...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

I FORUM JAKOŚCI DANYCH

Pierwsze w Polsce spotkanie branży badawczej poświęcone jakości danych

 

W czwartek, 19 października 2023 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
odbyło się I Forum Jakości Danych. Było to spotkanie branży badawczej w całości
poświęcone jakości danych otrzymywanych z badań marketingowych i społecznych.

Spotkanie miało na celu podkreślenie, jak niezwykle ważne jest utrzymanie wysokiej
jakości danych w dobie dynamicznego rozwoju technologii, a także zmian społecznych.

W I Forum Jakości Danych udział wzięło stacjonarnie i online ponad 170 przedstawicieli
51 organizacji badawczych. Wydarzenie przebiegło pod znakiem inspirujących prelekcji oraz
paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów polskiego rynku badawczego, którzy podzielili się
swoimi najlepszymi praktykami i wiedzą na temat najnowszych rozwiązań w badaniach
rynkowych.

Na scenie wystąpili m.in. Grzegorz Kowalski, dyrektor ds. rozwoju i innowacji
SoftArchitect, ekspert w dziedzinie badań i technologii badawczych, Adam Oberda, Delivery

::
Team Manager w Kantar Polska, Olga Orzechowska, kierowniczka zespołu CATI/CAWI/Digital
w Agencji Badawczej PBS, Grażyna Pol, kierowniczka Działu Badań i Analiz w Narodowym
Centrum Kultury, Rafał Sobczak, dyrektor generalny i prezes zarządu SoftArchitect, Anna
Trząsalska, ekspertka badań społecznych w Opinia24, Paweł Wielkopolan, dyrektor Biura
Zarządu Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych i Agata Zadrożna, ekspertka badań społecznych
w Opinia24.

Świat wokół nas bardzo się zmienia. Dynamiczny rozwój technologii, ale i zmiany społeczne,
stwarzają nowe wyzwania dla procesów badawczych. W związku z rozwojem projektów online,
pojawiają się nieznane wcześniej zagrożenia, takie jak oszustwa i cyberprzestępczość. W tych
warunkach niezwykle ważne jest utrzymanie wysokiej jakości danych. To wyzwanie, które dotyka
dzisiaj, chociaż w różnym stopniu, każdej organizacji niezależnie od jej wielkości, specjalizacji,
czy miejsca działania. Warto zauważyć, że w Polsce jesteśmy na bardzo wczesnym etapie
diagnozy pewnych problemów, które na rynkach globalnych są już bardzo dokuczliwe. – Rafał
Sobczak, CEO SoftArchitect.

Cyberbezpieczeństwo to nie tylko ochrona danych, ale także ochrona ich jakości, która jest
kluczowa dla rozwoju i przyszłości paneli badawczych i ankiet online. – Adam Oberda, Delivery
Team Manager w Kantar Polska.

Nieodłącznym elementem zarządzania realizacją badań jest krytyczne spojrzenie na jakość
uzyskiwanych danych. Postęp technologiczny w dużym stopniu wpłynął na proces zbierania
danych, nie zawsze pozytywnie. Świadomość nowych ograniczeń dla technik, czy metodologii
powinna być dla nas inspiracją w poszukiwaniu nowych, nieszablonowanych rozwiązań. – Olga
Orzechowska, kierowniczka zespołu CATI/CAWI/Digital w Agencji Badawczej PBS

Prelegenci I Forum Jakości Danych poruszyli bardzo ważna kwestie związane z:
 wizerunkiem świata badań,
 innowacyjnymi sposobami rekrutacji respondentów do badań CATI,
 jakością sondaży wyborczych,
 empatią i budowaniem relacji z respondentami w innowacyjnych ankietach
konwersacyjnych,
 cyberbezpieczeństwem danych,
 koniecznością zmian w komunikacji z młodą generacją respondentów.

::

Sondaże, szczególnie w okresie kampanii wyborczej, wzbudzają kontrowersje, irytację,
wątpliwości i… ogromną ciekawość opinii publicznej. Wybory parlamentarne są testem ich
trafności, który ujawnia także problemy, z jakimi zmagają się badacze opinii publicznej podczas
realizacji sondaży, takie jak ścieżki decyzyjne wyborców niezdecydowanych, czy wpływ
frekwencji na wielkość elektoratów. – Anna Trząsalska, ekspertka badań społecznych Opinia24.

Badania na panelach internetowych mają swoją specyfikę, która przekłada się na ich mniejszą
przydatność w badaniach preferencji politycznych. Niezależnie od tego będą wykorzystywane
coraz częściej, a wyzwaniem stojącym przed branżą badawczą jest znalezienie rozwiązań, które
poprawią jakość prób i zwiększą reprezentatywność badań CAWI. – Agata Zadrożna, ekspertka
badań społecznych w Opinia24.
Problematyka I Forum Jakości Danych została dostrzeżona już także przez największe
organizacje zrzeszające firmy badawcze na całym świecie, takie jak m.in. ESOMAR, IA, MRS.
Organizacje te po raz pierwszy w historii zjednoczyły się wokół wspólnej inicjatywy Global Data
Quality, której celem jest szybkie i mocne przeciwdziałanie zdiagnozowanym problemom branży
i podniesienie jakości procesów badawczych.

W dzisiejszym świecie, istota komunikacji opiera się na tworzeniu i utrzymywaniu relacji. Dlatego
badania marketingowe powinny być również relacyjne, aby zrozumieć, angażować
i satysfakcjonować klientów. – Paweł Wielkopolan, dyrektor Biura Zarządu PIAP.

Zdarza się, że w ramach ogólnopolskich ambitnych procesów diagnostycznych na szczeblach
lokalnych brakuje badaczy. Osobami odpowiedzialnymi za zbieranie materiału badawczego i jego
analizę są osoby nieposiadające doświadczenia. Jednocześnie oczekuje się od nich
pogłębionych wniosków. Jak sprawić, by skomplikowany proces diagnozy był użyteczny
i inspirujący, opowiadam odnosząc się do jednego z programów Narodowego Centrum Kultury –
Grażyna Pol, kierowniczka Działu Badań i Analiz NCK.

Firmy badawcze umożliwiają trafne identyfikowanie trendów, nowych możliwości i preferencji
klientów na konkurencyjnych rynkach. To decyzje oparte na danych stanowią fundament
skutecznego działania każdej organizacji. Jednakże, osiągnięcie trafności w analizie i interpretacji
danych wymaga odpowiedniego przygotowania procesu ich zbierania. Forum Jakości Danych

dowodzi, że temat ten jest ważny. Wspólnie możemy opracować innowacyjne podejścia, które
pomogą nam utrzymać wysoką jakość danych w badaniach. To jest czas na dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem, na rozmowę i współpracę. Cieszę się, że możemy razem działać i mam
nadzieję, że w przyszłości z tego spotkania wynikną konkretne inicjatywy wspierające wysoką
jakość procesów badawczych. – Grzegorz Kowalski, dyrektor ds. rozwoju i innowacji
SoftArchitect.
Forum Jakości Danych to wydarzenie cykliczne, skierowane do przedstawicieli
organizacji prowadzących badania, a także firm i instytucji, które reprezentują różne obszary
specjalizacji wokół tematyki badawczej tj. osób zaangażowanych w badania terenowe,
jakościowe, telefoniczne i online, które razem stanowią o spójności świata badań. Pomysłodawcą
i organizatorem Forum Jakości Danych jest SoftArchitect.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF