...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Monika Kaczmarek-Śliwińska i jej #BriefNa2023

Na przełomie 2022 i 2023 rozmawiam z ekspertami z różnych dziedzin związanych z biznesem, z marketingiem, z komunikacją marketingową...

Na przełomie 2022 i 2023 rozmawiam z ekspertami z różnych dziedzin związanych z biznesem, z marketingiem, z komunikacją marketingową…

Monika Kaczmarek-Śliwińska, ekspertka od public relations a w nim od zarządzania kryzysowego oraz etyki zawodowej.

● Od dłuższego już czasu w samej komunikacji marketingowej zacierają się granice między poszczególnymi specjalizacjami i najważniejsza staje się współpraca między specjalistami pod reklamy, public relations oraz wszystkich innych elementów budowania strategii marketingowej.

● W minionym roku, który był trudny, sprawy zawodowe w dalszym ciągu wpływały na życie prywatne.

● Już w trakcie epidemii covidu, a później w związku z agresją Rosji w Ukrainie obserwowaliśmy znaczne nasilenie prób dezinformacji we wszystkich rodzajach mediów.

● Nastroje wywoływane przez te dramatyczne wydarzenia miały olbrzymi wpływ na charakter komunikacji marketingowej.

● To co Pewnie połączy te dwa lata, na których przełamie w tej chwili jesteśmy, to zalew informacji i przewidywań na temat rozwoju sztucznej inteligencji.

● Nadchodzący rok to rok politycznych kampanii wyborczych, które będą najprawdopodobniej charakteryzowały się dużą brutalnością.

● Z wielką nadzieją wnikliwością i nadzieją obserwuję aktywność marek już od czasów pandemii i w reakcji na wojnę w Ukrainie. Ich rola będzie szczególnie istotna w realizacji strategii związanych rozwojem ze zrównoważonym rozwojem.

● Mała, niestety, jest nadzieja na odbudowanie zaufania do mediów w Polsce.

● Coraz bardziej ważniejsze będzie zrozumienie i próba nawiązania dialogu przez firmy i marki z pokoleniem „Z”.

Grzegorz Kiszluk