...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

SAR powołał Radę Edukacyjną

Rada edukacyjna SAR

SAR posiada i stale rozwija szeroki autorski program szkół, szkoleń i programów edukacyjnych. Widząc konieczność budowania przez środowisko nowych kompetencji w obszarze zarządzania biznesem, komunikacją, marketingiem, SAR powołał Radę Edukacyjną. Jej członkami zostali uznani i doświadczeni praktycy, eksperci środowiska oraz pracownicy naukowi związani z komunikacją marketingową.

RADA EDUKACYJNA SAR D. AndrianSAR od 20 lat pozyskuje, gromadzi, tworzy i transferuje wiedzę. Dba o standardy i dobre praktyki oraz rozwija kompetencje środowiska. To, co czeka środowisko w niedalekiej przyszłości to zmiana mindsetu w obrębie definicji marketera i starego podziału „klient-agencja” na rzecz holistycznego, merytorycznego i biznesowego podejścia. Coraz ważniejsze będzie jednakowe rozumienie marketingu, budowanie przyszłych kompetencji, angażowanie i współpraca wszystkich uczestników procesu marketingowego w projektach.

Dariusz Andrian, członek Rady i prezes SAR

RADA EDUKACYJNA SAR_M. KosińskaRada ma charakter doradczo-konsultacyjny, ma inicjować i integrować projekty edukacyjne SAR. Jej zadaniem jest również kreowanie i wspieranie dobrych praktyk w obszarze sposobów pracy, narzędzi, dokumentów czy wreszcie kompetencji wymaganych na poszczególnych etapach rozwoju zawodowego, zgodnie z filozofią SAR.
Wśród projektów do realizacji w najbliższym czasie będzie m.in. przygotowanie księgi standardów, narzędzi i pojęć marketingowych. Docelowo księga powinna czerpać z doświadczeń wielu branż i być punktem wyjściowym / referencyjnym przy modelowaniu strategii dla biznesów, struktury nauczania zawodu marketera.

Magdalena Kosińska, Dyrektor Marketingu CEER w Philips Domestic Appliances

Wśród członków RE SAR znaleźli się eksperci-praktycy branży, reprezentujący kluczowe dla sektora środowiska marketerów, agencji, edukacji, szkoleń i HR:

 • Dariusz Andrian, CEO VMLY&R Poland
 • Tomasz Bartnik, partner One Eleven
 • dr Małgorzata Bonikowska, politolog, europeistka, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych,
 • współzałożycielka i prezes ośrodka THINKTANK
 • Szymon Gutkowski, managing director DDB Warszawa
 • Iwona Doktorowicz-Dudek, consultant, business trainer
 • Marta Jaskulska, założycielka, Brandlogic
 • Agata Kaczmarska, chief people officer, Dentsu Aegis Network Polska
 • Magdalena Kosińska, marketing director CEER w Philips Domestic Appliances
 • dr Łukasz Kowalik, adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, lider specjalności
 • Strategy and Innovation Management w Kozminski International Business School.
 • Agnieszka Kwaśniewska, chief strategy officer, Saatchi&Saatchi
 • Anna Kwiatek, head of people & culture, Wavemaker
 • Aureliusz Leżeński, executive coach NMC / CCI /Team coach TCI
 • Anna Putts, director brand marketing, HBO
 • Dariusz Rzontkowski, executive creative director, Huta 19 im. Joachima Fersengelda
 • Błażej Soniewicki, partner zarządzający, E-Contenta
 • Marcin Talarek, creative director IRL
 • Paweł Tyszkiewicz, dyrektor zarządzający, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
 • Anna Zimecka, project director, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

W aktualnej ofercie edukacyjnej SAR znajdują się projekty dedykowane osobom działającym w branży na różnym poziomie doświadczenia. Kluczowe z nich, to:

 • Szkoła Strategii Marki (SSM) – oferująca kompleksową wiedzę dla osób z 3-letnim doświadczeniem.
 • MBS by Effie – odpowiadająca na najważniejsze wyzwania współczesnego marketera.
 • Akademia Young Creatives AYC, czyli projekt edukacyjny dla młodych kreatywnych.

Już od listopada SAR otwiera studia podyplomowe INNOVATION CAMP na Akademii Leona Koźmińskiego. Kierunek dedykowany jest ambasadorom innowacji w biznesie i w organizacji. SAR pracuje również nad Akademią Young Creatives Clients oraz szkoleniem z zakresu zarządzania projektami, które będzie kompleksowym programem wspierającym rozwój kompetencji merytorycznych i narzędziowych w tym obszarze

RADA EDUKACYJNA SAR A. ZimeckaNatomiast to, co łączy i wyróżnia wszystkie nasze autorskie projekty edukacyjne, to najlepsi praktycy, jako wykładowcy, którzy nie tylko dzielą się swoim doświadczeniem, ale także case’ami biznesowymi czerpanymi z konkursów Effie, KTR i Innovation. Uczymy myślenia i rozwijamy kompetencje współczesnego marketera nie tylko poprzez dostarczanie mu narzędzi, ale przede wszystkim pokazywanie praktycznych rozwiązań.

 Anna Zimecka, dyrektor projektów i szef działu szkoleń i wiedzy SAR

Więcej informacji o Radzie Edukacyjnej na https://sar.org.pl/rada-edukacyjna/


Źródło: SAR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF