...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Emocjonalne skutki epidemii koronawirusa

Emocjonalne skutki epidemii

Najnowszy raport opracowany przez zespół polskich psychologów pokazuje, że pandemia miała negatywny wpływ na stan emocjonalny polaków. Jakie zmiany zaobserwowano i która grupa wiekowa najmocniej odczuła skutki COVID-19?

Między 4 a 8 maja zespół polskich psychologów pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Gambin i dr. Marcina Sękowskiego przeprowadzili badania na reprezentatywnej próbie 1179 dorosłych polaków. W opublikowanym raporcie „Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19” zbadano jaki wpływ na stan emocjonalny polaków miała epidemia koronawirusa i podejmowane w związku z nią decyzje rządowe.

objawy depresji u młodzieży
fot. Jude Beck/Unsplash

Zaobserwowano, że:

  • Wśród młodych Polaków (18-34) PODWOIŁA SIĘ (z 16% do 37%) grupa ryzyka klinicznego nasilenia objawów depresyjnych względem okresu przed pandemią (choć trzeba tu zaznaczyć, że sami badacze piszą o „wyniku heurystycznym”, gdyż uwzględnia on dane z dwóch badań – cytowanego powyżej oraz wcześniejszego, sprzed okresu epidemii, nieco inaczej realizowanego)
  • To właśnie UCZNIOWIE I STUDENCI (w wieku 18-24 lata) przejawiają najwyższy poziom depresji i lęku uogólnionego w okresie pandemii – a wśród (bardziej zagrożonych wszak!) osób po 55. roku życia ten poziom jest NAJMNIEJSZY. Badacze piszą, że nie dysponują badaniami, wskazującymi na taką zależność przed pandemią.
  • Spójny z tym obrazem jest także najwyższy odsetek przejawianych myśli samobójczych i samoagresywnych wśród najmłodszych badanych.
  • U osób młodych (18-24 lata) nasilenie objawów lękowych i depresyjnych nie wiąże się z poczuciem zagrożenia zdrowia i życia własnego oraz bliskich, lecz jest dodatnio skorelowane z OGRANICZENIAMI WOLNOŚCI, NUDĄ, TRUDNYMI RELACJAMI W RODZINIE, POCZUCIEM OSAMOTNIENIA, ZMĘCZENIEM ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ I BRAKIEM PRYWATNOŚCI.

Psychologowie ponadto wspominają o spójności tych danych z badaniami przeprowadzonymi m.in. w Chinach.

nasilenie objawów depresji wiek
Nasilenie objawów depresji i lęku uogólnionego w różnych grupach wiekowych w trakcie pandemii COVID-19, źródło: raport Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19

Co wpłynęło na niskie samopoczucie wśród młodzieży?

emocjonalne skutki epidemii
fot. Cristian Newman/Unsplash

Przede wszystkim przedłużające się zamknięcie szkół i utrudniony kontakt z rówieśnikami, a także silne restrykcje, które uniemożliwiły samodzielne wyjście z domu osobom poniżej 18. roku życia. Dodatkowo niejasność wynikającą z tego, jak będą wyglądały tegoroczne wakacje i czy uczniowie wrócą we wrześniu do szkół, spowodowała nasilenie negatywnych skutków pandemii.

Co chroni przed depresją?

nasilenie objawów depresji stan cywilny
Nasilenie objawów depresji i lęku uogólnionego u osób z różnym stanem cywilnym/sytuacją osobistą w trakcie pandemii COVID-19, źródło: raport Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19

Z badań wynika, że u osób będących w związkach małżeńskich nasilenie objawów depresyjnych i lęku uogólnionego było niższe niż u osób w związkach formalnych bądź u singli. Lepiej radzą sobie także osoby, które posiadają wyższe wykształcenie i wyższe dochody.

Cały raport dostępny pod linkiem: http://psych.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/98/2020/05/Uwarunkowania_objawow_depresji_leku_w_trakcie_pandemii_raport.pdf


Źródło: Newsletter Specjalny Publicis Groupe www.CMOInsider.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF