...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Komisja Budżetu i Finansów za opóźnieniem obniżenia akcyzy alkoholu dla małych firm

W poniedziałek Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych pozytywnie rozpatrzyła i zarekomendowała poprawkę do ustawy obniżającej akcyzę dla małych producentów alkoholu. Z wprowadzonej poprawki wynika, że wejście ustawy zostało opóźnione o miesiąc – do 1 lutego 2022 roku.

Chodzi o specjalnie skonstruowany rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest obniżenie wysokości podatku na wyroby alkoholowe tworzone przez małych producentów. Ustawa dostosowuje się również  do polskiego prawa i unijnych dyrektyw.

Z poprawki mają skorzystać m.in.: producenci win, miodów pitnych i wódek regionalnych, którzy chcą wzmocnić swoją pozycję na rynku alkoholowym. Głównym założeniem zmian zawartych w ustawie, jest wdrożenie trzech dyrektyw unijnych:

  • horyzontalnej,
  • obronnej
  • alkoholowej

Wszystkie te dyrektywy opierają się o elektronizację wewnątrz unijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, czyli objęcie ich wszystkich systemem EMCS (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych). Będzie on monitorował stan produktów objętych niższą akcyzą.

Obecny stan przemieszczania się akcyzy jest monitorowany wyłącznie przy użyciu fizycznej dokumentacji.

Przedstawiciele KBFP

W poprawce nowelizacji ustawy jest także wprowadzenie na terenie Polski tzw. preferencji dla małych, niezależnych producentów alkoholu. Preferencja będzie podlegać ustawie definicji małego, niezależnego producenta.

Ustawa o obniżce akcyzy dla małych producentów alkoholu przewiduje także np. uelastycznienie sprzedaży wyrobów alkoholowych z opłaconą akcyzą w innym kraju, przeznaczonych wyłącznie dla konsumenta. Z kolei samą akcyzę będzie można rozliczyć samodzielnie bez pośrednika i osób trzecich.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF