...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Pracownicy punktują pracodawców za pomoc Ukrainie. Wyniki badania

Polska Ukraina

Jak wynika z badania „Pomoc dla Ukrainy z perspektywy pracowników" Dailyfruits, Polacy nie tylko oczekują od pracodawców włączenia się w wsparcie naszych sąsiadów, ale sami chcą angażować się w takie działania w miejscu pracy. Aż 87% zapytanych pracowników chce, aby ich pracodawca pomagał Ukrainie, a zdaniem 91% respondentów tacy pracodawcy są bardzo pozytywnie postrzegani na rynku pracy.

Wyniki badania zrealizowanego przez Dailyfruits w pierwszych dniach marca br. pokazały jak ważnym tematem także w miejscu pracy jest wsparcie Ukrainy i przybywających do nas uchodźców. Aż 88% zapytanych pracowników zadeklarowało, że obecnie dyskutuje ze swoim pracodawcą o możliwych formach pomocy Ukraińcom. Dla 46% ankietowanych jest to aktualnie temat numer jeden w firmie, a dla 42% jest to chęć potwierdzenia, że nie chcą być bierni wobec dramatu rozgrywającego się w Ukrainie.

pomoc Ukrainie 1

Najskuteczniejsze formy pomocy Ukrainie według pracowników

Pracujący Polacy widzą wiele możliwości wsparcia dla Ukrainy, jakie mogą realizować ze swoimi współpracownikami i pracodawcami. Najskuteczniejszą formą zdaniem 52% respondentów jest zorganizowanie w firmie zbiórki materialnej, na przykład ubrań, żywności czy artykułów medycznych i przekazanie ich do wskazanych punktów pomocowych. W opinii co trzeciego zapytanego jest to zorganizowanie wśród pracowników zbiórki finansowej na pomoc Ukrainie i podwojenie zebranej kwoty przez pracodawcę. Według 19% warto promować w firmie wpłaty na zbiórkę realizowaną przez wybraną organizację humanitarną. Na kolejnych pozycjach w rankingu najskuteczniejszych form wsparcia dla Ukrainy, które może realizować pracodawca z pracownikami znalazło się: przekazanie produktów i udostępnienie usług dla uchodźców z Ukrainy, zorganizowanie firmowej grupy wolontariuszy składających się z przedstawicieli pracowników i pracodawców, zatrudnienie uchodźców z Ukrainy oraz zamanifestowanie solidarności dla Ukrainy w postaci firmowego eventu.

Analizując wnioski z naszego badania i widząc, że wsparcie jest bardzo ważne dla firm i pracowników uruchomiliśmy projekt „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”. Firmy mogą wysłać przygotowane przez nas paczki żywnościowe m.in. do centrów pobytowych dla uchodźców czy wybranych instytucji i organizacji pomocowych. Pracownicy otrzymują specjalne kody na przygotowane paczki żywnościowe dla uchodźców, finansowane przez pracodawców i decydują gdzie chcą skierować pomoc. Z naszej strony zajmujemy się konfekcjonowaniem, pakowaniem i dystrybucją paczek.

Jacek Kwiecień, dyrektor generalny Dailyfruits

Pracodawcy wspierający Ukrainę nie tylko gestami, ale czynami zyskują w oczach pracowników

Włączenie się w pomoc Ukrainie może przynieść wiele dobra, zarówno w postaci efektywnej pomocy potrzebującym w obliczu kryzysu humanitarnego, jak również samych firmom, których pracownicy będą się jednoczyć w szczytnym celu.

Według 91% uczestników badania pracownicy bardzo pozytywnie postrzegają pracodawców, którzy angażują się w pomoc Ukrainie. Zdaniem 48% respondentów są oni dumni ze swojego pracodawcy. W opinii 43% dzielą się pozytywnymi opiniami o swoim pracodawcy w mediach społecznościowych i mocniej utożsamiają się z firmą, w której pracują.

Wartościowym efektem realizowanych działań pomocowych dla Ukrainy przez firmy jest także zwiększenie zaangażowania w organizacjach i wzmocnienie więzi na linii pracodawca – pracownicy. Sami pracownicy dostrzegają tę zależność, bo co trzeci zapytanych respondent w badaniu Dailyfruits podkreśla to jako dodatkową korzyść dla pracodawcy wynikającą w faktu włączenia się w pomoc Ukrainie. Wśród innych dobrych aspektów zaangażowanie się pracodawcy w działania pomocowe zapytani dostrzegają także: umocnienie współpracy z partnerami i klientami w ramach wspólnie realizowanych działań dla Ukrainy i uchodźców, poczucie pracy w firmie, gdzie ważne są wartości humanitarne, integrację pracowników oraz pokazanie, że społeczna odpowiedzialność biznesowa to czyny.

Jak pokazało badanie Dailyfruits działania CSR, realizowane przez firmy w obliczu sytuacji na Ukrainie, są ważne dla ich pracowników. Korzyści realizowane z tych działań są także wielowymiarowe, gdyż mogą nieść efektywną pomoc potrzebującym, a jednocześnie pomagać w słusznej sprawie jednoczyć oraz integrować firmowe zespoły.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF