...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Polski e-bike z fabryki Romet

Romet – największy krajowy producent, ramy do rowerów elektrycznych produkuje w Polsce, w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie, z wykorzystaniem technologii przemysłu 4.0. Dodatkowo, dzięki produkcji baterii w Polsce oraz dużemu udziałowi komponentów wytwarzanych we własnych fabrykach, Romet jako jedyna firma w Polsce wystawia importerom świadectwo pochodzenia – eur 1, dzięki czemu mogą oni skorzystać z preferencyjnych stawek celnych. To silna przewaga Rometu jako producenta na rynku i wobec konkurencji. Preferencje te uzyskuje się tylko wtedy, kiedy rowery składają się w co najmniej w 60 procentach z części powstałych w Europie.

W Polsce rynek rowerowy wart jest około 1,5 mld zł i rośnie w tempie 20 proc. rocznie, co oznacza, że potencjał rozwoju jest nadal duży[1]. Wpływ na tak dużą dynamikę ma niewątpliwie wzrost wynikający z rosnących cen rowerów – obecnie rok do roku to około 20-30% w rynku detalicznym, ale też trendu, że Polacy coraz chętniej wybierają droższe produkty w tym rowery elektryczne.

Co ciekawe w stosunku do podanej wartości, wg szacunków Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego rocznie sprzedaje się w Polsce podobna ilość rowerów bo około 1,2 mln sztuk.

Jeśli chodzi natomiast o udział rowerów elektrycznych w całym wolumenie sprzedaży w naszym kraju wynosi już ok. 10%. Rynek sprzedaży rowerów elektrycznych stale rośnie, zyskuje uznanie wśród profesjonalistów[3] a Polacy zdecydowanie przekonują się do e-bików widząc w nich przyszłość i oszczędności wobec rosnących cen paliw.

Romet przygotowany na większą popularność e-bików

Najnowsze badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego potwierdziło, że coraz więcej Polaków myśli o zakupie e-bika. Ponad 60% ankietowanych przyznało, że posiadanie e-bika, pozwoliłoby obniżyć domowe wydatki na transport i mobilność. Biorąc pod uwagę również koszt zakupu i eksploatacji, dla większości badanych (70%) zakup roweru elektrycznego jest bardziej ekonomiczny od samochodu. Romet podkreśla, że jest przygotowany na rosnącą popularność e-bików. Firma posiada odpowiedni potencjał, ponieważ jako jedyna w Polsce produkuje ramy do rowerów elektrycznych na skalę masową.

To silna pozycja również wśród producentów w Europie i daje Rometowi zdecydowane przewagi na rynku branży rowerowej w wielu obszarach, takich jak: szybkość i elastyczność w realizacji zamówień, czas dostaw, logistyka czy możliwość szybkiej reakcji na ewentualne zmiany serii/ modeli. Poza tym produkcja ram w Polsce daje pełną kontrolę jakości w całym procesie produkcyjnym, co równie ważne ma wpływ na finalną cenę produktu.

Jako producent posiadamy pełne zaplecze projektowe i technologiczne. Tworzymy nasze rowery tu w Polsce w pełnym procesie produkcyjnym – od projektu, przez wydruk ramy 3D, laboratoryjne testy komponentów rowerowych aż po produkcję ram. Dzięki drukarkom 3D wyprodukowanie modelu ramy pozwala znacznie przyspieszyć proces wdrożenia jej do produkcji. Badamy wszystkie komponenty. Przeprowadzamy badania zmęczeniowe, udarowe oraz w komorze klimatycznej. Za pomocą rozbudowanych aparatur przetestowany może być każdy komponent rowerowy zarówno w świecie wirtualnym jak i rzeczywistym, co w konsekwencji pozwala odzwierciedlić procesy zachodzące podczas użytkowania roweru. Na kolejnym etapie realizowany jest wzór, który następnie jest również testowany w laboratorium oraz w terenie. Jeżeli przejdzie pomyślnie wszystkie testy – trafia do seryjnej produkcji. Technologia produkcji ram na zautomatyzowanych liniach pozwala zdecydowanie skrócić cały proces powstawania roweru, gwarantuje też pełną kontrolę zarówno nad jakością jak i pełnym procesem produkcyjnym.

Grzegorz Grzyb, Wiceprezes zarządu Romet

Potencjał produkcji i współpraca z polskimi producentami

Romet dodaje, że najważniejsze są potrzeby klientów i ich oczekiwania. – Jako producent z powodzeniem wdrażamy światowe trendy, ale też reagujemy na potrzeby klientów. Widzimy ogromny wzrost zainteresowania e-rowerami na całym świecie, w tym także w Polsce i odpowiadamy na to zwiększoną produkcją, ale przede wszystkim najnowszą technologią. Nasze ramy produkujemy w Polsce. Aluminium, z którego je produkujemy pochodzi z polskich hut. Pracując nad rowerami elektrycznymi nawiązaliśmy strategiczne partnerstwa, które pozwalają nam na to, że obecnie z uwagi na wspomniany udział procentowy komponentów możemy mówić o polskim rowerze elektrycznym. Opracowaliśmy technologię, dzięki której są one zintegrowane z baterią, której dostawcą jest firma BMZ Poland Sp. z o.o. Natomiast jeśli chodzi o nasz potencjał produkcyjny, miesięcznie produkujemy około 10 tysięcy sztuk ram elektrycznych, ale w każdej chwili jesteśmy gotowi zwiększyć ten potencjał.

Grzegorz Grzyb, Wiceprezes zarządu Romet

Preferencje dla importerów

Ze względu na duży udział komponentów stosowanych w rowerach elektrycznych produkowanych w Polsce, Romet może wystawiać na swoje e-biki świadectwo eur 1. Dzięki temu importerzy mogą skorzystać z preferencyjnych stawek celnych. Preferencje te uzyskuje się tylko wtedy, kiedy rowery składają się minimum w 60 procentach z części wytworzonych w Europie.

Co to oznacza w praktyce? W polskiej taryfie celnej najkorzystniejsze stawki przyznaje się na import towarów z krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw należących do Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu[footnoteRef:3]. O ile tylko towary mają potwierdzone unijne pochodzenie importerzy mogą korzystać z zerowych albo obniżonych ceł w państwie, do którego dostarczane są towary.

Przedsiębiorstwo, aby móc wystawiać świadectwo – eur1 musi spełniać szereg sprecyzowanych wymogów. Eksporter musi udowodnić, że produkt spełnia kryteria określone w danej umowie o wolnym handlu. Dla każdego z komponentów Romet przedstawia „deklarację dostawców” wraz z fakturami zakupowymi.

Rynek rowerów elektrycznych w Europie będzie rósł

Patrząc na przyszłość rowerów elektrycznych w Europie, wg szacunków Europejskiej Konfederacji Przemysłu Rowerowego (Confederation of the European Bicycle Industry), w 2027 roku wolumen rowerów elektrycznych przekroczy liczbę rowerów tradycyjnych, zaś w 2030 roku ma osiągnąć wielkość 17 milionów sztuk. Co ciekawe, w tym samym czasie liczba rowerów tradycyjnych ma obniżyć się do około 15 milionów sztuk.

Romet około połowy całej produkcji rowerów eksportuje do krajów Europy Zachodniej oraz krajów nadbałtyckich, gdzie otworzył strategiczne przedstawicielstwo.

To model współpracy w biznesie, który planuje konsekwentnie rozwijać na rynku zagranicznym. Obecnie rowery z fabryki Romet sprzedawane są na 50 rynkach na świecie.

Natomiast już teraz przewidujemy, że w 2022 roku udział rowerów elektrycznych w całej produkcji firmy Romet wynosić będzie około 20%. Posiadamy w swojej ofercie kilkanaście różnych modeli w zasadzie we wszystkich kategoriach: od E-MTB, E-Trekking i E-Cross, po E-City. Aktualnie pracujemy nad nowymi propozycjami e-bików.

Grzegorz Grzyb, Wiceprezes zarządu Romet

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF