...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Marszałek Geblewicz o funduszach unijnych

O tym, na co zostały wydane fundusze unijne z okresu programowania 2007-2013 na Pomorzu Zachodnim oraz jak region przygotowuje się do czasu, kiedy środki pomocowe z UE przestaną płynąć opowiada Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

W jakim stopniu Pomorze Zachodnie wykorzystało fundusze z Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013 realizowany jest przy zaangażowaniu ponad 3,6 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do końca czerwca podpisaliśmy 1491 umów bądź decyzji o dofinansowanie, wykorzystując tym samym 80 proc. tej kwoty. Jestem przekonany, że niezależnie od skali, każdy z projektów buduje potencjał regionu, bowiem każdy w pewien sposób wzmacnia beneficjentów: przedsiębiorców, samorządy, organizacje i instytucje, podnosząc konkurencyjność na mapie Polski i Europy.

Proszę wymieniać największe projekty w regionie zrealizowane dzięki wsparciu UE, które przyczyniły się do poprawy jakości życia?

Samorząd Województwa może się pochwalić projektami infrastrukturalnymi, które otwierają Pomorze Zachodnie na świat i jednocześnie poprawiają spójność terytorialną regionu. Dzięki RPO mogliśmy zapoczątkować w 2009 roku gruntowną odnowę taboru kolejowego. 10 nowoczesnych szynobusów SA136 kursujących po zachodniopomorskich torach radykalnie zmieniło wizerunek regionu. To samo można powiedzieć o drogach wojewódzkich. Do tej chwili przebudowaliśmy blisko 130 km dróg, co kosztowało łącznie ponad 376 mln zł. Nie byłoby to możliwe bez unijnego wsparcia, na te inwestycje zostało skierowanych z tej puli 302 mln zł dofinansowania.

Poprawę jakości życia dobrze ukazuje obszar ochrony zdrowia. Marszałkowskie szpitale przy wsparciu środków EFRR mogły wysoko podnieść poprzeczkę inwestycyjną. Już możemy się pochwalić nowoczesnym pawilonem położniczo-ginekologicznego w szpitalu w Zdrojach, Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Zachodniopomorskim Centrum Onkologicznym, czy zmodernizowanym Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie. Łącznie realizacja pięciu projektów ma dofinansowanie z RPO w wysokości prawie 138 mln zł, a ich globalny koszt oblicza się na ponad 270,9 mln zł  zł.

Dodajmy do tego projekty samorządów, powstające obiekty sportowe, infrastrukturę instytucji kultury, projekty z zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, czy zastosowania innowacyjnych rozwiązań w biznesie, nowoczesną bazę uczelni wyższych, inwestycje w turystykę, ścieżki rowerowe, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – trudno w kilku słowach wszystko opisać. Już tych kilka przykładów pokazuje, jak wielki wpływ na region mają unijne środki.

Jak Pomorze Zachodnie zamierza się przygotować do okresu, kiedy środki z UE przestaną płynąć?
Prace nad przygotowaniem do perspektywy 2014 – 2020 ruszyły pełną parą. Oczywiście patrzymy na nią przez pryzmat sytuacji regionu po roku 2020, kiedy Polska i poszczególne województwa nie będą już prawdopodobnie dysponować w tak dużym zakresie środkami pomocowymi. Musimy w czasie kolejnej perspektywy na tyle wzmocnić regionalną gospodarkę, innowacyjność i infrastrukturę, by po jej zakończeniu województwo było w stanie bez większego wsparcia konkurować na rynkach europejskich i światowych.

Niezbędne jest również wytworzenie nowego modelu kultury współpracy, która aktywizuje wszystkie potencjały i wszystkich partnerów procesów rozwojowych z danych obszarów. W tym celu w przyszłej perspektywie finansowej chcemy odejść od finansowania punktowych projektów wybieranych w drodze konkursów – na rzecz realizowania Kontraktów samorządowych. Uzgodnimy z władzami lokalnymi ponadgminne priorytety rozwojowe oraz odpowiadające im projekty. W założeniu ma to zachęcić poszczególne samorządy do współpracy we wspólnym planowaniu i realizowaniu działań rozwojowych oraz skoordynowaną na poziomie lokalnym i regionalnym interwencję funduszy UE.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF