...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak zbadać potrzeby klientów?

Badania ankietowe online – jak szybko poznać potrzeby klientów

Wejście nowego produktu na rynek lub dokonanie zmian obecnej oferty to duże wyzwanie i ryzyko. Jest ono nie tylko zależne od samej sytuacji gospodarczej, czy charakterystyki rynku, ale przede wszystkim od potrzeb klientów, na które wpływa wiele zmiennych. Jest jednak sposób, aby szybko poznać preferencje konsumentów, które w obecnych czasach zmieniają się bardziej dynamicznie: to badania ankietowe online. Zrealizujesz je w zautomatyzowany sposób, szybko i samodzielnie.

Czym są badania ankietowe online?

Badania ankietowe online to przystępna forma ankietyzacji CAWI, odbywająca się za pomocą wypełniania kwestionariusza ankiety przez respondenta na urządzeniu podłączonym do sieci internetowej. Może to być zarówno komputer, jak i telefon komórkowy, tablet, czy kiosk ankietowy.
Dzięki internetowej wersji kwestionariusza możesz w łatwy sposób tworzyć wiele pytań warunkowych, tworząc rozbudowaną logikę pytań. Umożliwia to ankietyzację wielu segmentów grupy docelowej oraz uzyskiwanie informacje od respondentów, ze względu na rodzaje udzielanych odpowiedzi.
Kolejnym istotnym elementem jest możliwość śledzenia wyników w czasie rzeczywistym. To stanowi istotną różnicę względem tradycyjnej ankietyzacji, w której wyniki są znane dopiero po zakończeniu ich zbierania. Wersja online wyników badania ankietowego to także dostęp do możliwości krzyżowania pytań, czyli zweryfikowania jak udzielają odpowiedzi osoby, które zaznaczyły wcześniej daną odpowiedź (np. wskazywanie odpowiedzi ze względu na płeć). Tworząc ankietę w badaniu online, możemy również w łatwy sposób ją edytować, np. poprzez zmianę kolejności pytań na stronie ankiety.
Jednym z programów do ankiet online, który udostępnia powyższe opcje jest SurvGo™. Zrealizować można w nim zarówno badania ankietowe na własnej bazie respondentów, jak i wysłać badanie do realizacji w panelu konsumenckim. Program ten zebranie opinii wpośród ponad 150 tys. użytkowników wypełniających ankiety online.

 

Dlaczego warto skorzystać z programu do ankiet online?

Dzięki szerokim możliwościom programu przeprowadzisz w nim testy kompetencji, badania ankietowe na własnej próbie oraz w panelu konsumenckim. Dzięki predefiniowanym widgetom pytań w łatwy i szybki sposób stworzysz swoją pierwszą ankietę, uzupełniając treści pytań i kafeterię odpowiedzi. Tworząc pytania, można również uwzględniać obowiązkowość odpowiedzi lub dodać pola tekstowe (np. do odpowiedzi „Inne, jakie?”). Tworzenie w ten sposób ankiety jest proste. A w razie takiej potrzeby można skorzystać z pomocy poradnikowej dla każdego typu pytania.

 

Program do ankiet – co zyskujesz?

Zbierając ankiety online, istotnym elementem jest jej forma dystrybucji. W SurvGo™ można wysyłać zaproszenia do ankiet zarówno na adres e-mail, jak i w postaci wiadomości SMS. Możliwa jest również anonimowa ankietyzacja za pomocą uniwersalnego linku do ankiety. Jednak główną zaletą programu jest możliwość zebrania ankiet w panelu konsumenckim, w którym można przeprowadzić badanie online wpośród 150 tys. respondentów. Dzięki możliwości przeprowadzeniu badania ankietowego w panelu konsumenckim zyskujemy możliwość:

 • Badania na reprezentatywnej próbie nawet w 24h;
 • Niższych kosztów prowadzenia badań ankietowych;
 • Zlecania badań marketingowych, rynku, opinii, czy sondaży;
 • Możliwość doboru próby badawczej spośród dostępnych czynników;
 • Zautomatyzowane wyniki, dostępne w czasie rzeczywistym;
 • Kontroli nad przebiegiem badania;
 • Wsparcie ekspertów w realizacji badania.

 

Dlaczego warto przeprowadzić badanie ankietowe wśród konsumentów?

Badania ankietowe cawi pomagają w podejmowaniu decyzji rynkowych. Uzyskane dane mogą wspomóc w podejmowaniu decyzji o wejściu z nowym produktem na rynek. Budując jednak kwestionariusz ankiety, możemy również niejednokrotnie uzyskać opinie konsumentów o naszej konkurencji oraz o postrzeganiu naszej marki na ich tle. To wspomaga właściwe stworzenie strategii marketingowej marki. Poznając opinie klientów, zyskasz informację o tym, jak postrzegają Twoją markę oraz konkurencyjne – jakie elementy oferty przyciągają ich do określonego wyboru, w jaki sposób podejmują decyzje konsumenckie, czy jak często dany produkt jest kupowany. Dzięki uzyskanym informacjom z badania możemy:

 • Minimalizować ryzyko rynkowe podczas wdrażania produktów na rynek;
 • Zidentyfikować potencjalne szanse i zagrożenia;
 • Ułatwić planowanie strategii marketingowej;
 • Zrozumieć potrzeby klientów;
 • Dokonać prawidłowej segmentacji grup docelowych;
 • Dostosować reklamę do odbiorców;
 • Przeprowadzić testy porównawcze.

 

Jak dobrać grupę docelową w badaniu ankietowym online?

Przeprowadzając badania ankietowe, jednym z najważniejszych elementów jest właściwy dobór próby badawczej, czyli skierowanie ankiet do osób o określonym profilu socjodemograficznym. Dzięki programowi do ankiet online SurvGo™ można w badaniu w prosty sposób stworzyć charakterystykę próby. Przykładowa charakterystyka próby: na płeć, wiek, wielkość miejscowości, status rodzinny, czy zarobki netto na osobę w gospodarstwie domowym.

Rysunek 2 Dobór próby na podstawie cech socjodemograficznych

Możliwość realizacji badania na sprofilowanej grupie respondentów to okazja również do uzyskania informacji o zachowaniach i preferencjach grupy docelowej. Na przykład: częstotliwość zakupu i intensywność użytkowania, stopień lojalności wobec marki, poziom konsumpcji, status klienta, preferencje zakupowe, reakcja na działania marketingowe, czy postawa wobec badanego produktu.

Program do ankiet online SurvGo™ to możliwość szybkiej i zautomatyzowanej realizacji badań ankietowych online. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi ankiety stworzysz swoją ankietę w kilka minut.

 

Zobacz także:

Badanie marketingowe – wprowadzasz nowy produkt na rynek?

Jak pozyskać lojalnych konsumentów dzięki aplikacji do badania opinii klientów?

Jak mierzyć lojalność Klienta za pomocą wskaźnika NPS?

Jak zmniejszyć ilość niezadowolonych klientów

Ankiety online – jak zyskać przewagę nad konkurencją za pomocą badań rynku?

Jak skutecznie przeprowadzić badanie ankietowe i uzyskać wartościowe dane?

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych w biznesie. Specjalizujemy się m.in. w badaniach oraz oprogramowaniu medycznym. Transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. To nasza przewaga. Pracujemy rzetelnie od 15 lat. Realizujemy projekty badawcze i multichannelowe skierowane do środowisk naukowych, biznesowych i medycznych w oparciu o nasze systemy takie jak: eCRF.biz™, SurvGo™, Cati-system czy Medfile® oraz dedykowane autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Kompleksowo wspieramy naszych Partnerów w cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji strategii sprzedażowych. Nasi eksperci: Rafał Piszczek - Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny. dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek - Matematyk. Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej. Wykładowca Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej, pracę doktorską broniła na AGH w Krakowie. dr Monika Jaremków - Ekspert ds. Badań, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautor publikacji książkowych. dr Marian Płaszczyca - Statystyk, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin. dr Małgorzata Płaszczyca - Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych. Gosia pracę w BioStat® rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych. dr Sebastian Musioł - Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a wcześniej wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, GWSP w Chorzowie, WSFiP w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, ekspertyzach i konsultacjach strategicznych. Posiada doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych oraz w realizacji kampanii wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych. Autor publikacji naukowych w zakresie marketingu i ekonomii. Bartosz Olcha - Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy. www.biostat.com.pl haloDoctor - nowa usługa telemedyczna łączy pacjenta z lekarzem | Lekarz online | e-Wizyty | e-Recepta

Biostat