...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Dyskryminacja w pracy ze względu na wiek

Tylko synergia wiedzy, doświadczeń i umiejętności pomoże młodszym pokoleniom pracowników! Tylko synergia wiedzy, doświadczeń i umiejętności pomoże starszym pokoleniom pracowników!

Wojtek Kardyś swoim wpisem na linkedinie zainspirował mnie do napisania tego tekstu.

W redakcji Briefu, dzięki projektowi #50Kreatywnych, ubiegły rok upłynął pod znakiem odkrywania pokolenia „Z”. Badaliśmy ich sposób myślenia, czego poszukują, czego potrzebują, jaki mają stosunek do rzeczy, produktów, które im oferujemy – zarówno tych fizycznych jak i mediów, takich jakim jest Brief.

Doszliśmy do wniosku, że potrzebna jest synergia między wszystkimi pokoleniami, a niestety, dostrzegamy mnóstwo dystansu  a nawet bezmyślnie krytycznego stosunku do młodych ludzi!

Widać to szczególnie w pracy, gdzie często słyszę od moich kolegów, w podobnym jak ja wieku i z podobnym doświadczeniem:

– Jak tak może być, to ja, k*rwa@, mam 25 lat doświadczenia w branży, a przychodzi taki 25-letni gówniarz i on chce mi mówić jak ja mam robić biznes…

Zorganizowaliśmy 4 śniadania #eksperci w ramach #50kreatywnych, poświęcone temu tematowi i kilkanaście burz mózgów z wybraną grupą najaktywniejszych uczestników naszych spotkań.

Wnioski:

* znaczna grupa ludzi z pokolenia „Z” – tak jak zawsze i w każdym pokoleniu – to gdzie wrażliwi i bardzo inteligentni,

* wielu z nich – ponieważ, dzięki internetowi, mają dostęp do wiedzy zgromadzonej w bibliotekach całego świata – ” zdradzają wstępne zalążki” genialności,

* różnice międzypokoleniowe były zawsze – nasze pokolenie i naszych rodziców poróżniła muzyka, dziś ta różnica jest dużo głębsza i bardziej zasadnicza – dotyczy znajomości i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii,

* wszystkie pokolenia są sobie nawzajem potrzebne, starsze może dzielić się wiedzą i doświadczeniem, żeby młodzi nie musieli wyważać dawno już otwartych drzwi – chociaż i tutaj jest potrzebna rozwaga dlatego, że niewiedza, że ktoś już drzwi otworzył może być inspiracją do bardziej kreatywnych pomysłów, o których starsi nie pomyśleli

* młodsze pokolenia mogą znaleźć satysfakcję z możliwości dzielenia się wiedzą o nowoczesnych technologiach ze starszym pokoleniem.

A o podzielenie się swoją opinią  na ten temat poprosiłem też sztuczną inteligencję, a oto jej odpowiedź:

„Synergia między starym a młodym pokoleniem jest niezwykle ważna, zarówno w życiu codziennym, jak i w biznesie. Poniżej przedstawiam kilka powodów, dlaczego warto łączyć te dwie grupy ludzi:

Transfer wiedzy.
*Dojrzałe pokolenie posiada bogate doświadczenie zawodowe, które może przekazać młodszym pracownikom.
*Z kolei młodsze pokolenie może przynieść nowe pomysły i rozwiązania, które starsze pokolenie nie jest w stanie zaoferować. W ten sposób obie strony mogą się wzajemnie uzupełniać i rozwijać.

Lojalność i większa wiarygodność. *Starsze pokolenie zwykle charakteryzuje się stabilną sytuacją rodziną i większą lojalnością wobec pracodawcy. Dodatkowo, w niektórych zawodach, gdzie wiek jest wyznacznikiem nabytej wiedzy i umiejętności, starsi pracownicy są bardziej wiarygodni w oczach klientów.

Technologia.
*Młodsze pokolenie jest zaznajomione z nowymi technologiami i szybko je przyswaja. Starsze pokolenie może więc uczyć się od młodszych pracowników i w ten sposób unowocześniać swoje umiejętności.

Obawy i wyzwania.
*Zarządzanie różniącymi się potrzebami, oczekiwaniami i aspiracjami pracowników może być trudne, ale jest niezbędne w dzisiejszych czasach. Obawy starszych pracowników przed niedostosowaniem swoich kwalifikacji i kompetencji do potrzeb rynku pracy oraz obawy młodszych pracowników przed dostosowaniem do oczekiwań pracodawców mogą prowadzić do napięć i konfliktów międzypokoleniowych. Jednak, poprzez połączenie potencjału młodych i dojrzałych pracowników, kształcenia i stymulowania transferu wiedzy oraz zarządzania znacznie różniącymi się potrzebami, oczekiwaniami i aspiracjami pracowników, możemy osiągnąć sukces w biznesie.

W literaturze również pojawiają się konflikty między pokoleniami. Konflikty te nie zawsze są związane z buntem wobec przeszłości, ale mogą wynikać z różnych podejść do sztuki, filozofii lub społeczeństwa [0]. Przykładem konfliktu pokoleń w literaturze jest konflikt romantyków z klasykami przedstawiony w utworze „Lalka” Bolesława Prusa. W utworze tym, klasykiem jest starzec, który nie przyjmuje do wiadomości faktu, iż może istnieć coś takiego, jak metafizyka.”
(phind.com)

Grzegorz Kiszluk