. Inaczej rzecz wygląda na rynku tradycyjnych przesyłek listowych. Wolumenowo spadł on o ponad 9 proc., lecz co ciekawe, jego wartość wzrosła o blisko 5 proc.

Trendy dotyczące tradycyjnej korespondencji od lat są spadkowe m.in. ze względu na postępującą digitalizację i przechodzenie na pocztę elektroniczną. Dla wielu firm, instytucji, urzędów papier wciąż jest jednak podstawową formą przesyłek transakcyjnych, rachunków czy faktur. Nieustannie widać też zainteresowanie wysyłką marketingową, zwłaszcza ze strony, powracających do pełnego funkcjonowania po okresie lockdown’u sieci handlowych. Bardzo często korzystają z niej sklepy odzieżowe i drogerie, które wysyłając klientom kupony rabatowe, próbki produktów czy gazetki reklamowe, zachęcają ich do odwiedzin i zakupów.

Janusz Konopka, prezes firmy Speedmail, która jest największym w Polsce alternatywnym operatorem pocztowym

Raport UKE podaje, że choć rozpowszechnienie się elektronicznych kanałów komunikacji w znacznym stopniu ograniczyło korespondencję papierową, to jednak wartość polskiego rynku usług pocztowych systematycznie rośnie. Największy udział mają w tym przesyłki kurierskie, ale jak pokazały dane za rok 2019, wzrosty dotyczą również przesyłek reklamowych. Dla wielu firm direct mailing wciąż pozostaje popularną i skuteczną formą działań marketingowych, dlatego warto mieć go na uwadze przy planowaniu kolejnych kampanii.


Źródło: Informacja prasowa Speedmail Sp. z o.o.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF