...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

„Nowy Rok, nowa firma”. Zaplanuj postanowienia noworoczne w zakresie śladu węglowego dla swojej firmy

Postanowienia noworoczne to tradycja wielu z nas. Tym razem możesz je osiągnąć z całą firmą. Wspólna motywacja i praca w grupie ułatwią Wam ich realizację. A jeśli Wasze cele na 2023 rok będą też przyjazne dla środowiska? Uwzględniając ślad węglowy w postanowieniach, możemy przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co ma pozytywny wpływ na nasze otoczenie i rozwój biznesu.

Nowy Rok w biznesie często wiąże się z wdrażaniem innowacyjnych programów i strategii. Wiele firm rozważa również działania z zakresu odpowiedzialności społecznej (CSR) oraz zrównoważonego rozwoju i raportowania pozafinansowego ESG (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny) – aby zadbać o swój wizerunek i zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. W 2023 roku warto przyjrzeć się tematowi śladu węglowego, który jest nie tylko obiektem zainteresowania Unii Europejskiej, ale też coraz częściej jego mierzenie i ograniczanie staje się przewagą konkurencyjną.

Ślad węglowy to miara, która określa ilość wytwarzanych gazów cieplarnianych przez np. przedsiębiorstwo, produkt czy wydarzenie w ciągu całego cyklu życia, czyli od produkcji, poprzez użytkowanie, aż do utylizacji. Mierzenie, a następnie ograniczenie śladu węglowego jest bardzo ważnym czynnikiem, który przyczynia się do zmniejszenia zmian klimatycznych. Za monitorowaniem i redukcją śladu węglowego idzie szereg korzyści, nie tylko związanych z ochroną środowiska, ale także ekonomicznych i wizerunkowych.

Ślad węglowy, czyli pierwszy krok na drodze do Eko-2023

Estymacja śladu węglowego pozwala zrozumieć, które procesy w firmie emitują najwięcej lub ponadprzeciętnie dużo, np. poprzez porównanie się do średnich z branży. Na tej podstawie organizacja jest w stanie efektywnie wybrać działania, które nie tylko przyczynią się do modernizacji procesów, ale w największym stopniu wpłyną na ograniczenie emisji śladu węglowego.

Wyobraźmy sobie organizację, która zastanawia się, czy założyć panele fotowoltaiczne na dachu i zainwestować w nowoczesny system recyklingu odpadów. Na chwilę obecną stać ich tylko na jeden projekt. Dzięki estymacji śladu węglowego organizacji, a następnie symulacji dwóch scenariuszy wdrożeń można zobaczyć i porównać, który z nich będzie optymalny pod kątem finansowym i środowiskowym.

Narzędzie wspierające zarządzanie śladem węglowym, takie jak Envirly (www.envirly.pl) wspiera w zrealizowaniu ekologicznych postanowień noworocznych dla biznesu, ponieważ udostępnia technologię pozwalającą na szybkie i łatwe mierzenie oraz monitorowanie śladu węglowego. Dla wielu firm jego raportowanie i redukcja będzie wkrótce nie tylko postanowieniem, ale i obowiązkiem prawnym m.in. w związku z wprowadzeniem dyrektywy CSRD o raportowaniu danych pozafinansowych. Na projekty obniżające ślad węglowy są obecnie dostępne liczne kredyty i dotacje od instytucji finansowych. Aż ⅓ budżetu UE na lata 2021-2027 jest przeznaczona na ten cel, a łączna kwota to aż 0.6 bln euro. Bez planów dekarbonizacyjnych te pieniądze mogą być niedostępne dla przedsiębiorstw.

Postanowienia (nie tylko) noworoczne: zbudować przewagę konkurencyjną

Poza korzyściami ekonomicznymi, firma może stać się bardziej atrakcyjna dla klientów ze względu na wizerunek świadomej ekologicznie organizacji. 80% kontrahentów oczekuje od firm działań nakierowanych na środowisko i zrównoważony rozwój. Transparentność w związku z raportowaniem śladu węglowego może zagwarantować utrzymanie kontraktów z dużymi firmami, bowiem od 2024 roku sukcesywnie coraz więcej przedsiębiorstw zacznie wchodzić w obowiązek raportowania śladu węglowego. Jeśli jesteś kontrahentem takiej firmy, zapyta Cię ona o Twoje wyniki.

Noworoczna lista dla przedsiębiorców

Podejmując postanowienia noworoczne dotyczące zmniejszenia śladu węglowego, ważne jest, aby wyznaczyć konkretne cele, które chcesz osiągnąć. Może to być np. ograniczenie emisji CO2 o określoną ilość w ciągu roku lub nawet osiągnięcie przez firmę neutralności klimatycznej. Następnym krokiem jest znalezienie obszarów, w których emisje gazów cieplarnianych można maksymalnie zredukować. Może to obejmować zmniejszenie zużycia energii w budynkach lub zmianę środków transportu. Ważne jest również, aby wybrać odpowiednie narzędzia i technologie, które pomogą Ci osiągnąć cele redukcyjne oraz regularnie monitorować i raportować postępy w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Poniżej znajduję się kilka przykładów, z których możesz skorzystać podczas tworzenia indywidualnych postanowień w swojej firmie:

1. Zobowiązujemy się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 10% przez wprowadzenie efektywnych technologii i rozwiązań.
2. Będziemy wspierać projekty związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną klimatu.
3. Będziemy wdrażać rozwiązania przyjazne dla środowiska, w tym zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii.
4. Będziemy organizować regularne szkolenia i kampanie edukacyjne w celu zwiększenia świadomości pracowników w zakresie ochrony klimatu.
5. Będziemy regularnie monitorować i raportować nasze postępy w zakresie redukcji śladu węglowego oraz działań proekologicznych.
6. Nasze postanowienia w zakresie śladu węglowego będą regularnie aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb naszej firmy.

Autorka:  Weronika Czaplewska, CSO Envirly

Envirly wspiera organizacje w zarządzaniu śladem węglowym. Platforma umożliwia mierzenie, analizowanie, przeprowadzanie symulacji i ustalanie celów redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF