...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Poszukujemy Start-upów Pozytywnego Wpływu!

Żabka razem z Kozminski Business Hub – organizacją zajmującą się poszukiwaniem i wspieraniem startupów przy Akademii Leona Koźmińskiego – uruchamia specjalną edycję programu akceleracyjnego. Wspólnie szukają młodych przedsiębiorstw, które potrzebują dodatkowego wsparcia, aby w pełni się rozwinąć.

Żabka poszukuje startupów, których rozwiązania dotyczą następujących obszarów:

  • FoodTech – Alternatywy rozwojowe bez udziału zwierząt dla produktów żywieniowych dla ludzi. Roślinne zamienniki żywności dla ludzi dla współczesnej wygody
  • Zrównoważony rozwój-  Innowacyjne metody redukcji odpadów żywnościowych w łańcuchu wartości. Rozwiązania i technologie poprawiające jakość powietrza w miastach. Dekarbonizacja i technologie — rozwiązania w zakresie wychwytywania i neutralizacji dwutlenku węgla z powietrza.
  • Opakowania biodegradowalne- Alternatywy dla tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu lub kompostowania w przypadku opakowań jednostkowych gotowych do spożycia lub odgrzewanych produktów spożywczych.
  • Dobre zdrowie i jakość życia- Rozwiązania poprawiające samopoczucie dzieci i młodzieży, ze szczególnym naciskiem na zdrowie psychiczne i równowagę emocjonalną. Rozwiązania ułatwiające usamodzielnienie się i start na rynku pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
  • Odpowiedzialna przedsiębiorczość- Rozwój umiejętności i kompetencji przedsiębiorców na rzecz nowoczesnej gospodarki.

Program adresowany jest do młodych przedsiębiorstw, które potrzebują dodatkowego wsparcia, aby w pełni się rozwinąć. Wyłonione w nim start-upy mogą liczyć na mentoring prowadzony przez wysokiej klasy ekspertów i wsparcie dopasowane do ich potrzeb. Zyskają też unikalną szansę współpracy z wszystkimi podmiotami z Grupy Żabka i możliwość przetestowania swoich rozwiązań w sieci sklepów Żabka.  Rekrutacja do programu trwa do 10 kwietnia, start akceleracji został zaplanowany na maj br. Więcej informacji o programie na: https://kozminskihub.com/startup-impact-program/ 


Źródło:

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF