...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

PEŁNO(S)PRAWNI W PRACY! TRWA OGÓLNOPOLSKA ANKIETA NA TEMAT POTRZEB ZAWODOWYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Z inicjatywy Fundacji TAKpełnosprawni rozpoczęła się druga edycja kompleksowego, ogólnopolskiego badania skupiającego się na aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Celem ankiety jest nie tylko zdiagnozowanie obecnych potrzeb, ale również wsłuchanie się w głos rynku, aby wspólnie kształtować przyszłość zatrudnienia w duchu większej inkluzywności i dostępności. To jedyny tego typu projekt badawczy w Polsce. Fundacja TAKpełnosprawni zachęca do udziału w anonimowej ankiecie m.in. firmy mające doświadczenie w budowaniu zespołów różnorodnych pod kątem sprawności.

Badaniem objęte są 2 grupy: pracodawcy oraz osoby z niepełnosprawnościami aktywne na rynku pracy. Formularz ankietowy dla przedsiębiorców dostępny jest pod adresem www.takpelnosprawni.pl/ankietapracodawca, a dla osób z niepełnosprawnością www.takpelnosprawni.pl/ankietapracownik. Wystarczy 5 minut na wypełnienie anonimowej ankiety. Badanie potrwa do 15 lutego br. Całość zostanie zwieńczona raportem, zawierającym propozycje praktycznych rozwiązań, zwiększających aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością.

W tegorocznej edycji skupiono się na ocenie świadomości, stanu faktycznego i gotowości firm do wdrożenia racjonalnych usprawnień. Chodzi o działania, które ułatwiają pracę osobom z niepełnosprawnościami, a zarazem zwiększają ich produktywność. Fundacja TAKpełnosprawni zachęca pracodawców do podzielenia się swoim doświadczeniem w tym zakresie. Aktualna edycja badania to nie tylko kontynuacja dialogu rozpoczętego podczas pierwszej ankiety, ale również dążenie do głębszego zrozumienia trendów, wyzwań oraz możliwości, jakie niesie ze sobą aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Dzięki udziałowi w ankiecie, pracodawcy mają szansę bezpośrednio kształtować nie tylko politykę zatrudnienia, ale również najlepsze praktyki rynkowe promujące różnorodność.

W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania włączaniem osób z niepełnosprawnościami do rynku pracy. Aby jednak ten pozytywny trend przekuć w trwałe zmiany, kluczowe jest nieustanne poszerzanie wiedzy i budowanie świadomości na temat różnorodności w miejscu pracy,” podkreśla Agata Robińska, prezes Fundacji TAKpełnosprawni. „Naszym celem jest stworzenie publikacji, która nie tylko zwróci uwagę na potrzebę wprowadzania praktycznych usprawnień, ale również zainspiruje polskich pracodawców do jeszcze większej otwartości i dostosowania się do potrzeb swoich pracowników. Również ważne jest, aby osoby z niepełnosprawnościami miały lepszy dostęp do informacji o swoich prawach i możliwościach. Przypominamy, że równość nie oznacza traktowania wszystkich w identyczny sposób, ale dostosowania warunków tak, aby każdy miał równe szanse. Zapraszamy do udziału w naszym badaniu – to krok w kierunku budowania bardziej inkluzywnej przyszłości dla wszystkich. – podsumowuje Robińska.

Drobne gesty mają duże znaczenie

Zgodnie z konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, racjonalne usprawnienia oznaczają wszelkie zmiany w pracy lub w środowisku pracy, które są niezbędne, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie swoich obowiązków i czynienie postępów w pracy, a także udział w szkoleniach. Racjonalne usprawnienia przysługują każdemu pracownikowi z niepełnosprawnością jednak każdorazowo warto, aby pracownik osobiście zgłosił je swojemu pracodawcy. Prawo do nich obejmuje wszystkie czynności związane z pracą objęte prawem Unii Europejskiej, począwszy od procesu ubiegania się o zatrudnienie, a skończywszy na rozwiązaniu umowy o pracę. Obejmuje ono również warunki pracy i świadczenia dodatkowe. To np. rozwiązania techniczne w tym likwidacja barier architektonicznych, elastyczny grafik pracy, system szkoleń, sposób organizacji pracy czy działania informacyjne. Realizację badania wspiera agencja badawcza SW Research. Patronat nad projektem objęły takie instytucje, jak ABSL, Konfederacja Lewiatan, Karta Różnorodności, Polskie Forum HR, Fundacja Atypika oraz flexi.pl.

O Fundacji:

Fundacja TAKpełnosprawni promuje zatrudnienie i inkluzję osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Organizacja powstała, aby wspierać dwie ważne dla nas grupy: osoby z niepełnosprawnościami szukające zatrudnienia oraz świadomych pracodawców gotowych do tworzenia różnorodnych zespołów. Jesteśmy instytucją, która dodaje skrzydeł kandydatom i realnie walczy ze stereotypami w polskich firmach. Wierzymy, że każdy z nas, niezależnie od poziomu sprawności, ma mocne strony i wielkie możliwości. Jesteśmy wyłącznym reprezentantem z Polsce globalnej sieci ILO Global Business and Disability Network – międzynarodowego forum firm i organizacji, które wymieniają się praktykami i współpracują na rzecz większej obecności osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF