...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

PREMIERA TRZECIEJ EDYCJI RAPORTU „ZIEMIANIE ATAKUJĄ”

Kantar Polska i Lata Dwudzieste, we współpracy z European Climate Foundation i United Nations Global Compact Network Poland, opublikowali kolejną edycję raportu „Ziemianie Atakują”. Premiera ma miejsce w trakcie trwania szczytu klimatycznego COP27 w egipskim Szarm el-Szejk, podczas którego sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że „jesteśmy na drodze do klimatycznego piekła i trzymamy nogę na gazie”.

„Ziemianie Atakują” to projekt mający pomóc liderom w skutecznej walce z katastrofą klimatyczną oraz jej skutkami. Raport oparty jest o badanie społeczne wykonane przez Kantar Polska na próbie 1000 dorosłych Polaków oraz analizy ekspertów z obszaru energetyki, zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju. Kierowany jest do decydentów politycznych na szczeblu centralnym, działających w Polsce firm, samorządów oraz wszystkich chcących zrozumieć przyczyny i konsekwencje zmiany klimatu oraz podjąć działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu działań człowieka na środowisko. Projekt nie jest przedsięwzięciem komercyjnym i pełen raport jest dostępny bezpłatnie na stronie www.ziemianieatakuja.pl.

Kluczowe wnioski z raportu „Ziemianie Atakują 2022”:

1. Po pięciu falach pandemii, po wybuchu wojny w Ukrainie, w warunkach narastającej inflacji i kryzysu energetycznego Polki i Polacy wskazują zmianę klimatu oraz zanieczyszczenie środowiska jako dwa z trzech największych zagrożeń stojące przed światem (konflikty zbrojne i wojny wskazało 68% badanych, zanieczyszczenie środowiska – 50%, zmianę klimatu – 50%).

2. Wbrew obiegowej opinii młodzi ludzie są mniej chętni do aktywnego działania w obronie przed skutkami zmiany klimatu. 23% osób w wieku 18-24 lat twierdzi, że „to inni są odpowiedzialni za katastrofę ekologiczną, nie zamierzam nic z tym robić” (wobec 13% wskazań dla ogółu społeczeństwa).

3. Poprzednie dwie edycje projektu „Ziemianie Atakują”, udowodniły, że zmiany zachowania, zgody na nowe regulacje i wyrzeczeń w konsumpcji można oczekiwać od osób o wyższym poziomie wiedzy w zakresie środowiska naturalnego. Niestety, od trzech lat Polki i Polacy niezmiennie zdają test środowiskowy na dwójkę z plusem (przeliczając na skalę szkolną).

4. Wobec niskiego poziomu wiedzy o środowisku, autorzy raportu wskazują na realną groźbę manipulacji oraz tzw. „greenwashingu” ze strony podmiotów tak politycznych, jak i biznesowych.

5. Osobiste wyrzeczenia, jakie badani są w stanie podjąć w walce ze zmianą klimatu to „mniej kupować i wyrzucać” (48% wskazań), ograniczenie zużycia wody (40%) i rezygnacja z jednorazowych plastikowych przedmiotów (39%). Na uwagę zasługuje także wzrost deklaracji znaczącego ograniczenia jedzenia mięsa (21% vs. 15% w 2020 r.).

6. Polki i Polacy wzywają do walki ze zmianą klimatu przede wszystkim władze centralne (53%), firmy energetyczne (46%) oraz korporacje i biznes (36%). Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich trzech lat poziom oczekiwań działań od władz centralnych spadł o 8 pkt. proc., zaś w przypadku korporacji i biznesu – wzrósł o 7 pkt. proc.

Projekt „Ziemianie Atakują” już w poprzednich edycjach stał się podstawą do rozpoczęcia działań transformacyjnych na poziomie państwa, samorządów i firm. Od 2019 r. raport doczekał się niemal 4,5 tys. pobrań, a jego wyniki były tematem jedynej debaty kandydatów na prezydenta RP w 2020 r. W tym roku opracowanie jest wzbogacone o 17 tekstów eksperckich, w których praktycy z obszaru zmiany klimatu, środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju pozwalają lepiej zrozumieć wyniki badania i dają wskazówki do odpowiedzialnych działań dla decydentów.

„To ważna wiadomość, że pomimo doświadczeń pandemii, kryzysu ekonomicznego i wybuchu wojny, waga wyzwań klimatycznych ani drgnęła” – mówi Mateusz Galica, lider projektu „Ziemianie Atakują” oraz partner zarządzający w agencji zielonych transformacji „Lata Dwudzieste”. „Ziemianie Atakują” to projekt, który konsekwentnie wspieramy merytorycznie od początku jego istnienia.

To niezbędny do dobrych decyzji barometr nastrojów społecznych w obszarze zmian klimatu i wpływu działań człowieka na środowisko naturalne.” – dodaje Kamil Wyszkowski, krajowy przedstawiciel i dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland.

W przygotowaniu raportu pomógł Instytut Monitorowania Mediów oraz fundacja Brandy LAB.

Raport od 17 listopada 2022 r. jest dostępny do pobrania na stronie www.ziemianieatakuja.pl.

Kontakt:

Mateusz.Galica@lata-dwudzieste.pl

Kuba.Antoszewski@kantar.com

Lata Dwudzieste to agencja doradcza specjalizująca się we wsparciu firm i instytucji w zrównoważonych i zgodnych z potrzebami środowiska transformacjach. Wspieramy firmy, instytucje i miasta w zielonych zmianach, pomagamy wdrażać podejście ESG. Zależy nam na realnych efektach podjętych działań. Od ponad dwóch lat kumulujemy pasję oraz wiedzę ze współpracy z klientami komercyjnymi oraz samorządami i instytucjami działającymi w obszarze ekologii i energetyki, by wspierać zrównoważone taktyki i strategie.

Kantar jest wiodącą na świecie firmą badawczą i konsultingową opierającą swe usługi na twardych danych. Rozumiemy jak ludzie myślą, czują i działają – globalnie i lokalnie na ponad 90 rynkach. Łącząc głęboką wiedzę naszych ludzi, nasze zasoby danych i benchmarków, innowacyjną analitykę i technologię. Pomagamy Klientom zrozumieć ludzi, by zapewnić im rozwój.

United Nations Global Compact United Nations Global Compact (UN Global Compact, UNGC) jest integralną częścią systemu ONZ z centralą w Nowym Jorku, działającą w ponad 160 krajach. To największa na świecie inicjatywa zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2000 r. Skupia firmy współpracujące z ONZ oraz tworzące strategie i działania w oparciu o polityki

ONZ, w szczególności w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju i Dziesięć Zasad United Nations Global Compact (The Ten Principles of the United Nations Global Compact) dotyczących czterech obszarów: prawa człowieka, standardy pracy, ochrona środowiska, przeciwdziałanie korupcji. UN Global Compact Network Poland (UN GCNP) jest biurem krajowym oraz lokalnym punktem kontaktowym i informacyjnym dla polskich członków United Nations Global Compact.

Sebastian Nowak