Kultura wyróżnia

2 902

Rozmowa z Waldemarem Dąbrowskim, dyrektorem naczelnym Teatru Wielkiego – Opery Narodowej o znaczeniu kultury i sposobach jej upowszechniania.