...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Niedobór kompetencji największym wyzwaniem dla firm

Obecnie na rynku pracy mamy do czynienia ze spadkiem bezrobocia, wzrostem PKB i wynagrodzeń oraz zapotrzebowaniem na podwładnych, czyli...rynkiem pracownika. Możliwość dyktowania warunków zatrudnienia i wyboru spośród atrakcyjnych ofert pracy, co raz bardziej umacnia pozycję pracobiorców w wielu branżach. Wyzwaniem dla pracodawców nie jest już tylko znalezienie eksperta w danej dziedzinie, ale przede wszystkim zatrzymanie go, czemu nie sprzyja presja płacowa. Pozostają też sektory, w których to szefowie mają silniejszą pozycję. Poszukiwane niestety bez odzewu są zawody takie jak: developer, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, inżynier (jakości, procesu, R&D), project manager i HR biznes partner. Jakie są więc kluczowe kompetencje?

Kompetencje przyszłości

Wizja pracy w czasie przyszłym nie jest tak daleka i nieznana, wbrew powszechnej opinii. Perspektywa jutra nadejdzie w ciągu najbliższych kilku lat, więc pewne umiejętności warto nabyć już dziś. Przyszłemu pracownikowi zapewni to przewagę wśród konkurencji, pomoże pokonać rywalizację podczas rozmowy kwalifikacyjnej i osiągnąć sukces zawodowy. Według ekspertów rynku pracy, w najbliższym czasie szczególną rolę w procesach rekrutacyjnych będą odgrywać kompetencje związane z pracą zespołową oraz analizą danych.

  • Praca zespołowa

Podstawą pracy zespołowej jest podział ról w grupie. Czytelne i jasno określone funkcje są bardzo istotne w wykorzystywaniu czasu pracy. Można spożytkować go na konkretne działania, zamiast tracić na tłumaczenie, wyjaśnienie i precyzowanie poszczególnych zadań. Aby odpowiednio przydzielić zadania pracownikom, należy dokładnie poznać ich wiedzę, doświadczenia, umiejętności oraz predyspozycje. Kompetencje interpersonalne, rozwiązywania konfliktów oraz podejmowania decyzji to klucz do sukcesu pracy zespołowej. Nie bez znaczenia jest też inteligencja emocjonalna, która pozwala poprawnie odczytywać emocje członków zespołu, którzy często nie są najbliższymi współpracownikami. To kluczowe dla efektywnej współpracy, ale jednocześnie fundament kariery menedżerskiej. Cel również powinien być szczegółowo zdefiniowany, mierzalny, wspólny, znany i sensowny dla wszystkich pracowników. Sprecyzowana idea pracy sprawia, że pracownicy wykonują swoje obowiązki z większym zaangażowaniem. Wzmacnia też więzy między współpracownikami. Zmniejsza się również poziom stresu.

  • Analiza danych

Zdecydowanie na znaczeniu zyskują umiejętności analityczne. Refleks w analizie danych, precyzja w wyborze najistotniejszych informacji, wyciąganie poprawnych wniosków i podejmowanie odpowiednich decyzji są dzisiaj na wagę złota – szczególnie we współpracy globalnej. Z tymi kompetencjami jest bezpośrednio związany zawód analityka. Harvard Business Review określił zawód Data Scientist “najbardziej seksownym zawodem XXI wieku”. Na tym stanowisku istotne są nie tylko zdolności analityczne, łatwość pracy z liczbami i danymi, ale przede wszystkim wysoka komunikatywność potrzebna w pracy z zespołami biznesowymi.

Obserwując pozostałe trendy na rynku pracy, należy wziąć pod uwagę większą dynamikę zmian miejsca pracy, czyli jednocześnie rosnącą mobilność osób aktywnych zawodowo. Przez to na znaczeniu zyskała umiejętność szybkiej i łatwej adaptacji w nowym środowisku pracy. Tym samym, wzrosło podejmowanie decyzji przez pracowników o pracy w przypadku transferów międzynarodowych w ramach jednej organizacji. Jednocześnie popularność zyskała praca czasowa i kontraktowa.

 

Luka kompetencyjna

Z raportu Hays wynika, że w Unii Europejskiej odsetek osób z wykształceniem wyższym, zamieszkujących kraj inny niż urodzenia, na przestrzeni lat wzrósł z 26 do 29 procent. Migracja zawodowa zdecydowanie zwiększyła się, będąc co raz łatwiejszą, dzięki nowoczesnym technologiom i szerokiemu dostępowi do Internetu. Popularnością cieszy się elastyczna praca zdalna. Aby zapobiec powstawaniu luki kompetencyjnej należy oddzielić migrację wykwalifikowanych pracowników od migracji masowej. Uzupełnieniem braków kadrowych na rynku pracy jest zatrudnienie specjalistów z innych krajów. Pracodawcy powinni również zainwestować w szkolenia umiejętności przyszłości, którymi zdecydowanie są umiejętności miękkie i skierować je nie tylko do absolwentów, ale przede wszystkich do kadry menedżerskiej.

 

Czas HR-u

Problem znalezienia i zatrzymania odpowiedniego pracownika generuje wysokie koszty związane z utratą zlecenia lub dodatkowymi szkoleniami personelu. Brak właściwego członka zespołu negatywnie wpływa na pozostałych współpracowników, których wydajność pracy spada. Odczuwają oni większą presję przez wzmożone nakłady pracy. Kołem ratunkowym jest dział personalny. Pomocne jest budowanie marki pracodawcy i wyspecjalizowane funkcje HR-owe. Głównym zadaniem działu HR jest stworzenie atrakcyjnej oferty dla obecnych i nowych pracowników. To właśnie od HR biznes partnerów zależy rozwój przedsiębiorstwa, dlatego na rynku pracy cały czas rośnie zapotrzebowanie na tych skutecznych.

autor : Dominika Maciołek

Prezes Zarządu GenWhy

redakcja : Dagmara Nazifi

GenWhy sp.z.o.o, genwhy.pl

Edukatorka pokolenia Milenium i właścicielka firmy szkoleniowej GENWHY Jako trener biznesu już ponad 14 lat odkrywa potencjały zespołów i pracowników. Rocznie realizuje ponad 1200 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 70 % firm z listy 500 i zaprojektowała ponad 76 kompleksowych programów rozwojowych. W pracy Eksperta HR identyfikuje zmieniające się trendy na rynku pracy, tworzy ranking DREAM EMPLOYER . W ramach pracy w fundacji WHYGENERATION inspiruje, pomaga i szkoli wszystkie strony rynku pracy, wierzy w to, że w różnorodności pokoleniowej tkwi siła firm i przedsiębiorstw.

Dominika Maciołek