...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Robotics Innovation Awards 2022 – polska firma w TOP50 najlepszych na świecie!

Od ponad dekady nagrody RBR50 Robotics Innovation Awards, przyznawane przez amerykański Robotics Business Review, wyróżniają najbardziej kreatywne i wpływowe innowacje z całego świata. Coroczna lista RBR50 jest hołdem dla organizacji myślących przyszłościowo i ich oryginalnych rozwiązań. Cieszące się międzynarodowym uznaniem nagrody RBR50 są również kluczowym miernikiem rozwoju sektora robotyki. Na tegorocznej liście najlepszych 50 firm na świecie znalazła się jedna ze spółek Grupy Fideltronik - polska marka Vissavi.tech, doceniona za rozwiązanie stereowizyjne Viveka 3D.

Każdego roku BRB50 otrzymuje coraz więcej zgłoszeń, ponieważ do wyścigu o to prestiżowe wyróżnienie, oprócz niekwestionowanych liderów robotyzacji, dołączają liczne start-up’y oraz istniejące przedsiębiorstwa, otwierające działy R&D poświęcone robotyce, które pozwalają im sprostać rosnącym potrzebom biznesowym. Lista RBR50 obejmuje światową czołówkę najlepszych z najlepszych wśród innowatorów robotyki i dostawców nowatorskich rozwiązań. Vissavi.tech to jedyna polska firma, która znalazła się w tym gronie.

Innowacja w robotyce niejedno ma imię

Innowacje, umożliwiające rozwój sektora robotyki, mogą przybierać różne formy – technologiczne, biznesowe, rynkowe i inwestycyjne. Źródłami innowacji w dziedzinie robotyki mogą być zarówno dostawcy technologii, produktów i usług, ale także naukowcy oraz badacze czy rządowe i prywatne grupy, działające na rzecz rozwoju biznesu. W tym roku ostateczna selekcja laureatów nagrody Robotics Innovation Awards 2022 odzwierciedla bardziej rygorystyczne kryteria oceny oraz aktualne trendy technologiczne i biznesowe w światowej robotyce. Nagrody RBR50 2022 przyznano w trzech kategoriach:

  1. Innowacje w biznesie i zarządzaniu – inicjatywy lub praktyki biznesowe i zarządcze, które poprawiają pozycję firmy na rynku, wspierają rozwój sektora robotyki lub poprawiają jakość życia społeczeństwa.
  2. Innowacje w zakresie technologii, produktów i usług – nowe rozwiązania komercyjne, które mogą pozytywnie wpłynąć na rynki lub cały sektor robotyki.
  3. Innowacje w zakresie zastosowań i rynku – nowo opracowane rozwiązania, specyficzne dla sektora, które zapewniają dodatkową wartość, wejście na nowe rynki lub poprawiają wydajność w porównaniu ze stanem istniejącym (tj. poprawiają produktywność, podnoszą jakość, redukują koszty itp.).

Nacisk na innowacyjność doprowadził do wyróżnienia 36 zwycięzców RBR50 za wprowadzenie nowych produktów, usług i technologii. Jedenaście firm zostało uhonorowanych za innowacje rynkowe, a trzy za umiejętności biznesowe i zarządcze. Vissavi.tech znalazł się w pierwszej grupie laureatów, tuż obok uznanych światowych marek, takich jak Boston Dynamics czy NVIDIA.

Potrzeba matką wynalazków i… możliwości

Docenione na arenie międzynarodowej rozwiązanie stereowizyjne Viveka 3D, to oparta na systemie ROS, modułowa, połączona z chmurą platforma do przechwytywania, przetwarzania i analizy obrazów w przestrzeni 3D. System ten został opracowany po przeanalizowaniu istniejących rozwiązań komercyjnych, wspierających proces montażu komponentów elektronicznych na płytce PCB. – Żadne z dostępnych na rynku rozwiązań nie spełniało naszych wymagań, dlatego zdecydowaliśmy się opracować własne. Nasze rozwiązanie jest na tyle unikalne, że już uzyskaliśmy Dokument pierwszeństwa z Urzędu Patentowego RP i czekamy na podobny z Unii Europejskiej.

Dariusz Hebisz, Dyrektor Zarządzający Vissavi.tech

System stereowizji został opracowany specjalnie dla inteligentnych maszyn przemysłowych AI.Rob, stworzonych przez inżynierów Fitech, które wspierają procesy produkcyjne w przemyśle elektronicznym, gdzie precyzja i czas są kluczowe. Przed opracowaniem systemu Viveka 3D, czas cyklu pracy robotów, umieszczających komponenty THT na płytce PCB, był dłuższy niż w przypadku metod ręcznych. Ponadto precyzja ich działania nie była zadowalająca. Dzięki systemowi stereowizyjnemu Viveka 3D, wykorzystującemu obrazy z dwóch kamer, stworzono przestrzenny model nie tylko samego komponentu, ale również jego wyprowadzeń, w którym z dużą dokładnością można śledzić odchylenia w ich położeniu. Roboty wykorzystują te szczegółowe informacje do szybkiego i dokładnego umieszczania elementów elektronicznych na płytce PCB, z wydajnością rzędu 99,8%.

System Viveka 3D zapewnia wysoki poziom dokładności pomiaru (<0,03 mm) i może pozyskiwać obrazy, przetwarzać je, a następnie przesyłać dane w mniej niż 300 milisekundy. Jest to pierwszy system wizyjny zaprojektowany przez inżynierów Vissavi.tech. – Końca dobiegają prace nad modułem oświetleniowym, czyli ustrukturyzowanym zestawem oświetlaczy LED, niezbędnym do szybkiego i dokładnego mapowania komponentów THT w przestrzeni 3D. 

Dariusz Hebisz z Vissavi.tech


źródło: mat. prasowe

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF