...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

e-Izba apeluje o odroczenie Polskiego Ładu

Polski Ład

Z początkiem roku w życie wszedł Polski Ład. Nowa reforma podatkowa wpływa negatywnie na sytuację finansową wielu Polaków. Z tego też powodu e-izba postanowiła wytoczyć publiczny list, w którym proszą o odroczenie zmian.

Szanowni Państwo,

Reforma podatkowa dokonana w ramach Polskiego Ładu była najpoważniejszą i najobszerniejszą zmianą przepisów podatkowych w Polsce od wielu lat. Reformą, która dotyczy praktycznie każdego, w tym pracowników i pracodawców. Zmienione przepisy wpływają bezpośrednio na sytuację finansową praktycznie każdego Polaka.

Niestety, pierwsze dni obowiązywania nowych przepisów pokazały, jak wiele kontrowersji rodzą nowe regulacje podatkowe. Część pracowników, których wynagrodzenie jest wypłacane „z góry”, odczuła już negatywne konsekwencje związane ze zwiększeniem obciążeń fiskalnych oraz brakiem gruntownej kampanii informacyjnej dotyczącej istoty nowych rozwiązań. Nałożyło się na to wiele wątpliwości dotyczących sposobu stosowania przepisów, a wprowadzane pospiesznie korekty nie przyniosły wyjaśnienia pojawiających się trudności interpretacyjnych, a wręcz je zwiększyły. W najbliższych tygodniach będą wypłacane wynagrodzenia dla większości pracowników i okres ten przyniesie kolejne trudności. Przed nami także czas pierwszych rozliczeń przedsiębiorców na nowych zasadach i tu także spodziewamy się poważnych wątpliwości i dużego zamieszania.

Pracodawcy zgłaszają daleko idące trudności związane ze stosowaniem nowych przepisów podatkowych. Wskazując, że ponoszone z tego tytułu koszty zarówno organizacyjne, jak i finansowe, w tym skala obciążenia zespołów podatkowo-kadrowych są bardzo istotne. Dodatkowo, co nie ulega wątpliwości same rozwiązania fiskalne przyjęte w Polskim Ładzie zwiększą obciążenia podatkowo-składkowe po stronie przedsiębiorców. Powoduje to, zwłaszcza w dobie niepewnej sytuacji gospodarczej (trwająca pandemia, ryzyko dalszych lockdownów z uwagi na wariant omikron, wysoka inflacja), zdecydowane utrudnienia dla przedsiębiorców. Już teraz skutkuje to likwidacją niektórych działalności gospodarczych, a w najbliższych tygodniach może doprowadzić do upadłości wielu przedsiębiorców. Przepisy Polskiego Ładu pogorszają konkurencyjność polskich przedsiębiorców i atrakcyjność Polski jako miejsca inwestowania i zatrudnienia. Inwestorzy i pracownicy z branży e-commerce mogą zdecydować się na przeniesienie swoich firm i swojej aktywności zawodowej do innych krajów, w których systemy podatkowe są konkurencyjne i korzystne dla podatników.

Trzeba podkreślić, że przepisy podatkowe uchwalane w ramach Polskiego Ładu miały nieproporcjonalnie krótkie, względem skali zmian, vacatio legis. Przez to ani przedsiębiorcy, ani organy skarbowe nie mieli czasu na przygotowanie się do stosowania nowych przepisów. Dodatkowo, procesowi legislacyjnemu nie towarzyszyły szerokie konsultacje społeczne. Odrzucony został również postulat zgłaszany przez wiele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, by Polski Ład wszedł w życie od 1 stycznia 2023 r.

Biorąc to pod uwagę, Izba Gospodarki Elektronicznej przyłącza się do apelu wystosowanego przez Radę Przedsiębiorczości. Apelujemy do Rady Ministrów, Posłów i Senatorów o podjęcie pilnych działań legislacyjnych i zawieszenie stosowania przepisów podatkowych Polskiego Ładu do 1 stycznia 2023 r. Do tego czasu stosowane powinny być dotychczasowe przepisy, a najbliższy rok musi być wykorzystany na poprawę regulacji podatkowych Polskiego Ładu oraz na umożliwienie wszystkim przygotowania się do stosowania zreformowanych przepisów.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF