...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Medi Ventures inwestuje w projekty poprawiające jakość życia seniorów

Nowy fundusz VC z amerykańskim kapitałem - Medi Ventures poszukuje polskich innowacji z obszaru MedTech skierowanych m.in. do seniorów. Fundusz zainwestował już np. w platformę online z ćwiczeniami „Klub Aktywnych” czy inteligentną ortezę umożliwiającą rehabilitację “HI Orthotics”

Światowy rynek technologii przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych i starszych do 2028 roku ma osiągnąć wartość 60,84 mld USD. W Polsce inwestycje w rozwiązania MedTech nie budzą jeszcze takich emocji i zainteresowania, jak chociażby sektor FinTech. W efekcie finansowanie wyrobów medycznych jest mocno niedoszacowane i mówiąc wprost ma spore braki. Tymczasem, jak wskazują eksperci, myśli innowacyjnej w tym obszarze w Polsce nie brakuje.

– Mamy w kraju bardzo twórczych, medycznych innowatorów. Możemy ich podzielić na trzy grupy. Lekarzy, którzy widzą w swej codziennej praktyce miejsca na usprawnienia. Osoby, które zetknęły się z chorobami u swych najbliższych, co ich zmotywowało do podjęcia działań nowatorskich oraz naukowców, którzy w swych laboratoriach pracują nad nowymi technologiami. Są to projekty, które bardzo często mają potencjał zastosowania na całym świecie – mówi dr Piotr Wiliński, prezes Medi Ventures.

Przyszłość medycyny zdominują nowe technologie

Wprowadzanie do praktyki rozwiązań medycznych to niezwykle ważne, ale i trudne zadanie. To długi i złożony proces, w trakcie którego twórcy często muszą znaleźć kilku inwestorów, by wprowadzić technologię na rynek. A to tutaj znajdują się sposoby na podniesienie jakość życia milionów pacjentów. 

– Przyszłość medycyny zdominują nowe technologie. Warto mieć też na uwadze, że mówimy tu nie tylko o pionierskich lekach czy skomplikowanych urządzeniach do kardiochirurgii, ale i „lżejszych” technologiach. Terapie dla osób po udarach, ćwiczenia dla seniorów, wykorzystanie sztucznej inteligencji do diagnostyki, telemedycyna czy badanie żywności funkcjonalnej to już całe i niezależne kategorie rozwiązań, które są niezwykle potrzebne, a polska myśl innowacyjna ma tutaj naprawdę wiele do zaoferowania. My szukamy polskich technologii, które wpisują się w kategorię tzw. „zdrowego społeczeństwa” i są na etapie weryfikacji teoretycznej wykonalności pomysłu lub przygotowania prototypu dodaje dr Piotr Wiliński.

Wśród rozwiązań, które zostały już wsparte przez fundusz znajduje się m.in. “Klub Aktywnych”, czyli platforma, na której pod okiem uznanych trenerów organizowane są ćwiczenia  i spotkania online dla seniorów. “HI Orthotics” rozwijające urządzenia do rehabilitacji osób z porażeniem mózgowym, stwardnieniem rozsianym i po udarach, które potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z codziennymi czynnościami. Jest to też system “activLife”, czyli platforma rehabilitacyjna z systemem multimedialnym, która współpracę z funduszem podjęła, aby wejść na nowe rynki.

– activLife sprzedało się już w liczbie kilkudziesięciu sztuk – głównie w Polsce i Azji. Póki co system wymaga jednak obsługi przez osoby wykwalifikowane np. w ośrodkach z fizjoterapią. Chcemy zaś, aby nasze rozwiązanie było użyteczne dla wszystkich Domów Pomocy Społecznej, a docelowo nawet prywatnie w domach. Wymaga to zmian w samej platformie i oprogramowaniu. Na tym skoncentrowana jest współpraca z Medi Ventures. Docelowo planujemy być takim Pelotonem dla osób 65+, które mają większe ograniczenia ruchowe – wyjaśnia Radosław Śliwerski z Alreh Medical, współtwórca activLife.

 

– Jesteśmy na etapie patentu i tworzymy rozwiązanie, które można nosić codziennie i które jest czymś pomiędzy ortezą a egzoszkieletem. Zadanie jest jasne. Użytkownik ma jak najszybciej wrócić do normalnego życia. U osób starszych problematyczne może być siadanie, wstawanie, chodzenie, schody etc. I mają one kluczowe znaczenie dla jakości życia, bo często oznaczająwyjść albo nie wyjść z domu. Obecnie problematyczne są dostawy i dostępność konkretnych elementów urządzenia. Medi Ventures bardzo tutaj nas wspiera udostępniając gotową bazę dostawców z branży – mówią twórcy “HI Orthotics”, Piotr Walaszek i dr Piotr Laszczak.

Medi Ventures 

Fundusz Medi Ventures to organizacja, za którą stoi polska spółka giełdowa MEDINICE oraz Chicago Poland Ventures, czyli grupa prywatnych inwestorów związanych z polonią amerykańską zaangażowanych we wspieranie polskiej myśli innowacyjnej. Takie zaplecze pozwala wspierać młodych naukowców i przedsiębiorców nie tylko kapitałem, ale i doświadczeniem czy kontaktami. Pracami funduszu kieruje dr Piotr Wiliński, który jest autorem 30 patentów, ma ponad 20 lat międzynarodowego doświadczenia we wdrażaniu i opracowywaniu nowych technologii, otrzymał doktorat z Universite Rennes we Francji i przez 10 lat pracował w Philips Research w Holandii.

Sebastian Nowak