...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Poważne zmiany w zasiłku chorobowym. ZUS wyjaśnia

Wraz z początkiem 2022 roku ZUS wprowadził kilka gruntownych zmian w zasadach wypłaty zasiłku chorobowego. Od tej pory spóźnienie w opłacaniu składek nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu świadczenia. Dodatkowo zakład wprowadził nowy sposób wyliczania zasiłku za czas pobytu w szpitalu.

Nowe przepisy dotyczą osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. To osoby, które prowadzą m.in.: działalność gospodarczą, a także współpracujące z nimi.  Wato wspomnieć, że takiego typu ubezpieczenie przysługuje tylko wtedy gdy pracownik lub właściciel firmy podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

ZUS wyjaśnia

W wywiadzie dla serwisu TVN24.pl rzecznik ZUS Paweł Żebrowski wyjaśnił, że ubezpieczenie to nie będzie już ustawało na skutek nieterminowego opłacenia składek. Dodał także, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia składek po terminie.

Zasiłek chorobowy

Rzecznik ZUS wspomniał także o zasiłku chorobowym za czas pobytu w szpitalu. Obecny zasiłek chorobowy z okres pobytu w placówce medycznej jest niższy od standardowej stawki procentowej i wynosi, co 70 procent podstawy. Od 2022 roku miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 80 procent. Nie istotne jest to, czy ubezpieczenie dotyczy hospitalizacji, czy leczenia domowego. Z kolei wymiar zasiłku nie będzie obliczany na nowo. Jeżeli między okresami pobierania zasiłków bez względu na ich rodzaj nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy.

Wyliczanie składek

Obecnie tzw. okres zasiłkowy wynosi standardowo 182 dni i określa łączny czas, przez który można pobierać zasiłek chorobowy. Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy. Nawet jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana różnymi przyczynami. W przypadku przerw w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego wlicza się okres niezdolności do pracy przypadający przed przerwą. O ile jest ona spowodowana tą samą przyczyną, a przerwa nie przekracza 60 dni.

Choroba nieważnym czynnikiem

Zakład podkreślił, że od stycznia 2022 roku zmiany nie będą brały pod uwagę, jaka choroba była powodem niezdolności do pracy przed jak i po przerwie. Okres niezdolności do świadczenia pracy będzie liczony bez zmian. Bez względu na to czy chodzi o standardowe choroby, czy te zróżnicowane. Wyjątkiem od tych zmian ma być niezdolność do pracy przypadająca na czas ciąży. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się więc okresów niezdolności przypadających przed przerwą wynoszącą do 60 dni. Jeżeli po przerwie od pracy wystąpiła w trakcie ciąży. Nowe przepisy mówią także, że  po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać zasiłek chorobowy do 91 dni. Przepis nie będzie dotyczył m.in. osób chorych na gruźlicę.

Świadczenie rehabilitacyjne

ZUS wyjaśnia, że osoba, której wyczerpał się okres zasiłku, nadal będzie mogła wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono maksymalnie przez 12 miesięcy ubezpieczonemu, który dalej choruje, jednak jego poprawiający się stan, oznacza odzyskanie zdolności do pracy w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji.

Źródło: PAP/ TVN 24.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF