...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Z UW do VC: sieci neuronowe Smater Diagnostics pomogą radiologom w diagnozie

smarter diagnostics

Zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego wykorzystał technologię sieci neuronowych do analizy obrazów rezonansu magnetycznego stawu skokowego. Stworzone przez nich narzędzie Smarter Achilles MRI przyspieszy i ułatwi pracę lekarzy radiologów i jest już testowane w kilku polskich klinikach ortopedycznych. W projekt zaangażował się fundusz Aligo Venture Capital, od którego spółka pozyskała właśnie wsparcie wysokości 1,1 mln złotych.

Smarter Diagnostics to wywodzący się z Uniwersytetu Warszawskiego spin-off prowadzony przez Bartosza Boruckiego i dr. Norberta Kapińskiego. Ich narzędzie wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji (głębokie sieci neuronowe) do analizy obrazów powstałych podczas badania stawu skokowego rezonansem magnetycznym. Używając go, lekarz-radiolog otrzymuje obiektywne wsparcie zarówno na poziomie szczegółowej analizy obrazu, jak i przy tworzeniu raportu z badania, co znacznie przyspiesza jego pracę.

Służba zdrowia boryka się z niedoborami specjalistów i dotyczy to także lekarzy-radiologów. Celem naszego narzędzia nie jest zastąpienie ich pracy, a wsparcie w żmudnym procesie analizy obrazów z badań rezonansem magnetycznym i czasochłonnej procedurze tworzenia raportów, przy jednoczesnej redukcji liczby błędów diagnostycznych.

Bartosz Borucki, CEO Smarter Diagnostics

Dojrzałość technologiczna

Smarter Achilles MRI powstał w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) na bazie wieloletnich doświadczeń w metodach wspomagania komputerowego. Jednak dopiero od niedawna Bartosz Borucki, kierownik Zespołu Sztucznej Inteligencji i Analizy Obrazowej w Diagnostyce Medycznej w ICM i dr Norbert Kapiński, ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji i widzenia maszynowego, mogli rozwinąć go do poziomu, w którym może być on-na razie pilotażowo-używany w procedurach medycznych.

To kwestia dojrzałości technologii i dostępu do unikatowych danych, z którymi możemy pracować. Rewolucja AI już na dobre zagościła w naszych domach, telefonach komórkowych, czy mediach społecznościowych, ale szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji początkowo omijało środowiska medyczne.
Było to zrozumiałe ze względu na wyśrubowane w tej dziedzinie wymagania dotyczące walidacji algorytmów i rozbudowane procesy regulacyjne. Dynamiczny rozwój technologii stał się jednak katalizatorem zmian, otwierając drzwi do budowy szeroko zwalidowanych rozwiązań o wysokiej dokładności, którym lekarze zaczynają ufać i coraz chętniej zostają ich użytkownikami.
dr Norbert Kapiński, CTO Smarter Diagnostics

Obecnie SmarterAchillesMRI jest na zasadzie pilotażu wdrażany dla lekarzy-radiologów w kilku klinikach ortopedycznych m.in. Carolina Medical Center, Centrum Medycznym Gamma i MIRAI Clinic. Jednak radiolodzy specjalizujący się w obrazowaniu układu mięśniowo-szkieletowego wspierają projekt od wczesnych etapów.

Ortopedyczna diagnostyka obrazowa wsparta przez sztuczną inteligencję to nie tylko usprawnienie naszej codziennej pracy. Narzędzie świetnie sprawdza się w prewencyjnym monitorowaniu stanu ścięgien i pomaga wykryć ewentualne problemy. Umożliwia też późniejsze śledzenie procesu leczenia, personalizację rehabilitacji i leczenia dla konkretnego pacjenta. Dzięki temu, szczególnie w medycynie sportowej, umożliwia to efektywny powrót do zdrowia.
dr n. med. Beata Ciszkowska-Łysoń, lekarz-radiolog w MIRAI Clinic i konsultant medyczny w Smarter Diagnostics

Z uniwersytetu do VC

Pierwsze kroki twórcy Smarter Diagnostics postawili jako spółka spin-off założona przy Uniwersytecie Warszawskim, w której mniejszościowe udziały objęła spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC sp. z o.o. wspierającą pracowników naukowych UW w komercjalizacji wyników pracy naukowej. To pod jej pieczą zespół prowadził fazę inkubacyjną projektu.

Podjęta współpraca z inwestorem dowodzi, że rozwijane na Uniwersytecie Warszawskim technologie mają praktyczne zastosowanie i mogą realnie oddziaływać na otoczenie społeczne i gospodarcze. Bardzo cieszy mnie fakt, że przedmiotem inwestycji jest rozwiązanie dla sektora usług medycznych, które stosunkowo szybko może pomagać w diagnostyce pacjentów i wspierać pracę lekarzy. Mam nadzieję, że sukces Smarter Diagnostics w postaci udanego wdrożenia do praktyki medycznej nowoczesnej technologii zainspiruje również innych naukowców do skomercjalizowania wyników swoich badań.
dr Robert Dwiliński, dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW

Zanim na pokładzie pojawił się inwestor, zespół Smarter Diagnostics wziął udział w programe Inkubator Innowacyjności 2.0 i Akademickiej Lidze Startupów. Otrzymał także wyróżnienie Najbardziej Kreatywnych ludzi w Biznesie 2020 magazynu Brief.
Uzyskane w ramach programu Bridge Alfa 1,1 mln zł wsparcia finansowego od wyspecjalizowanego w obszarze medtech funduszu Aligo VC oznacza dla spółki możliwość rozbudowania zespołu i dalszy rozwój produktu.

Systemy opieki zdrowotnej poszukują większej efektywności procedur medycznych i diagnostyki, a my zespołów, które skutecznie rozwiązują te wyzwania technologią. Szybka diagnostyka stawu skokowego to na razie jedno z zastosowań technologii Smarter Diagnostics, liczymy na dalsze skalowanie tego projektu na kolejne obszary.
Łukasz Mańkowski, partner zarządzający Aligo VC

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF