...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Stopa bezrobocia spada. Najnowsze dane Ministerstwa Finansów

Obecna sytuacja na rynku pracy napawa optymizmem. Szacowana stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 5,4 proc. i w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła ona o 0,1 pkt proc. wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Pod koniec listopada 2021 roku w urzędach pracy zarejestrowało się w sumie 900,1 tysięcy bezrobotnych. Z kolei miesiąc wcześniej było ich zarejestrowanych o 10,8 tys. osób mniej, co oznacza, znaczy spadek bezrobocia 0 1,2 procent.

Ministerstwo wskazuję, że tempo zauważalnego spadku było dwukrotnie słabsze w porównaniu z poprzednim miesiącem. W ostatnich latach poziom bezrobocia w listopadzie znacząco wzrósł. Przykładowo w listopadzie 2018 roku wzrósł o 1,4 proc, w 2019 roku o 1,1 proc., a w listopadzie 2020 r. o 0,7 proc.

Rynek pracy ustabilizował się. W rejestrach urzędów pracy mamy mniej bezrobotnych niż przed rokiem i mniej niż w lutym 2020 roku, czyli tuż przed pandemią koronawirusa. Mimo zamrożenia gospodarki i niepokoju wśród samych pracowników udało nam się uratować rynek pracy przed dużym wzrostem bezrobocia. Tarcza antykryzysowa zadziałała — podkeśla Marlena Maląg

Porównując ostatnie dane rok do roku, okazuję się, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 125,6 tys. osób, czyli o 12,2 proc. Następnie porównując poziom stanu bezrobocia z końca listopada 2021 roku do stanu sprzed początku pandemii, wynika, że liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych spadła o 19,8 tys. osób. Z kolei zestawiona z  listopadem 2020 roku stopa bezrobocia była o wiele niższa, czyli  0,7 punktu proc.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF