...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Kto nie musi składać dokumentów rozliczeniowych do ZUS?

Nowy rok przyniósł wiele zmian podatkowych. W ramach Polskiego Ładu jedną z nich jest obowiązek składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są jednak pewne grupy podatników, których powyższy obowiązek nie obejmuje. 

Na mocy nowych przepisów większość płatników jest aktualnie zobowiązana do złożenia deklaracji do ZUS. Wynika to ze zmian dotyczących rozliczania składki zdrowotnej, której wysokość jest obecnie uzależniona od poziomu uzyskanego dochodu. Choć nieliczni, są jednak płatnicy, którzy nie muszą składać dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

Jedną z takich grup płatników są osoby duchowne, opłacające składki wyłącznie za siebie, które zadeklarowały w ostatniej deklaracji rozliczeniowej minimalną podstawę wymiaru składek. Co ważne, zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych dotyczy również tych miesięcy, w których zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru składek.

Kolejną grupą, która nie musi składać dokumentów rozliczeniowych do ZUS są osoby zatrudniające, na podstawie umowy uaktywniającej, wyłącznie nianię.

Jest tutaj jednak pewien warunek. W ostatnich złożonych za pełny miesiąc dokumentach rozliczeniowych, które były oznaczone identyfikatorem z zakresu 40–49, płatnik musi wykazać podstawę wymiaru składek nieprzekraczającą 50 proc. minimalnego wynagrodzenia przy umowie zawartej po 1 stycznia 2018 roku lub nie wyższą niż minimalne wynagrodzenie przy umowie zawartej przed 1 stycznia 2018 roku.

 Teresa Warska, specjalista ds. księgowości w Systim.pl.

Osoby, które dobrowolnie zgłosiły się do ubezpieczeń emerytalnych oraz rentowych i opłacają składkę wyłącznie za siebie, są również zwolnione z obowiązku miesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych do ZUS. 

 Warto jednak podkreślić, że również i w tej grupie jest jeden warunek, który należy spełnić, by móc skorzystać z wyżej wspomnianego prawa – płatnik w swojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej musi zadeklarować do podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia kwotę nie niższą niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Co istotne, jeśli płatnik przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, może nie składać dokumentów rozliczeniowych za kolejny miesiąc kalendarzowy również w sytuacji, gdy zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca wynika wyłącznie ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Dodać należy także, że płatnik nie musi informować Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o tym, że chciałby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych. Zwolnienie bowiem przysługuje z mocy prawa, jeśli dokumenty rozliczeniowe, które przekazał za poprzedni pełny miesiąc były poprawnie wypełnione.

Pozostali płatnicy, po wejściu w życie przepisów w ramach Polskiego Ładu, mają obowiązek złożyć deklarację w lutym 2022 roku. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż zmienił się również sam wzór deklaracji ZUS DRA. Wymienione zmiany mają umożliwiać przedsiębiorcy wskazanie osiągniętego w danym miesiącu przychodu oraz formy opodatkowania, co sprawi, że ZUS będzie w stanie zweryfikować prawidłową wysokość składki zdrowotnej przez niego zapłaconej. Zmiany te obejmą również i tych podatników, którzy już wcześniej wysyłali dokumenty rozliczeniowe do ZUS co miesiąc – z uwagi na zmienną wysokość przychodów nie mogą oni już bowiem automatycznie sięgać po deklaracje z poprzedniego miesiąca, stąd też są oni zobowiązani do wypełniania deklaracji co miesiąc. 


Autor: Systim

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF