...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych – krok w stronę nowoczesnej armii

forum innowacyjności sił zbrojnych

Zorganizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Wojskową Akademię Techniczną, spotkanie miało na celu wzmocnienie dialogu pomiędzy środowiskiem naukowym, przedstawicielami przemysłu i armii.

Chcemy stworzyć mechanizmy prawne i instytucjonalne pozwalające na efektywne wykorzystanie narzędzi wsparcia innowacyjności, takich jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Europejska Agencja Obrony, systemy pozyskiwania sprzętu wojskowego czy też wojskowy i cywilny potencjał naukowo-badawczy oraz przemysłowy. Wierzę, że odpowiednia koordynacja prac przyczyni się do zwiększania tempa wprowadzania naszych sił zbrojnych do czołówki najbardziej innowacyjnych armii świata.

Mariusz Błaszczak, szef resortu obrony

Marcin Ociepa, sekretarz stanu w MON, podkreślał, że innowacje powstają dzięki spotkaniom, wymianie myśli i tworzeniu inkluzyjnej kultury organizacyjnej. Uczestniczący w panelu otwarcia Rafał Sobolewski, dyrektor działu w NCBR, zwracał uwagę na dobrą współpracę pomiędzy Centrum, a resortem obrony. Poza dotychczasowymi owocami prowadzonych w NCBR projektów z zakresu obronności, takich jak Nowy Pływający Bojowy Wóz Piechoty „Borsuk”, projekty innowacyjnych radarów, które mogą zostać wykorzystane w ramach realizacji programu „Wisła”, dyrektor Sobolewski wskazywał na intensyfikację współpracy w ostatnich latach. Jednym z priorytetów, jakie stawia sobie NCBR we relacji z Ministerstwem Obrony Narodowej, jest szybka odpowiedź na potrzeby sygnalizowane przez Siły Zbrojne.

Forum jest jednym z wielu działań, które realizuje resort obrony narodowej, by wzmocnić współpracę szerokiego grona podmiotów zaangażowanych w kwestię obronności i bezpieczeństwa Polski. Działań, które pozwolą na pełniejsze wykorzystanie potencjału badawczego polskich ośrodków naukowych, rozwiną pierwiastek międzynarodowy prowadzonych projektów, a w efekcie ułatwią tworzenie przełomowych innowacji na rzecz Sił Zbrojnych.


Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF