...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wzrost rentowności polskich obligacji

Wraz z postępującą inflacją i podwyżkami cen rynek polskich obligacji podwyższył swoją rentowność o 4%.

Z najnowszej analizy opublikowanej przez portal Bloomberg wynika, że 10 stycznia 2022 roku, rentowność obligacji 10-letnich wzrosła o 4 procent.  Eksperci portalu podkreślili, że jest to największy wzrost aktywów państwowych.

Pod koniec listopada 2021 roku media ekonomiczne donosiły o przekroczeniu progu 3 procent. We wrześniu wynosiły one ok. 2 procent, a rok temu rentowność wynosiła tylko 1%.

 

 

Na przedstawionym wykresie widać zaskakującą zmianę rentowności polskich papierów. Jest to wzrost rzędu 300 pb. w ostatnich 12 miesiącach.

Od poniedziałku ponad 4% będą płacić również obligacje 5-,6-, i 9-letnie, które określane są przez ekonomistów mianem ,,hurtowych”. Ten rodzaj papieru wartościowego notowany jest na rynku międzynarodowym (np.: Wall Street) i  Catalyst, czyli systemie autoryzacji i obrotu instrumentami finansowymi, tj.: obligacje, prowadzonym na platformach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (GPW).


Źródło: Bankier.pl/ Bloomberg

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF